Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego
Adres ul. Górnicza 17
41-300 Dąbrowa Górnicza
Kontakt
Telefon/ Fax
(032) 262 34 80;  (032) 261 52 59
strona www
Dyrektor Piotr Pakuła
Zastępca dyrektora Karol Zawada pełni obowiązki Zastępcy Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej od września 2015 roku.
Opis W 2018 roku II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego będzie obchodziło 70 lecie istnienia. Szkoła rozpoczęła swoją działalność w roku 1948 i wywodzi się z powołanej w 1948 r. Szkoły Ogólnokształcącej Stopnia Podstawowego i Licealnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Przez 70 lat działalności szkoła wpisała się na stałe w krajobraz dąbrowskiej oświaty. W ostatnich latach została kilkakrotnie sklasyfikowana w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYW  i nagradzana Brązową Tarczą.
                     INFORMACJE DOTYCZĄCE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019
  Szkoła posiada 19 oddziałów, w których łącznie kształci się  603 uczniów. Placówka zatrudnia 44 pracowników pedagogicznych i 12 pracowników administracyjno - obsługowych
Języki obce Nauka języków obcych, dla wszystkich uczniów, odbywa się w grupach. Języka wiodącego (j. angielskiego) w wymiarze 3 godz. /tydz., kolejnego innego języka obcego nowożytnego (j. niemieckiego lub j. hiszpańskiego) w wymiarze 2 godz./tydz. Uczeń ma możliwość wyboru klasy językowej, w której języki obce realizowane są na poziomie rozszerzonym. Dla uczniów po gimnazjum w kolejnych latach nauki to układ  3,3,2 godz./tydz. Dla uczniów po szkole podstawowej w kolejnych latach to układ 2,2,2,2 godz./tydz.
Kierunki kształcenia
KLASY: PO GIMNAZJUM
MATEMATYCZNO- INFORMATYCZNA (MI)
Zajęcia edukacyjne obowiązkowe realizowane w zakresie rozszerzonym:
I rozszerzenie- matematyka
II rozszerzenie- informatyka
III rozszerzenie- fizyka lub geografia
przedmioty uzupełniające: matematyka stosowana, praktyczna nauka j. obcego nowożytnego.

BIOLOGICZNO-CHEMICZNA (BC)
Zajęcia edukacyjne obowiązkowe realizowane w zakresie rozszerzonym:
I rozszerzenie- biologia
II rozszerzenie- chemia
przedmioty uzupełniające: matematyka stosowana, praktyczna nauka języka obcego nowożytnego.

POLONISTYCZNO-SPOŁECZNA (PS)
Zajęcia edukacyjne obowiązkowe realizowane w zakresie rozszerzonym:
 I rozszerzenie- język polski
 II rozszerzenie- wiedza o społeczeństwie,
 II rozszerzenie-  historia lub geografia
przedmioty uzupełniające: matematyka stosowana, edukacja prawna

JĘZYKOWA (J)
Zajęcia edukacyjne obowiązkowe realizowane w zakresie rozszerzonym:
 I rozszerzenie-język angielski lub język niemiecki
 II rozszerzenie- geografia
 III rozszerzenie- historia lub wiedza o społeczeństwie.
przedmiot uzupełniający: praktyczna nauka drugiego języka obcego nowożytnego.

KLASY: PO SZKOLE PODSTAWOWEJ
MATEMATYCZNA Z INFORMATYKĄ I FIZYKĄ (MIF)
Zajęcia edukacyjne realizowane w zakresie rozszerzonym:
I rozszerzenie- matematyka
II rozszerzenie- informatyka
III rozszerzenie- fizyka
Zajęcia rozwijające zainteresowania- matematyka konstruktywna (teoria dowodu).

BIOLOGICZNA Z CHEMIĄ I JĘZYKIEM OBCYM (BCJ)
Zajęcia edukacyjne obowiązkowe realizowane w zakresie rozszerzonym:
I rozszerzenie- biologia
II rozszerzenie-chemia
III rozszerzenie- język angielski lub język niemiecki
Zajęcia rozwijające zainteresowania- środowisko a zdrowie człowieka.

POLONISTYCZNA Z WIEDZĄ O SPOŁECZEŃSTWIE I GEOGRAFIĄ (PWG)
Zajęcia edukacyjne obowiązkowe  realizowane w zakresie rozszerzonym:
I rozszerzenie- język polski
II rozszerzenie- wiedza o społeczeństwie
III rozszerzenie- geografia
Zajęcia rozwijające zainteresowania- komparatystyka (literatura bez granic).
 
