Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Spisy podmiotowe

Nieodpłatna pomoc prawna

Symbol: WPS
2020-12-30
Komunikat o obowiązujących zasadach funkcjonowania punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w 2021 roku

W związku z utrzymującą się sytuacją epidemiczną Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej zawiadamia, że realizacja zadań z zakresu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego od 1 stycznia 2021 roku do odwołania, będzie się odbywać w sposób wykluczający bezpośrednią obsługę klientów, a więc za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość – telefonicznie lub mailowo, poza lokalem punktu.

Celem skorzystania z pomocy, prosimy o kontakt telefoniczny z Wydziałem Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej w godzinach od 7:30 do 11:30 – tel. 32 262 61 43.
Numer telefonu bądź adres mailowy do niżej wymienionych punktów, będzie podawany każdorazowo zainteresowanemu mieszkańcowi, który potrzebuje porady prawnej, czy obywatelskiej:
• Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej przy ul. Ofiar Katynia 93,
• Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej przy Al. J. Piłsudskiego 2,
• Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej przy ul. Chemicznej 2,
• Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego przy ul. Łącznej 31,
• Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego przy ul. Sienkiewicza 6a.

Po udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim osoba uprawniona ma możliwość przekazania anonimowej opinii o udzielonej Nieodpłatnej Pomocy Prawnej lub świadczonym Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim wypełniając kartę B, którą następnie należy przesłać na adres poczty elektronicznej rlendo@dg.pl .
Karta pomocy B dostępna jest na stronie www.bip.dabrowa-gornicza.pl w zakładce Nieodpłatna Pomoc Prawna - https://www.bip.dabrowa-gornicza.pl/49145/dokument/137603
Symbol: WPS
2020-03-16
K O M U N I K A T

Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej zawiadamia, że z dniem 16.03.2020 r. (do odwołania) porady prawne nie będą udzielane w dotychczasowych lokalizacjach mając na względzie zmniejszenie zagrożenia epidemiologicznego poprzez ograniczenie wizyt mieszkańców oraz z uwagi na konieczność zamknięcia budynków kultury.

W miejsce dotychczasowej formy świadczenia porad prawnych i obywatelskich w celu zminimalizowania zakłócania dotychczasowego trybu pracy punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego, Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej z dniem 16 marca br. uruchamia telefoniczne i mailowe udzielanie porad prawnych w poniższych lokalizacjach.

Dotychczas działające stacjonarne punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego zapewniają jedynie telefoniczny, bądź mailowy kontakt z klientem.

1. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej przy ul. Ofiar Katynia 93
2. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej przy Al. J. Piłsudskiego 2
3. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej przy ul. Chemicznej 2
4. Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego ul. Wyszyńskiego 1
5. Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego ul. Wybickiego 4

Celem skorzystania z pomocy, prosimy o kontakt telefoniczny z Urzędem Miejskim w Dabrowie Górniczej w godzinach pracy urzędu - Wydział Polityki Społecznej - tel. 32/262 61 43. Osoba potrzebująca pomocy przed jej udzieleniem powinna złożyć za pośrednictwem e-mail wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej).

Skan lub zdjęcie podpisanego wniosku wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych należy przesłać do Urzędu pocztą elektroniczną, na następujący adres e-mail: rlendo@dg.pl, a następnie oczekiwać na wyznaczenie terminu porady.

Numer telefonu, bądź adres mailowy do konkretnego punktu będzie podawany każdorazowo zainteresowanemu mieszkańcowi, który potrzebuje porady prawnej, czy porady obywatelskiej.

Po udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim osoba uprawniona ma możliwość przekazania anonimowej opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim wypełniając kartę pomocy część B, którą następnie należy przesłać na adres poczty elektronicznej rlendo@dg.pl.

Wzory ww.dokumentów dostępne są na stronie www.bip.dabrowa-gornicza.pl w zakładce nieodpłatna pomoc prawna.
O możliwości skorzystania z pomocy prawnej / porady prawnej w dotychczasowych punktach poinformujemy w odrębnym komunikacie.