Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego
Adres ul. Górnicza 17
41-300 Dąbrowa Górnicza
Kontakt
Telefon/ Fax
(032) 262 34 80;  (032) 261 52 59
strona www
Dyrektor Piotr Pakuła
Zastępca dyrektora Karol Zawada pełni obowiązki Zastępcy Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej od września 2015 roku.
Opis W 2018 roku II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego będzie obchodziło 70 lecie istnienia. Szkoła rozpoczęła swoją działalność w roku 1948 i wywodzi się z powołanej w 1948 r. Szkoły Ogólnokształcącej Stopnia Podstawowego i Licealnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Przez 70 lat działalności szkoła wpisała się na stałe w krajobraz dąbrowskiej oświaty. W ostatnich latach została kilkakrotnie sklasyfikowana w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYW  i nagradzana Brązową Tarczą.
                     INFORMACJE DOTYCZĄCE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016
  Szkoła posiada 16 oddziałów, w których łącznie kształci się  494 uczniów. Placówka zatrudnia 45 pracowników pedagogicznych i 13 pracowników administracyjno - obsługowych.
Języki obce Nauka języków obcych, dla wszystkich uczniów, odbywa się w grupach międzyoddziałowych uwzględniających stopień zaawansowania: języka wiodącego (angielskiego lub niemieckiego) w wymiarze 3 godz./tydz., kolejnego innego języka obcego nowożytnego (angielskiego, niemieckiego lub hiszpańskiego) w wymiarze 2 godz./tydz. Uczeń ma możliwość wyboru klasy językowej, w której języki obce realizowane są na poziomie rozszerzonym. W każdej klasie (z wyjątkiem klasy z językiem rozszerzonym) od drugiego roku nauki rozpoczyna się  praktyczna nauka języka obcego nowożytnego jako przedmiotu uzupełniającego.
Kierunki kształcenia
KLASY:
MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNA (MI)
 matematyka,   informatyka,
 do wyboru: historia, geografia, biologia, chemia lub fizyka,
 przedmioty uzupełniające: praktyczna nauka języka obcego nowożytnego, matematyka stosowana, historia i społeczeństwo lub przyroda

BIOLOGICZNO-CHEMICZNA (BCH)
 biologia,   chemia,
  przedmioty uzupełniające: praktyczna nauka języka obcego nowożytnego, matematyka stosowana, historia i społeczeństwo

POLONISTYCZNO-SPOŁECZNA (PW)
 język polski,   wiedza o społeczeństwie,
 do wyboru: historia, geografia, biologia, chemia lub fizyka
 przedmioty uzupełniające: praktyczna nauka języka obcego nowożytnego, matematyka stosowana, historia i społeczeństwo lub przyroda

JĘZYKOWA (J)
 język angielski lub język niemiecki,
 do wyboru: historia, biologia, chemia, fizyka lub geografia,
 do wyboru: historia, biologia, chemia, fizyka, geografia, wos  lub informatyka
 przedmioty uzupełniające: matematyka stosowana, historia i społeczeństwo lub przyroda
Pracownie komputerowe W szkole znajdują się dwie pracownie komputerowe i multimedialne centrum informacji. Uczniowie mają dostęp do Internetu poprzez stałe łącze. Liceum posiada swoją stronę internetową: www.lo2.dabrowa.pl
Prowadzona krajowa i międzynarodowa współpraca z wyższymi uczelniami i instytucjami oświatowymi Wymiana zagraniczna z partnerską szkołą w Kappeln w Niemczech od 1991 roku.
ACT ON IT - międzynarodowy projekt Erasmus + o tematyce ekologicznej (Polska - Słowacja)
Międzynarodowa organizacja AISEC i Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach-  projekt międzynarodowy ,,NEXT STEP''.
Stowarzyszenie ,,Dobre ręce''- projekt międzynarodowy ,,EYES WIDE OPEN'' (Polska-Łotwa)
Współpraca z Katedrą Mikrobiologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w zakresie wykonania badań do prac olimpijskich w laboratorium mikrobiologicznym.
Współpraca z Zakładem Hispanistyki UŚ.
Współpraca z Uniwersytetem Śląskim- Wydziałem Filologii Języków Słowiańskich. Wykłady w języku angielskim dotyczące różnych krajów słowiańskich.
Współpraca z IPN w Katowicach- spotkanie młodzieży z uczestnikami historii, warsztaty dla młodzieży i nauczycieli z historii najnowszej, debaty oxfordzkie.
Udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym "Uniwersytet Licealisty" Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Udział w projekcie "Nauka bez granic" - przedstawienia w języku angielskim w teatrze "Korez".

