Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego
Adres ul. Górnicza 17
41-300 Dąbrowa Górnicza
Kontakt
Telefon/ Fax
(032) 262 34 80;  (032) 261 52 59
strona www

Adres skrzynki na ePUAP
Dyrektor Elżbieta Rudzka
Zastępca dyrektora Joanna Prychodko
Opis W 2018 roku II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego będzie obchodziło 70 lecie istnienia. Szkoła rozpoczęła swoją działalność w roku 1948 i wywodzi się z powołanej w 1948 r. Szkoły Ogólnokształcącej Stopnia Podstawowego i Licealnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Przez 70 lat działalności szkoła wpisała się na stałe w krajobraz dąbrowskiej oświaty. W ostatnich latach została kilkakrotnie sklasyfikowana w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYW  i nagradzana Brązową Tarczą.
                     INFORMACJE DOTYCZĄCE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019
  Szkoła posiada 18 oddziałów, w których łącznie kształci się  578 uczniów. Placówka zatrudnia 57 pracowników pedagogicznych i 13 pracowników administracyjno- obsługowych.
Języki obce Nauka języków obcych, dla wszystkich uczniów, odbywa się w grupach. Języka wiodącego (j. angielskiego) w wymiarze 3 godz. /tydz., kolejnego innego języka obcego nowożytnego (j. niemieckiego lub j. hiszpańskiego)           w wymiarze 2 godz./tydz. Uczeń ma możliwość wyboru, który  język obcy jest realizowany na poziomie rozszerzonym. Dla uczniów po gimnazjum w kolejnych latach nauki to układ  3,3,2 godz./tydz. Dla uczniów po szkole podstawowej w kolejnych latach to układ 2,2,2,2 godz./tydz.
Kierunki kształcenia
KLASY I
MATEMATYCZNA Z FIZYKĄ I INFORMATYKĄ (MFI)
Zajęcia edukacyjne obowiązkowe realizowane w zakresie rozszerzonym:
I rozszerzenie- matematyka
II rozszerzenie-fizyka
III rozszerzenie- informatyka

MATEMATYCZNA Z FIZYKĄ I JĘZYKIEM ANGIELSKIM (MFA)
Zajęcia edukacyjne obowiązkowe realizowane w zakresie rozszerzonym:
I rozszerzenie- matematyka
II rozszerzenie-fizyka
III rozszerzenie- informatyka

BILOLOGICZNA Z CHEMIĄ I JĘZYKIEM ANGIELSKIM (BCA)
Zajęcia edukacyjne obowiązkowe realizowane w zakresie rozszerzonym:
I rozszerzenie- biologia
II rozszerzenie- chemia
III rozszerzenie- język angielski

JĘZYKOWA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM Z WIEDZĄ O SPOŁECZEŃSTWIE I GEORAFIĄ (AWG)
Zajęcia edukacyjne obowiązkowe realizowane w zakresie rozszerzonym:
I rozszerzenie- język angielski
II rozszerzenie- wiedza o społeczeństwie
III rozszerzenie- geografia

KLASY II: PO GIMNAZJUM
MATEMATYCZNO- INFORMATYCZNA (MI)
Zajęcia edukacyjne obowiązkowe realizowane w zakresie rozszerzonym:
I rozszerzenie- matematyka
II rozszerzenie- informatyka
III rozszerzenie- fizyka lub geografia
przedmioty uzupełniające: matematyka stosowana, praktyczna nauka j. obcego nowożytnego.

BIOLOGICZNO-CHEMICZNA (BC)
Zajęcia edukacyjne obowiązkowe realizowane w zakresie rozszerzonym:
I rozszerzenie- biologia
II rozszerzenie- chemia
przedmioty uzupełniające: praktyczna nauka języka obcego nowożytnego, matematyka stosowana.

POLONISTYCZNO-SPOŁECZNA (PS)
Zajęcia edukacyjne obowiązkowe realizowane w zakresie rozszerzonym:
 I rozszerzenie- język polski
 II rozszerzenie- wiedza o społeczeństwie,
 II rozszerzenie-  historia lub geografia
przedmioty uzupełniające: edukacja prawna, matematyka stosowana.


