Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Radny
    
Piotr Ślusarczyk
Kontakt

Telefon
 

e-mail

e-mail  

Dyżury
 
   
Numer okręgu wyborczego- ulice Okręg nr I

Ulice:
3 Maja, Aleja Tadeusza Kościuszki 25-60, Barbary, Chopina, Cicha, Czapińskiego, Dąbrowskiego, Dekerta, Dębowa, Dojazdowa, Górnicza, Hutnika, Jakuba Dąbskiego, Jaworowa, Juliusza Kadena Bandrowskiego, Kondratowicza, Legionów Polskich, Ludowa, Łukasińskiego, Mireckiego, Okrzei, Paryska, Perla, Piwowara, Pola, Pułaskiego, Rejtana, Siemońska, Sienkiewicza, Starościńska, Starzyńskiego, Struga, Sucha, Szkolna, Szpitalna, Wiejska, Wigury, Wolska, Zdrowa, Ziemna, Żeromskiego, Żwirki.
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Liczba głosów: 550   
Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość
Działalność w Radzie Miejskiej Radny   pracuje w Komisjach:
- Mieszkniowej,
- Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej,
- Kultury, Rekreacji i Sportu,
Dokumenty powiązane
2951 odpowiedź na interpelację WNK.0003.7.2018
2950 sytuacja w MKS S.A.
2949 wynajem sal w PKZ
2900 projekt dla osób niepełnosprawnych
2899 pismo Komendy Wojewódzkiej Policji
2879 wyznaczenia drogi koniecznej
2820 projekt dla osób niepełnosprawnych
2793 przystąpienia do programu Mieszkanie Plus
2792 Młodzieżowa Rada Miasta w D.G.
2777 zasiania trawy ul. Sienkiewicza
2768 demontaż pomnika sowieckiego
2767 świadczenia rehabilitacyjne w dąbrowskim MOPS-ie
2731 rozliczenia projektu Fabryka Pełna Życia
2730 nakłady na termomodernizację
2729 usunięcie odpadów ze składowiska ul. Zakawie
2728 zadłużenia Gminy Dąbrowa Górnicza-hipoteki
2687 prośby mieszkańców dz. Mydlice Północ
2686 BRM.0003.1808.2017 z dnia 9.05.2017r.
2671 osoby reprezentującej Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o.
2670 polskie flagi państwowe w dn.15 sierpnia
2669 prawdopodobne nieprawidłowości funkcjonowania MKS
2668 zadłużenia Gminy D.G. i jednostek powiązanych
2646 oflagowania miasta
2645 BRM.0003.2559.2018 z dnia 28.04.2018r.
2629 BRM.0003.2175.2017 25.10.2017r.
2628 BRM.0003.2119.2017 12.10.2017r.
2627 BRM.0003.1694.2017 29.03.2017r., BRM.0003.2120.2017 12.10.2017r.
2626 BRM.0003.1318.2016 05.09.2016r.
2625 BRM.0003.1204.2016 22.06.2016r.
2624 BRM.0003.1065.2016 18.05.2016r.
2623 BRM.0003.1063.2016 18.05.2016r.
2577 prawdopodobne nieprawidłowości f. MKS S.A.
2576 sprzątanie naszego miasta przez ALBĘ MPGK sp. z o.o.
2561 usunięcie murku
2560 interpelacja BRM.0003.1523.2016 z dnia 14.12.2016r.
2559 interpelacja BRM.0003.2505.2018 z dnia 28.03.2018r.
2558 interpelacja BRM.0003.2338.2018 z dnia 10.01.2018r.
2557 interpelacja BRM.0003.2119.2017 z dnia 12.10.2017r.
2556 interpelacja BRM.0003.2115.2017 z dnia 12.10.2017r.
2534 zameldowanie
2533 termomodernizacja budynków na os. Mydlice Północ
2527 SIWZ przetargu dot. sprzątania targowisk miejskich
2506 projekt "Nowe chodniki i miejsca postojowe ul. Chopina, Łukasińskiego"
2489 remont drogi wewnętrznej
2488 remont przystanku autobusowego
2487 zasadzenie drzewek Oxytree
2486 uprzątnięcie śmieci ul. Łukasińskiego, częstsze patrole Straży Miejskiej, Policji
2485 budowa chodnika ul. Adamieckiego
2484 remont uszkodzonych płyt
2483 usunięcie krawężnika (ponownie)
2482 nasadzanie krzewów
2481 zwalczanie smogu na terenie D.G.
2480 koszt prac przeprowadzonych w dzielnicy Błędów
2479 Sala Teatralna PKZ
2451 nadzur PM nad udziałami Gminy w Alba MPGK sp. z o.o.
2437 poszerzenie parkingu wewnętrznego ul. Dąbrowskiego, Łukasińskiego
2436 dodatkowe słupki wzdłuż ul. Chopina
2424 zapłata części straty ZCO Szpital Specjalistyczny za 2016 r.
2423 stan zadłużeń wobec wspólnot mieszkaniowych
2422 ZCO Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza
2421 schemat organizacyjny UM
2420 szkolenia w 2017 r.
