Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego
Adres ul. Górnicza 17
41-300 Dąbrowa Górnicza
Kontakt
Telefon/ Fax
(032) 262 34 80;  (032) 261 52 59
strona www
Dyrektor Piotr Pakuła
Zastępca dyrektora Karol Zawada pełni obowiązki Zastępcy Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej od września 2015 roku.
Opis W 2018 roku II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego będzie obchodziło 70 lecie istnienia. Szkoła rozpoczęła swoją działalność w roku 1948 i wywodzi się z powołanej w 1948 r. Szkoły Ogólnokształcącej Stopnia Podstawowego i Licealnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Przez 70 lat działalności szkoła wpisała się na stałe w krajobraz dąbrowskiej oświaty. W ostatnich latach została kilkakrotnie sklasyfikowana w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYW  i nagradzana Brązową Tarczą.
                     INFORMACJE DOTYCZĄCE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019
  Szkoła posiada 15 oddziałów, w których łącznie kształci się  471 uczniów. Placówka zatrudnia 46 pracowników pedagogicznych i 14 pracowników administracyjno - obsługowych.
Języki obce Nauka języków obcych, dla wszystkich uczniów, odbywa się w grupach. Języka wiodącego (j. angielskiego) w wymiarze 3 godz./tydz., kolejnego innego języka obcego nowożytnego (j. niemieckiego lub j. hiszpańskiego) w wymiarze 2 godz./tydz. Uczeń ma możliwość wyboru klasy językowej, w której języki obce realizowane są na poziomie rozszerzonym.
Kierunki kształcenia
KLASY:
MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNA (MI)
Zajęcia edukacyjne obowiązkowe realizowane w zakresie rozszerzonym:
matematyka  i informatyka
do wyboru:  geografia, biologia, chemia, fizyka
przedmioty uzupełniające: matematyka stosowana, praktyczna nauka j. obcego, historia i społeczeństwo

BIOLOGICZNO-CHEMICZNA (BCH)
Zajęcia edukacyjne obowiązkowe realizowane w zakresie rozszerzonym:
biologia i chemia  
przedmioty uzupełniające: praktyczna nauka języka obcego nowożytnego, matematyka stosowana, historia i społeczeństwo

POLONISTYCZNO-SPOŁECZNA (PW)
Zajęcia edukacyjne obowiązkowe realizowane w zakresie rozszerzonym:
język polski i wiedza o społeczeństwie,
do wyboru: historia, geografia, biologia, przyroda
przedmioty uzupełniające: edukacja prawna, matematyka stosowana, historia i społeczeństwo lub przyroda.

JĘZYKOWA (J)
Zajęcia edukacyjne obowiązkowe realizowane w zakresie rozszerzonym:
jeden język obcy nowożytny-język angielski lub język niemiecki
do wyboru:  biologia, chemia, geografia, wiedza o społeczeństwie
przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo lub przyroda, praktyczna nauka drugiego języka obcego nowożytnego.
Pracownie komputerowe W szkole znajduje się pracownia komputerowa i multimedialne centrum informacji. Uczniowie mają dostęp do Internetu poprzez stałe łącze. Liceum posiada swoją stronę internetową: www.lo2.dabrowa.pl
Prowadzona krajowa i międzynarodowa współpraca z wyższymi uczelniami i instytucjami oświatowymi Wymiana zagraniczna z partnerską szkołą w Kappeln w Niemczech od 1991 roku.
Międzynarodowy projekt w j. angielskim Erasmus+
Współpraca z IPN w Katowicach- spotkanie młodzieży z uczestnikami historii, warsztaty dla młodzieży i nauczycieli z historii najnowszej, debaty oxfordzkie, konkursy.
Udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym "Uniwersytet Licealisty" Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Projekt "Komórkomania" promujący ideę dawstwa szpiku kostnego we współpracy z Fundacją DKMS.
Akcja krwiodawstwa "Zostań honorowym dawcą krwi" we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach.
Udział w wykładach z dziedziny przyrody w pałacu Młodzieży w Katowicach.
Współpraca z dąbrowską Poradnią Pedagogiczno - Psychologiczną.
Uniwersytet Śląski Instytut Nauk o Materiałach, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach - w ramach współpracy nasi uczniowie mają możliwość uczestniczenia w wykładach oraz zajęciach prowadzonych przez pracowników uczelni, Konkurs Wiedzy Technicznej.
Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych (SMCEBI Uniwersytet Śląski) - w ramach projektu "First Steps In Science" oraz programu Klub Młodego Odkrywcy.
Szkoła Obywatelska CIVITAS - w szkole odbywają się warsztaty i wykłady z zakresu edukacji obywatelskiej i umiejętności społecznych.
Klub Wolontariusza "Prosto z serca" prowadzi stałą współpracę z Specjalnym Ośrodkiem Szkolno- Wychowawczym dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej  i Przedszkolem Nr 34 w Dąbrowie Górniczej.
Klub współpracuje ze Stowarzyszeniem "Dobre Ręce" w Będzinie i Fundacją "Kopalnia Inicjatyw" przy realizacji projektów międzynarodowych "Erasmus+".
Udział w "Graj i pomagaj"- w konkursach tanecznym i muzycznym w ramach Dąbrowskich Talentów2018.
Współpraca z chórem Zorza działającym przy PKZ w Dąbrowie Górniczej. Organizowanie w ramach projektu partycypacyjnego warsztatów informatycznych dla seniorów.
Realizując wiele projektów charytatywnych szkoła została honorowana członkostwem w Klubie Szkół UNICEF.
Indywidualny tok nauki Indywidualnym tokiem nauki objętych jest 7 uczniów realizujących program nauczania z następujących przedmiotów: matematyka , język niemiecki, historia, biologia, j. angielski.
Zajęcia pozalekcyjne koło zainteresowań młodych humanistów "Myśliciele"
koło polonistyczne
koło humanistyczne
koło języka niemieckiego
koło języka angielskiego "Improve your English"
kolo języka angielskiego "Business English"
koło historyczne
koło matematyczne
koło geograficzne
koło chemiczne
koło biologiczne
koło informatyczne
koło prozdrowotne
zajęcia w ramach szkolnego klubu wolontariusza ,,Prosto z serca''
Szkolny Klub Sportowy
Biblioteka - harmonogram pracy poniedziałek - 8.00-16.00  
wtorek - 8.00-16.00
środa - 8.00-16.00  
czwartek - 8.00- 16.00  
piątek - 8.00- 15.30
Multimedialne Centrum Informacji - harmonogram pracy poniedziałek - 8.00-11.00  
środa - 8.00-16.00  
czwartek - 8.00- 10.30  
piątek - 8.00- 11.30
Pedagog szkolny - harmonogram pracy poniedziałek 8.00-12.15
wtorek  9.00-13.15
środa  9.00 -14.00 Konsultacje dla rodziców
czwartek 9.00-13.15
piątek  8.00-12.15
Psycholog szkolny- harmonogram pracy poniedziałek 8.00- 10.30  
środa  9.30-14.00 Konsultacje dla rodziców    
piątek  8.00-12.00
DNI OTWARTE II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
Termin: 29 i 30 kwietnia 2019
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-12-03 16:09:41
Data utworzenia 2017-06-02
Data udostępnienia 2003-07-09 09:28:39
Osoba odpowiedzialna Piotr Pakuła
Udostępnił Anna Lorenc - Fatyga