JĘZYKOWA (J)
Zajęcia edukacyjne obowiązkowe realizowane w zakresie rozszerzonym:
 I rozszerzenie-język angielski lub język niemiecki
 II rozszerzenie- geografia
 III rozszerzenie- historia lub wiedza o społeczeństwie.
przedmiot uzupełniający: praktyczna nauka drugiego języka obcego nowożytnego.

KLASY II: PO SZKOLE PODSTAWOWEJ
MATEMATYCZNA Z INFORMATYKĄ I FIZYKĄ (MIF)
Zajęcia edukacyjne realizowane w zakresie rozszerzonym:
I rozszerzenie- matematyka
II rozszerzenie- informatyka
III rozszerzenie- fizyka
Zajęcia rozwijające zainteresowania- matematyka konstruktywna (teoria dowodu).

BIOLOGICZNA Z CHEMIĄ I JĘZYKIEM OBCYM (BCJ)
Zajęcia edukacyjne obowiązkowe realizowane w zakresie rozszerzonym:
I rozszerzenie- biologia
II rozszerzenie-chemia
III rozszerzenie- język angielski lub język niemiecki
Zajęcia rozwijające zainteresowania- środowisko a zdrowie człowieka.

POLONISTYCZNA Z WIEDZĄ O SPOŁECZEŃSTWIE I GEOGRAFIĄ (PWG)
Zajęcia edukacyjne obowiązkowe  realizowane w zakresie rozszerzonym:
I rozszerzenie- język polski
II rozszerzenie- wiedza o społeczeństwie
III rozszerzenie- geografia
Zajęcia rozwijające zainteresowania- komparatystyka (literatura bez granic).

JĘZYKOWA Z WIEDZĄ O SPOŁECZEŃSTWIE I HISTORIĄ (JWH)
Zajęcia edukacyjne obowiązkowe realizowane w zakresie rozszerzonym:
I rozszerzenie- język angielski lub język niemiecki
II rozszerzenie- wiedza o społeczeństwie
III rozszerzenie- historia
Zajęcia rozwijające zainteresowania- lektorat z drugiego języka obcego nowożytnego (język angielski lub język niemiecki lub język hiszpański)


Klasy III
MATEMATYCZNO- INFORMATYCZNA (MI)
Zajęcia edukacyjne obowiązkowe realizowane w zakresie rozszerzonym:
I rozszerzenie- matematyka
II rozszerzenie- informatyka
III rozszerzenie- biologia lub chemia lub fizyka lub geografia
przedmioty uzupełniające: matematyka stosowana, praktyczna nauka języka angielskiego.


BIOLOGICZNO-CHEMICZNA (BC)
Zajęcia edukacyjne obowiązkowe realizowane w zakresie rozszerzonym:
I rozszerzenie- biologia
II rozszerzenie- chemia
przedmioty uzupełniające: matematyka stosowana, praktyczna nauka języka angielskiego.

POLONISTYCZNO-SPOŁECZNA (PS) / MATEMATYCZNO- INFORMATYCZNA (MI)
Zajęcia edukacyjne obowiązkowe realizowane w zakresie rozszerzonym:
I rozszerzenie- język polski
II rozszerzenie- wiedza o społeczeństwie,
II rozszerzenie- biologia lub geografia lub historia
przedmioty uzupełniające: matematyka stosowana, edukacja prawna
oraz
Zajęcia edukacyjne obowiązkowe realizowane w zakresie rozszerzonym:
I rozszerzenie- matematyka
II rozszerzenie- informatyka
III rozszerzenie- biologia lub chemia lub fizyka lub geografia
przedmioty uzupełniające: matematyka stosowana, praktyczna nauka języka angielskiego.


