Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego
Adres ul. Górnicza 17
41-300 Dąbrowa Górnicza
Kontakt
Telefon/ Fax
(032) 262 34 80;  (032) 261 52 59
strona www
Dyrektor Piotr Pakuła
Zastępca dyrektora Karol  Zawada pełni obowiązki Zastępcy Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego
im. Stefana Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej od września 2015 roku.
Opis 2018 roku II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego będzie obchodziło 70 lecie
istnienia. Szkoła rozpoczęła swoją działalność w roku 1948 i wywodzi się z powołanej w 1948 r.
Szkoły Ogólnokształcącej Stopnia Podstawowego i Licealnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Przez
70 lat działalności szkoła wpisała się na stałe w krajobraz dąbrowskiej oświaty. W ostatnich
latach została kilkakrotnie sklasyfikowana  w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYW i
nagrodzona Brązową Tarczą.
                     INFORMACJE DOTYCZĄCE ROKU SZKOLNEGO 2008/2009
  Szkoła posiada 14 oddziałów, w których łącznie kształci się 438 uczniów. Placówka zatrudnia 45
pracowników pedagogicznych i 13 pracowników administracyjno- obsługowych.
Języki obce Nauka języków obcych, dla wszystkich uczniów, odbywa się w grupach międzyoddziałowych
uwzględniających stopień zaawansowania: języka wiodącego (angielskiego lub niemieckiego) w
wymiarze 3 godz./tydz., kolejnego innego języka obcego nowożytnego (angielskiego, niemieckiego
lub hiszpańskiego) w wymiarze 2 godz./tydz. Uczeń ma możliwość wyboru klasy językowej, w której
języki obce realizowane są na poziomie rozszerzonym.
Pracownie komputerowe W szkole znajdują się dwie pracownie komputerowe i multimedialne centrum informacji. Uczniowie mają dostęp do Internetu poprzez stałe łącze. Liceum posiada swoją stronę internetową: www.lo2.dabrowa.pl
Kierunki kształcenia
(przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym)
KLASY:

MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNA (MI)
 matematyka,   informatyka,
 do wyboru: historia, geografia, biologia, chemia lub fizyka,
 przedmioty uzupełniające: ekonomia w praktyce, historia i społeczeństwo lub przyroda

BIOLOGICZNO-CHEMICZNA (BCH)
 biologia,   chemia,
 do wyboru: geografia, fizyka, wos lub informatyka,
 przedmioty uzupełniające: monitoring środowiska, historia i społeczeństwo.

POLONISTYCZNO-SPOŁECZNA (PW)
 język polski,   wiedza o społeczeństwie,
 do wyboru: historia, geografia, biologia, chemia lub fizyka
 przedmioty uzupełniające: edukacja prawna, historia i społeczeństwo lub przyroda

JĘZYKOWA (J)
 język angielski lub język niemiecki,
 do wyboru: historia, biologia, chemia, fizyka lub geografia,
 do wyboru: historia, biologia, chemia, fizyka, geografia, wos lub informatyka
 przedmioty uzupełniające: kulturoznawstwo, historia i społeczeństwo lub przyroda
Prowadzona krajowa i międzynarodowa współpraca z wyższymi uczelniami i instytucjami oświatowymi Wymiana zagraniczna z partnerką szkołą w Kappeln w Niemczech prowadzona jest od 1991 roku.

Program Comenius- w roku szkolnym 2014/2015 zakończyliśmy już czwarty projekt, ten przebiegał pod
hasłem ,, Students got talent'' i był prowadzony przy współpracy ze szkołami  z Hiszpanii,
Francji, Anglii i Niemiec.

Uniwersytet Śląski - "Literatura do szkół" to projekt, który podpisaliśmy z Wydziałem Filologii
Polskiej Uniwersytetu Śląskiego, umożliwiający naszym uczniom uczestnictwo w wykładach, zajęciach
prowadzonych przez pracowników uczelni. Spotkania mają miejsce w naszej szkole jak i na terenie
uczelni.

Uniwersytet Śląski Instytut Nauk o Materiałach, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach- w
ramach współpracy nasi uczniowie mają możliwość uczestniczenia w wykładach oraz zajęciach
prowadzonych przez pracowników uczelni. Spotkania mają miejsce w naszej szkole jak i na terenie
uczelni.


Szkoła Obywatelski  CIVITAS - w szkole odbywają się warsztaty i wykłady z zakresu edukacji
obywatelskiej i umiejętności społecznych.

Klub Wolontariusza "Prosto z serca" prowadzi stałą współpracę z Zespołem Szkół Specjalnych nr 5
im. Jana Pawła II w Dąbrowie Górniczej. Wolontariusze nawiązali także współpracę z fundacją
wspieraną przez ArcelorMittal "Nasze dzieci". Realizując wiele projektów charytatywnych,
zostaliśmy uhonorowani członkostwem w Klubie Szkół UNICEF.

Pałac Młodzieży w Katowicach - uczestnictwo w zajęciach pracowni naukowych i organizowanych
konkursach wiedzy.

Międzynarodowa organizacja AISEC i Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach-  projekt międzynarodowy
,,NEXT STEP''

Stowarzyszenie ,, Dobre ręce''- projekt międzynarodowy ,,EYES WIDE OPEN''(Polska-Łotwa)
Indywidualny tok nauki Indywidualnym tokiem nauki objętych jest 10 uczniów realizujących program nauczania z
następujących przedmiotów język angielski(5), fizyka(1), biologia(1), wiedza o społeczeństwie(1),
język polski(1).
Zajęcia pozalekcyjne - koło języka niemieckiego
- koło humanistyczne
- koło geograficzne
- koło historyczne
- koło chemiczne
- koło ,,Public Relations"
- koło języka angielskiego
- koło biologiczne
- koło matematyczne
- koło sportowe
- koło sportowo-rekreacyjne
- koło biblijne
- koło prawnicze
- koło etyki
- koło prozdrowotne
- koło filozoficzne
- koło multimedialno- informatyczne
- zajęcia w ramach szkolnego klubu wolontariusza ,,Prosto z serca''
Biblioteka - harmonogram pracy poniedziałek    10.00-16.00, 8.00-11.00,
wtorek          8.00-16.00,
środa           8.00-11.00, 10.00-16.00,
czwartek        8.00- 16.00, 8.00-10.30,
piątek          8.00- 13.00, 12.00-15.30.
łącznie 30 godz./tydz. 15 godz./tydz.
Multimedialne Centrum Informacji - harmonogram pracy poniedziałek  12.00-15.00
środa   8.00-10.00
czwartek  10.00-12.00
piątek   8.00-11.00
Pedagog szkolny - harmonogram pracy poniedziałek 9.00-13.30
wtorek  9.00-13.30
środa  11.00-14.30              14.30-15.30 konsultacje dla rodziców
czwartek 9.00-13.30
piątek  8.00-12.00
łącznie  22 godz./tydz.
Psycholog szkolny- harmonogram pracy wtorek  13.00-15.30
środa  11.00-15.00             15.00-15.30  konsultacje dla rodziców
piątek  8.00-12.30
łącznie  11 godz./tydz.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2015-10-28 15:20:21
Data utworzenia 2015-06-10
Data udostępnienia 2003-07-09 09:28:39
Osoba odpowiedzialna <BRAK>
Udostępnił Agnieszka Przybyszewska