Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi Ogłoszenie Nr WOP.526.3.2.2022 o konsultacjach aktu prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi... 2022-01-21 13:04:22 Publikacja Anna Psuj 526.3.2.2022
Ogłoszenia Zawiadamienie o wydaniu decyzji Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej znak WOŚ.6131.4.64.2021.MK z dnia 14.01.2022r. w związku... 2022-01-21 12:59:06 Publikacja Krzysztof Nowicki WOŚ.6131.4.64.2021
Ogłoszenia Z A W I A D O M I E N I E o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 2231/2 z działkami sąsiednimi... 2022-01-21 11:53:41 Publikacja Krzysztof Nowicki WGKIII.6640.949.2021
Ogłoszenia Z A W I A D O M I E N I E o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 706 i 707 z działkami sąsiednimi... 2022-01-21 11:53:41 Publikacja Krzysztof Nowicki WGKIII.6640.1130.21
Nabory do Urzędu Miejskiego Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko Inspektor ds. BHP w Wydziale Kadr i Płac 2022-01-21 11:37:41 Aktualizacja Krzysztof Nowicki WKiP.2110.75.2021
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 2022-01-21 11:37:41 Publikacja Krzysztof Nowicki Plan postępowań 2022
Zamówienia publiczne Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 2022-01-21 11:37:41 Publikacja Krzysztof Nowicki Plan postępowań 2022
Archiwalne Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko: Inspektor w Wydziale Kadr i Płac. 2022-01-21 11:37:41 Publikacja Krzysztof Nowicki WKiP.2110.7.2022
Nabory do Urzędu Miejskiego Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko: Inspektor w Wydziale Kadr i Płac. 2022-01-21 11:37:41 Publikacja Krzysztof Nowicki WKiP.2110.7.2022
Rekrutacja Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko: Inspektor w Wydziale Kadr i Płac. 2022-01-21 11:37:41 Publikacja Krzysztof Nowicki WKiP.2110.7.2022
Finanse w sprawie: zmian w szczegółowym planie budżetu miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2022. 2022-01-21 11:37:41 Publikacja Krzysztof Nowicki 2241.2022
Zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie: zmian w szczegółowym planie budżetu miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2022. 2022-01-21 11:37:41 Publikacja Krzysztof Nowicki 2241.2022
Ogłoszenia Zawiadamiam, że w związku z wnioskiem: Spółdzielni Mieszkaniowej „LOKATOR” wszczęto postępowanie administracyjne w przedmiocie... 2022-01-21 09:47:23 Publikacja Anna Psuj WOŚ-I.6131.4.2.2022
Komisje Rady Miejskiej Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2022-01-20 18:03:33 Aktualizacja Krzysztof Nowicki KOMISJA007
Kadencja 2018-2023 Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 2022-01-20 18:03:33 Aktualizacja Krzysztof Nowicki RADA060
Organizacja pracy Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia petycji nr BRM.152.22.2021 dotyczącej ratowania trzech rzek: Sztoły, Białej i Baby. 2022-01-20 17:03:37 Aktualizacja Krzysztof Nowicki XXXII/654/2021
Uchwały Rady Miejskiej (kadencja 2018- 2023) w sprawie rozpatrzenia petycji nr BRM.152.22.2021 dotyczącej ratowania trzech rzek: Sztoły, Białej i Baby. 2022-01-20 17:03:37 Aktualizacja Krzysztof Nowicki XXXII/654/2021
Archiwalne Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko: Starszy Inspektor w Wydziale Geodezji i... 2022-01-20 17:02:58 Aktualizacja Krzysztof Nowicki WKiP.2110.71.2021
Nabory do Urzędu Miejskiego Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko: Starszy Inspektor w Wydziale Geodezji i... 2022-01-20 17:02:58 Aktualizacja Krzysztof Nowicki WKiP.2110.71.2021
Rekrutacja Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko: Starszy Inspektor w Wydziale Geodezji i... 2022-01-20 17:02:58 Aktualizacja Krzysztof Nowicki WKiP.2110.71.2021