2392 apel o przystąpienie Gminy D.G do programu OSA
2382 przystąpienie Gminy D.G. do programu "OSA"
2363 uzasadnienie wyroku WSA w Gliwicach
2362 schemat organizacyjny UM
2355 demontaż kładek na ul. Sobieskiego
2354 strefa kibica
2339 wynik finansowy Nemo-Wodny Świat
2338 usunięcie drzewa ul. Stefana Żeromskiego
2330 targowiska miejskie na ul. Tysiąclecia, Ludowej
2329 podwykonawcy ALBY MPGK so. z o.o.
2322 uzasadnienie wyroku WSA w Gliwicach
2321 schemat organizacyjny UM
2307 wykonawcy projektów IV edycji DBP
2306 lustro drogowe ul. Dąbrowskiego 24
2305 modernizacja ul. Mireckiego
2304 możliwość wykupienia garaży ul. Sobieskiego
2303 zagospodarowania terenu przy ul. Szpitalnej
2236 znak B-5 ul. Zaplecze
2226 mozliwość budowy basenu olimpijskiego
2215 uprzątnięcie spadających liści ul. Mireckiego
2193 włączenie do SSE terenu firmy BREMBO Poland Sp. z o.o.
2192 koszty projektu żywa ulica
2191 nielegalne składowiska odpadów
2190 teren zajmowany przez firmy Metrans, Metrans 2
2189 IV etap przyg. terenów inwestycyjnych Tucznawa
2188 konfiguracja terenu w strefie inwestycyjnej Tucznawa
2187 zakres robót ziemnych w specjalnej strefie Tucznawa
2186 przygotowanie terenów inwestycyjnych Tucznawa
2185 tereny inwestycyjne Tucznawa
2184 nefrologia - ZCO SzS im. Sz. Starkiewicza
2183 zwolnienia nauczycieli 2017/2018
2175 Śląski Bank Żywności
2174 wymiana chodników ul. Chopina, Łukasińskiego
2139 akcja przeciw ustawie o Narodowym Instytucie Wolności
2128 sytuacja w ZCO Szpital Specjalistyczny
2121 wymiana nawierzchni chodnika ul. Chopina 32
2120 wymiana nawierzchni chodnika ul. Dąbrowskiego, Szpitalna
2119 wymiana nawierzchni chodnika ul. Łukasińskiego 9, Okrzei
2118 wymiana nawierzchni chodnika ul. Chopina 30a
2117 lustro drogowe ul. Okrzei, Łukasińskiego
2116 zakup nowych ławek ul. Łukasińskiego 11, 17, Dąbrowskiego 38
2115 monitoring na os. Mydlice Północ ul. Łukasińskiego 11, 17
2113 sytuacja w ZCO Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza
2057 stan zadłużenia wobec wspólnot mieszkaniowych
2056 inwentaryzacja pieców
2055 ZCO SS im. Sz. Starkiewicza
2054 wyrok C.A. sp. z o.o., rok 2016
2053 oświata
2052 koszt reformy edukacji
2051 gospodarka odpadami
2050 zatrudnienie specjalna strefa ekonomiczna Tucznawa
2049 opłata adiacencka
2040 nazwy dla ronda przy ul. Konopnickiej
2039 nazwy dla ronda przy ul. 11 Listopada
2018 rozbudowa, wymiana technologii LED w mieście
2007 ponowne zainstalowanie ławek na skwerze
2006 budowa nowych garaży
1973 miast partnerskich Miasta Dąbrowa Górnicza
1972 sprzątania przejść podziemnych, chodników, placów, przystanków
1939 program naprawczy NEMO
1933 kanalizacja na ul. Rzecznej
1931 ul. Legionów Polskich, Mireckiego - rondo
1930 usługi świadczone przez CSiR
1912 zmiana organizacji ruchu na DK94 oraz drodze S1
1911 targowiska, MZBM
1910 wyrok C.A. sp. z o.o., rok 2016
1903 sytuacja w ZCO
1902 udostępnienia planów inwestycyjnych - budowa parkingu przy ZSS
1901 remont chodnika ul. Łukasińskiego, Okrzei
1900 wyznaczenia przejścia dla pieszych, remont chodnika ul. Dąbrowskiego
1899 odnowienia Hydrofornii przy ul. Dąbrowskiego
1898 zamontowanie lustra drogowego ul. Łukasińskiego
1879 skarga na odpowiedź Prezydenta Miasta, na interpelację
1849 odległości między budynkami Łączna a Spisaka 29
1848 przyjęć do nowo utworzonych szkół podstawowych
1847 odpadów przy torze motocrosowym w Strzemieszycach Małych
1846 ekranów przy linii kolejowej nr 133 ul. Narutowicza, Orkana
1845 wykazu honorowych obywateli Miasta Dąbrowa Górnicza
1844 kosztów zatrudniania w Przeglądzie Dąbrowskim
1843 ulg w spłacie opłaty adiacenckiej
1842 klas łączonych w szkołach
1808 kontenery PCK
1796 targowiska, MZBM
1795 dzienników budowy przy powstaniu ZCO
1787 ZCO Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza
