Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Spisy podmiotowe

Nieodpłatna pomoc prawna / Komunikaty i informacje o funkcjonowaniu punktów NPP i NPO

Symbol: WPS
2021-06-15
Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej zawiadamia, że z dniem 1 lipca 2021 r. realizacja zadań z zakresu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego będzie się odbywała poprzez bezpośrednią obsługę Klientów w następujących punktach:

Adwokaci
- w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy Al. Piłsudskiego 2, od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00-19.00.

Radcy prawni:
- w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej, Filii nr 8, przy ulicy Ofiar Katynia 93, od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.30-16.30,
- w budynku Domu Kultury przy ulicy Chemicznej 2 w godzinach: poniedziałek od 13.00-17.00, wtorek, piątek od 8.00-12.00, środa, czwartek od 16.00-20.00.

Doradcy obywatelscy:
- w budynku Centrum Integracji Społecznej przy ulicy Sienkiewicza 6 a, od poniedziałku do piątku w godzinach 13.00-17.00
- przy ulicy Łącznej 31, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-12.00.

Porady będą udzielane przy zachowaniu aktualnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa zgodnych z wytycznymi Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Z bezpośredniej porady w punkcie skorzystać może wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych, nie objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych oraz nie przebywająca z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację.

W lokalu, w którym ma miejsce świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego nie powinny przebywać osoby postronne, inne niż te, które zapisały się na poradę.

Osoby przed wejściem do punktów npp/npo są zobowiązane do:
– zasłaniania nosa i ust przy pomocy maseczki jednorazowej lub wielokrotnego użytku.

Zasada zakrywania nosa i ust obowiązuje na terenie całego obiektu,
– dezynfekcji rąk przy wejściu,
– używania rękawiczek jednorazowych,
– zachowania odpowiedniego dystansu ( 2 metrów odległości) od innych osób w trakcie oczekiwania na poradę, a także od osób świadczących pomoc),
– korzystania z własnych przyborów: długopisy, notatniki itp.,


W godzinach pracy punktów istnieje również możliwość uzyskania porady telefonicznej.

Osoby zainteresowane proszone są o umówienie terminu porady pod numerem telefonu 32 262 61 43, czynnym od poniedziałku do piątku.
Symbol: WPS
2020-12-30
Komunikat o obowiązujących zasadach funkcjonowania punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w 2021 roku

W związku z utrzymującą się sytuacją epidemiczną Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej zawiadamia, że realizacja zadań z zakresu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego od 1 stycznia 2021 roku do odwołania, będzie się odbywać w sposób wykluczający bezpośrednią obsługę klientów, a więc za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość – telefonicznie lub mailowo, poza lokalem punktu.

Celem skorzystania z pomocy, prosimy o kontakt telefoniczny z Wydziałem Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej w godzinach od 7:30 do 11:30 – tel. 32 262 61 43.
Numer telefonu bądź adres mailowy do niżej wymienionych punktów, będzie podawany każdorazowo zainteresowanemu mieszkańcowi, który potrzebuje porady prawnej, czy obywatelskiej:
• Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej przy ul. Ofiar Katynia 93,
• Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej przy Al. J. Piłsudskiego 2,
• Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej przy ul. Chemicznej 2,
• Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego przy ul. Łącznej 31,
• Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego przy ul. Sienkiewicza 6a.

Po udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim osoba uprawniona ma możliwość przekazania anonimowej opinii o udzielonej Nieodpłatnej Pomocy Prawnej lub świadczonym Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim wypełniając kartę B, którą następnie należy przesłać na adres poczty elektronicznej rlendo@dg.pl .
Karta pomocy B dostępna jest na stronie www.bip.dabrowa-gornicza.pl w zakładce Nieodpłatna Pomoc Prawna - https://www.bip.dabrowa-gornicza.pl/49145/dokument/137603