Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowy Górniczej" II edycja
Informacja Wydział Urbanistyki i Architektury
tel. (032) 295 67 26
e-mail: architektura@dabrowa-gornicza.pl
Opis Podstawę prawną studium stanowią art.9-13 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003roku z późn zmianami oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania.

Zgodnie z w/w ustawą i rozporządzeniem w Studium zostały określone kierunki polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych miasta. Studium gminy jest z mocy ustawy dokumentem planowania miejscowego o charakterze strategicznym.
Uwagi techniczne Ze względu na duże rozmiary plików otwieranie w przeglądarce Acrobat Reader może potrwać kilka minut. Załączone pliki można zapisać na dysku twardym komputera klikając prawym przyciskiem myszy na pliku i wybierając opcję "Zapisz element docelowy jako...".

Poniżej znajdują się archiwa samorozpakowujące zawierające część tekstową i graficzną studium:

1. w archiwum "Załącznik nr 1 do Uchwały" znajdują się:
  - 14 plików- map w formacie *.jpg;
  - 37 plików- dokumentów w formacie *.doc;
  Z tym samym dokumentem można się również zapoznać otwierając plik "Załącznik nr 1  do Uchwały w formacie *.pdf", do którego odczytania niezbędna jest przeglądarka Acrobat Reader.                                    

2. w archiwum "Załączniki nr 2-8 do Uchwały" znajdują się:
  - 7 plików- map w formacie *.jpg;
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2008-03-14 08:02:52
Data utworzenia 2008-02-08
Data udostępnienia 2008-02-08 14:33:36
Osoba odpowiedzialna Wojciech Sobczyk
Udostępnił Magdalena Chojnacka