Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego
Adres ul. Górnicza 17
41-300 Dąbrowa Górnicza
Kontakt
Telefon/ Fax
(032) 262 34 80;  (032) 261 52 59
strona www
Dyrektor Piotr Pakuła
Zastępca dyrektora Karol Zawada pełni obowiązki Zastępcy Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej od września 2015 roku.
Opis W 2018 roku II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego będzie obchodziło 70 lecie istnienia. Szkoła rozpoczęła swoją działalność w roku 1948 i wywodzi się z powołanej w 1948 r. Szkoły Ogólnokształcącej Stopnia Podstawowego i Licealnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Przez 70 lat działalności szkoła wpisała się na stałe w krajobraz dąbrowskiej oświaty. W ostatnich latach została kilkakrotnie sklasyfikowana w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYW  i nagradzana Brązową Tarczą.
                     INFORMACJE DOTYCZĄCE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018
  Szkoła posiada 16 oddziałów, w których łącznie kształci się  497 uczniów. Placówka zatrudnia 48 pracowników pedagogicznych i 14 pracowników administracyjno - obsługowych.
Języki obce Nauka języków obcych, dla wszystkich uczniów, odbywa się w grupach. Języka wiodącego (j. angielskiego) w wymiarze 3 godz./tydz., kolejnego innego języka obcego nowożytnego (j. niemieckiego lub j. hiszpańskiego) w wymiarze 2 godz./tydz. Uczeń ma możliwość wyboru klasy językowej, w której języki obce realizowane są na poziomie rozszerzonym.
Kierunki kształcenia
KLASY:
MATEMATYCZNO-JĘZYKOWA (MJ)
Zajęcia edukacyjne obowiązkowe realizowane w zakresie rozszerzonym:
matematyka  i język obcy nowożytny- język angielski
do wyboru:  geografia, biologia, chemia, fizyka, wiedza o społeczeństwie lub informatyka
przedmioty uzupełniające: technologie informacyjne, historia i społeczeństwo

BIOLOGICZNO-CHEMICZNA (BCH)
Zajęcia edukacyjne obowiązkowe realizowane w zakresie rozszerzonym:
biologia i chemia  
przedmioty uzupełniające: praktyczna nauka języka obcego nowożytnego, matematyka stosowana, historia i społeczeństwo

POLONISTYCZNO-SPOŁECZNA (PW)
Zajęcia edukacyjne obowiązkowe realizowane w zakresie rozszerzonym:
język polski i wiedza o społeczeństwie,
do wyboru: historia, geografia, biologia, informatyka
przedmioty uzupełniające: edukacja prawna, matematyka stosowana, historia i społeczeństwo

JĘZYKOWA (J)
Zajęcia edukacyjne obowiązkowe realizowane w zakresie rozszerzonym:
jeden język obcy nowożytny-język angielski lub język niemiecki
do wyboru: historia, biologia, chemia lub geografia,
do wyboru:  biologia, chemia, geografia, wiedza o społeczeństwie lub informatyka
przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo lub przyroda, praktyczna nauka drugiego języka obcego nowożytnego.
Pracownie komputerowe W szkole znajdują się dwie pracownie komputerowe i multimedialne centrum informacji. Uczniowie mają dostęp do Internetu poprzez stałe łącze. Liceum posiada swoją stronę internetową: www.lo2.dabrowa.pl
Prowadzona krajowa i międzynarodowa współpraca z wyższymi uczelniami i instytucjami oświatowymi Wymiana zagraniczna z partnerską szkołą w Kappeln w Niemczech od 1991 roku.
Międzynarodowy projekt Erasmus + o tematyce społecznej-Young Man can- see democracy.
Współpraca z Katedrą Mikrobiologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w zakresie wykonania badań do prac olimpijskich w laboratorium mikrobiologicznym.
Współpraca z Zakładem Hispanistyki UŚ.
Współpraca z IPN w Katowicach- spotkanie młodzieży z uczestnikami historii, warsztaty dla młodzieży i nauczycieli z historii najnowszej, debaty oxfordzkie, konkursy.
Udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym "Uniwersytet Licealisty" Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Szkolny Program Promocji Zdrowia "Eliminuj Stres, Osiągaj Sukces" w ramach udziału w projekcie Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie.
Współpraca z dąbrowską Poradnią Pedagogiczno - Psychologiczną.
Uniwersytet Śląski Instytut Nauk o Materiałach, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach - w ramach współpracy nasi uczniowie mają możliwość uczestniczenia
w wykładach oraz zajęciach prowadzonych przez pracowników uczelni, Konkurs Wiedzy Technicznej.
Szkoła Obywatelski  CIVITAS - w szkole odbywają się warsztaty i wykłady z zakresu edukacji obywatelskiej i umiejętności społecznych.

Klub Wolontariusza "Prosto z serca" prowadzi stałą współpracę z Zespołem Szkół Specjalnych nr 5 im. Jana Pawła II w Dąbrowie Górniczej. Wolontariusze nawiązali także współpracę z fundacją wspieraną przez ArcelorMittal "Nasze dzieci". Realizując wiele projektów charytatywnych, zostaliśmy uhonorowani członkostwem w Klubie Szkół UNICEF.
Udział planowany w III edycji regionalnej gry POLICHROM zorganizowanej przez Centrum Wolontariatu w Katowicach.
Śląskie- inwestujemy w talenty, udział w III edycji.

Pałac Młodzieży w Katowicach - uczestnictwo w zajęciach pracowni naukowych i organizowanych konkursach wiedzy.
Indywidualny tok nauki Indywidualnym tokiem nauki objętych jest 4 uczniów realizujących program nauczania z następujących przedmiotów: matematyka (1), język niemiecki (1), historia (1); biologia(1).
Zajęcia pozalekcyjne koło literackie
koło humanistyczne
koło języka niemieckiego
koło języka angielskiego
koło historyczne
koło z Wiedzy o społeczeństwie
koło matematyczne
koło fizyczne
koło geograficzne
koło chemiczne
koło biologiczne  
koło prozdrowotne
koło multimedialne z elementami programowania
koło filmowe
zajęcia w ramach szkolnego klubu wolontariusza ,,Prosto z serca''
Szkolny Klub Sportowy
Biblioteka - harmonogram pracy poniedziałek - 8.00-16.00  
wtorek - 8.00-16.00
środa - 8.00-16.00  
czwartek - 8.00- 16.00  
piątek - 8.00- 16.00
Multimedialne Centrum Informacji - harmonogram pracy poniedziałek - 8.00-16.00  
wtorek - 8.00-16.00
środa - 8.00-16.00  
czwartek - 8.00- 16.00  
piątek - 8.00- 16.00
Pedagog szkolny - harmonogram pracy poniedziałek 9.00-13.15
wtorek  9.00-13.15
środa  9.00 -14.00  
dodatkowe konsultacje dla rodziców- środa: 14.00-15.00, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu spotkania  
         
czwartek 9.00-13.15
piątek  8.00-12.15
Psycholog szkolny- harmonogram pracy poniedziałek 8.00- 10.30  
środa  9.30-14.00  
dodatkowe konsultacje dla rodziców- środa: 14.00-14.30, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu spotkania  
piątek  8.00-12.00
DNI OTWARTE II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
Termin: 13 kwietnia 2018 r.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2018-06-21 17:12:08
Data utworzenia 2017-06-02
Data udostępnienia 2003-07-09 09:28:39
Osoba odpowiedzialna Piotr Pakuła
Udostępnił Anna Lorenc - Fatyga