JĘZYKOWA (J)
Zajęcia edukacyjne obowiązkowe realizowane w zakresie rozszerzonym:
I rozszerzenie-język angielski
II rozszerzenie- biologia lub chemia lub geografia lub historia
III rozszerzenie- biologia lub chemia lub geografia lub informatyka lub wiedza o społeczeństwie
przedmiot uzupełniający: praktyczna nauka języka niemieckiego/hiszpańskiego
Pracownie komputerowe W szkole znajduje się pracownia komputerowa i multimedialne centrum informacji. Uczniowie mają dostęp do Internetu poprzez stałe łącze. Liceum posiada swoją stronę internetową: www.lo2.dabrowa.pl
Prowadzona krajowa i międzynarodowa współpraca z wyższymi uczelniami i instytucjami oświatowymi Wymiana zagraniczna z partnerską szkołą w Kappeln w Niemczech od 1991 roku.
Współpraca z IPN w Katowicach- spotkanie młodzieży z uczestnikami historii, warsztaty dla młodzieży i nauczycieli z historii najnowszej, debaty oxfordzkie, konkursy (zawieszone ze względu na pandemię)
Udział w wykładach z dziedziny przyrody w Pałacu Młodzieży w Katowicach ( zawieszone ze względu na pandemię).
Współpraca z dąbrowską Poradnią Pedagogiczno - Psychologiczną.
Uniwersytet Śląski Instytut Nauk o Materiałach, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach - w ramach współpracy nasi uczniowie mają możliwość uczestniczenia w wykładach oraz zajęciach prowadzonych przez pracowników uczelni, Konkurs Wiedzy Technicznej (zawieszone ze względu na pandemię)
Szkoła Obywatelska CIVITAS - w szkole odbywają się warsztaty i wykłady z zakresu edukacji obywatelskiej i umiejętności społecznych (on- line)
Klub Wolontariusza "Prosto z serca".
Działalność na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej (wolontariat w formie on- line)
XIX edycja ogólnopolskiej akcji charytatywnej "Szlachetna paczka"
Akcja MEN "Razem na święta".
Akcja "Kartka dla seniora" organizowana przez Młodzieżową Radę Miasta.
Organizowanie w ramach projektu partycypacyjnego warsztatów informatycznych dla seniorów (zawieszone ze względu na pandemię)
Współpraca z OHP w Dąbrowie Górniczej i Katowicach w ramach doradztwa zawodowego.
Realizując wiele projektów charytatywnych szkoła została honorowana członkostwem w Klubie Szkół UNICEF
Indywidualny tok nauki Indywidualnym tokiem nauki objętych jest 2 uczniów realizujących program nauczania z biologii.
Zajęcia pozalekcyjne Koło humanistyczne
Koło polonistyczne
Koło języka angielskiego
Koło języka niemieckiego
Koło matematyczne
Koło z fizyki
Koło chemiczne
Koło biologiczne
Koło informatyczne  
Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne i konsultacje dla maturzystów.
Zajęcia w ramach szkolnego klubu wolontariusza ,,Prosto z serca''
Szkolny Klub Sportowy
Biblioteka - harmonogram pracy poniedziałek - 9.00-18.30  
wtorek - 8.00-16.00
środa - 8.00-18.30  
czwartek - 8.00- 16.00  
piątek - 8.00- 16.00
Multimedialne Centrum Informacji - harmonogram pracy poniedziałek - 9.00-18.30
wtorek - 8.00- 16.00  
środa - 8.00-18.30  
czwartek - 8.00- 16.00
piątek - 8.00- 16.00
Pedagog szkolny - harmonogram pracy poniedziałek 8.00-12.15
wtorek 13.15- 17.30
środa  9.00 -13.00
czwartek 13.15- 17.30
piątek  8.00-12.15
Psycholog szkolny- harmonogram pracy Poniedziałek 13.00- 16.15  
środa  10.30-14.00    
piątek  8.00-12.15
DNI OTWARTE II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
Termin: czerwiec  2021
Sposób załatwiania spraw Sekretariat szkoły czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30-15.30

Skargi i wnioski przyjmowane są przez Dyrektora szkoły w dniach:
wtorek od godz. 15.00 do godz. 17.00
czwartek od godz. 10.00 do godz.12.00
Dane wyłączone z Biuletynu Informacji Publicznej
Zakres danych Adres zamieszkania oraz miejsce położenia nieruchomości z części B oświadczeń majątkowych
Podstawa prawna art. 24i ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40),
Osoba wyłączająca Małgorzata Durbacz - NACZELNIK WYDZIAŁU OŚWIATY
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2023-09-13 14:49:07
Data utworzenia 2017-06-02
Data udostępnienia 2003-07-09 09:28:39
Osoba odpowiedzialna Elżbieta Rudzka
Udostępnił Anastazja Wypych