Szkolny Program Promocji Zdrowia "Eliminuj Stres, Osiągaj Sukces" w ramach udziału w projekcie Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie.
Współpraca z dąbrowską Poradnią Pedagogiczno - Psychologiczną.

Uniwersytet Śląski - "Literatura do szkół" projekt podpisany  z Wydziałem Filologii Polskiej Uniwersytetu Śląskiego, umożliwiający naszym uczniom uczestnictwo w wykładach, zajęciach prowadzonych przez pracowników uczelni.  
Uniwersytet Śląski Instytut Nauk o Materiałach, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach - w ramach współpracy nasi uczniowie mają możliwość uczestniczenia w wykładach oraz zajęciach prowadzonych przez pracowników uczelni.
Szkoła Obywatelski  CIVITAS - w szkole odbywają się warsztaty i wykłady z zakresu edukacji obywatelskiej i umiejętności społecznych.

Klub Wolontariusza "Prosto z serca" prowadzi stałą współpracę z Zespołem Szkół Specjalnych nr 5 im. Jana Pawła II w Dąbrowie Górniczej. Wolontariusze nawiązali także współpracę z fundacją wspieraną przez ArcelorMittal "Nasze dzieci". Realizując wiele projektów charytatywnych, zostaliśmy uhonorowani członkostwem w Klubie Szkół UNICEF. Udział w II edycji regionalnej gry POLICHROM zorganizowanej przez Centrum Wolontariatu w Katowicach.

Pałac Młodzieży w Katowicach - uczestnictwo w zajęciach pracowni naukowych i organizowanych konkursach wiedzy.
Indywidualny tok nauki Indywidualnym tokiem nauki objętych jest 5 uczniów realizujących program nauczania z następujących przedmiotów język angielski(2), fizyka(1), biologia(1), język polski(1).
Zajęcia pozalekcyjne koło literackie
koło humanistyczne "Humanista z pasją"
koło języka niemieckiego
koło języka angielskiego
koło historyczno - dziennikarskie
koło z Wiedzy o społeczeństwie
koło matematyczne
koło geograficzne
koło chemiczne
koło biologiczne
koło sportowe
koło sportowo-rekreacyjne
koło biblijne
koło prawnicze
koło prozdrowotne
koło multimedialne z elementami programowania
zajęcia w ramach szkolnego klubu wolontariusza ,,Prosto z serca''
koło filmowe
Biblioteka - harmonogram pracy poniedziałek - 8.00-16.00  
wtorek - 8.00-16.00
środa - 8.00-16.00  
czwartek - 8.00- 16.00  
piątek - 8.00- 16.00
Multimedialne Centrum Informacji - harmonogram pracy poniedziałek - 8.00-16.00  
wtorek - 8.00-16.00
środa - 8.00-16.00  
czwartek - 8.00- 16.00  
piątek - 8.00- 16.00
Pedagog szkolny - harmonogram pracy poniedziałek 9.00-13.15
wtorek  9.00-13.15
środa  9.00 -14.00  
dodatkowe konsultacje dla rodziców- środa: 14.00-15.00, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu spotkania  
         
czwartek 9.00-13.15
piątek  8.00-12.15
Psycholog szkolny- harmonogram pracy poniedziałek 8.00- 10.30  
środa  9.30-14.00  
dodatkowe konsultacje dla rodziców- środa: 14.00-14.30, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu spotkania  
piątek  8.00-12.00
DNI OTWARTE II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
Termin: 6 -7 kwietnia 2017 roku w godzinach od 9.00 do 15.00.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2017-06-02 12:38:15
Data utworzenia 2017-05-10
Data udostępnienia 2003-07-09 09:28:39
Osoba odpowiedzialna Piotr Pakuła
Udostępnił Agnieszka Przybyszewska