JĘZYKOWA Z WIEDZĄ O SPOŁECZEŃSTWIE I HISTORIĄ (JWH)
Zajęcia edukacyjne obowiązkowe realizowane w zakresie rozszerzonym:
I rozszerzenie- język angielski lub język niemiecki
II rozszerzenie- wiedza o społeczeństwie
III rozszerzenie- historia
Zajęcia rozwijające zainteresowania- lektorat z drugiego języka obcego nowożytnego (język angielski lub język niemiecki lub język hiszpański)
Pracownie komputerowe W szkole znajduje się pracownia komputerowa i multimedialne centrum informacji. Uczniowie mają dostęp do Internetu poprzez stałe łącze. Liceum posiada swoją stronę internetową: www.lo2.dabrowa.pl
Prowadzona krajowa i międzynarodowa współpraca z wyższymi uczelniami i instytucjami oświatowymi Wymiana zagraniczna z partnerską szkołą w Kappeln w Niemczech od 1991 roku.
Międzynarodowy projekt w j. angielskim Erasmus+
Współpraca z IPN w Katowicach- spotkanie młodzieży z uczestnikami historii, warsztaty dla młodzieży i nauczycieli z historii najnowszej, debaty oxfordzkie, konkursy.
Udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym "Uniwersytet Licealisty" Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Projekt "Komórkomania" promujący ideę dawstwa szpiku kostnego we współpracy z Fundacją DKMS.
Akcja krwiodawstwa "Zostań honorowym dawcą krwi" we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach.
Udział w wykładach z dziedziny przyrody w pałacu Młodzieży w Katowicach.
Współpraca z dąbrowską Poradnią Pedagogiczno - Psychologiczną.
Uniwersytet Śląski Instytut Nauk o Materiałach, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach - w ramach współpracy nasi uczniowie mają możliwość uczestniczenia w wykładach oraz zajęciach prowadzonych przez pracowników uczelni, Konkurs Wiedzy Technicznej.
Szkoła Obywatelska CIVITAS - w szkole odbywają się warsztaty i wykłady z zakresu edukacji obywatelskiej i umiejętności społecznych.
Klub Wolontariusza "Prosto z serca" prowadzi stałą współpracę z Specjalnym Ośrodkiem Szkolno- Wychowawczym dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej  i Przedszkolem Nr 34 w Dąbrowie Górniczej.
Klub współpracuje ze Stowarzyszeniem "Dobre Ręce" w Będzinie  i organizacją Youth Support Centre w Lublinie przy realizacji projektów międzynarodowych "Erasmus+".
Udział w "Graj i pomagaj" i konkursach w ramach Dąbrowskich Talentów.
Współpraca z chórem Zorza działającym przy PKZ w Dąbrowie Górniczej.
Organizowanie w ramach projektu partycypacyjnego warsztatów informatycznych dla seniorów.
Współpraca z OHP w Dąbrowie Górniczej i Katowicach w ramach doradztwa zawodowego.
Realizując wiele projektów charytatywnych szkoła została honorowana członkostwem w Klubie Szkół UNICEF
Współpraca ze Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie.
Indywidualny tok nauki Indywidualnym tokiem nauki objętych jest 3 uczniów realizujących program nauczania z następujących przedmiotów: język polski, język angielski, język niemiecki, biologia.
Zajęcia pozalekcyjne koło zainteresowań młodych humanistów "Myśliciele"
koło polonistyczne
koło humanistyczne
koło języka angielskiego
koło języka niemieckiego
koło języka hiszpańskiego
koło historyczne
koło matematyczne
koło chemiczne
koło biologiczne
koło informatyczne  
koło z wiedzy o społeczeństwie
koło z fizyki
zajęcia w ramach szkolnego klubu wolontariusza ,,Prosto z serca''
Szkolny Klub Sportowy
Biblioteka - harmonogram pracy poniedziałek - 8.00-16.00  
wtorek - 8.00-16.00
środa - 8.00-16.00  
czwartek - 8.00- 16.00  
piątek - 8.00- 15.30
Multimedialne Centrum Informacji - harmonogram pracy poniedziałek - 8.00-16.00
wtorek - 8.00- 16.00  
środa - 8.00-16.00  
czwartek - 8.00- 16.00
piątek - 8.00- 15.30
Pedagog szkolny - harmonogram pracy poniedziałek 8.00-12.15
wtorek  9.00-13.15
środa  9.00 -14.00
czwartek 9.00-13.15
piątek  8.00-12.15
Psycholog szkolny- harmonogram pracy poniedziałek 8.00- 10.30  
środa  9.30-14.00    
piątek  8.00-12.00
DNI OTWARTE II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
Termin:  29 kwietnia 2020
Sposób załatwiania spraw Sekretariat szkoły czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30-15.30

Skargi i wnioski przyjmowane są przez Dyrektora szkoły w dniach:
wtorek od godz. 15.00 do godz. 17.00
czwartek od godz. 10.00 do godz.12.00
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2021-03-12 12:41:30
Data utworzenia 2017-06-02
Data udostępnienia 2003-07-09 09:28:39
Osoba odpowiedzialna Piotr Pakuła
Udostępnił Anna Lorenc - Fatyga