1786 naruszenia art. 13 Konstytucji RP, art. 256 KK
1782 udostepnienia dokumentów
1781 udostępnienia dokumentów w sprawie Statutu Miasta D.G.
1775 zahamowania inwestycji - stacja paliw ul. Legionów Polskich
1774 usunięcia krawężnika przy NSZOZ "Merkury"
1773 budowa chodnika ul. Adamieckiego
1772 remont chodnika ul. Chopina 30a
1771 realizacja projektu "Nowe chodniki, miejsca postojowe ul. Chopina, Łukasińskiego"
1770 prace drogowe w porze nocnej
1694 bezpiecznego przejścia do budynków 42, 44 Roosmann, Kaufland
1693 montaż lustra drogowego ul. Dąbrowskiego
1691 zamówienia udzielane z wolnej ręki (ponownie)
1690 legalności demonstracji w dniu 18.12.2016r.
1689 Program Opieki nad Zabytkami
1688 ulgi w spłacie opłaty adiacenckiej
1687 kontrola NIK w ZCO
1686 strategia spółki z o.o. MZUM
1685 zaległości czynszowe w MZBM
1684 zadłużenia ZCO
1683 wspólnoty mieszkaniowe, MZBM
1682 ul. Łączna
1681 metropolia
1667 wezwania MZBM-u wysłanego do mieszkańców ul. Spisaka
1651 obsługa prawna MZBM
1642 podcięcia gałęzi drzew ul. Dąbrowskiego 42,44, Łukasińskiego 17
1640 poczta elektroniczna radnego
1639 zaległości czynszowe w MZBM
1638 MZBM
1612 podjazd dla wózków inwalidzkich ul. Łukasińskiego, Dąbrowskiego
1611 zwolnienia z opłaty za przejazdy autobusami
1602 nowa stacja paliw dz. Mydlice Południe
1599 zamówienia udzielone z wolnej ręki poza upzp
1598 urzędowy rejestr umów
1597 dotacja dla NGO
1596 odpowiedzialność za wpisy w internecie i poparcie KOD-u
1595 legalność demonstracji w dniu 16 grudnia 2016 roku
1594 Minister Kultury
1593 program ograniczenia niskiej emisji
1592 opłata adiacencka
1591 wyrok w sprawie C.A. sp. z o.o.
1590 Dąbrowskie Wodociągi
1589 PM MZUM S.A.
1588 działalność w celu osiągniecia zysku MZUM
1587 program opieki nad zabytkami
1582 zaległości czynszowe w MZBM
1565 parking przy Zespole Szkół Sportowych
1564 wymiana płyt betonowych ul. Chopina 30a
1563 podjazd dla wózków na schodach ul. Łukasińskiego, Dąbrowskiego
1562 odstrzał dzików z terenów zielonych
dot. wydatków na reklamę
dot. procedur w ZCO Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza
dot. działalności komercyjnej MZUM
dot. wyroku w sprawie C.A. sp z o.o.
dot. zaległości czynszowych w MZBM
dot. artykułu w Przeglądzie Dąbrowskim
dot. nowego oświetlenia ul. Żeromskiego, Sienkiewicza
dot. udziału gminy w programie Mieszkanie +
dot. obrażania Ministra Kultury RP w Przeglądzie Dąbrowskim
dot. przystanku przy Urzędzie Miejskim
wydawnictwa Przegląd Dąbrowski
dot. ZCO Szpital Specjalistyczny (szkolenia)
dot spraw organizacyjnych (ponownie)
dot. naruszenia Statutu Miasta podczas sesji RM
dot. progu zwalniającego ul. Dąbrowskiego 44
dot. budowy strzelnicy na Podlesiu
dot. procedury rozpatrywania skarg przez Radę Miejską
dot.spraw organizacyjnych
dot. składu Komisji Rewizyjnej
dot. uprawnień Straży Miejskiej do kontroli szamb
dot. przyznania stypendiów za osiągnięcia sportowe
dot. luster drogowych przy ul. Dąbrowskiego 44
dot. terenów inwestycyjnych w Tucznawie
dot. uprawnień Straży Miejskiej
dot. projektu Zielona Mobilność
dot. awaryjności kanalizacji
dot. naruszenia Statutu Miasta
dot. spraw organizacyjnych
dot. składu Komisji Rewizyjnej
dot. dotacji dla klubów i stowarzyszeń sportowych
dot. wykorzystania żywności ze Śląskiego Banku Żywności
dot. renowacji skweru przy ul. Dąbrowskiego, Żeromskiego
dot. modernizacji targowiska przy ul. Ludowej
dot. sprawozdań z działalności Policji
dot. modernizacji kaplicy św. Marka
dot. Zagłębiowskiego Centrum Onkologii
dot. terenów w rejonie ul.: Swobodna, Spisaka, Al. Piłsudskiego
dot. pasów drogowych ul. Dąbskiego 3
dot. pasów drogowych, progu zwalniającego ul. Dąbrowskiego 44
dot. pasów drogowych, progu zwalniającego ul. Legionów Polskich
dot. ul. Legionów Polskich
dot.inwestycji przy ul. 11 Listopada
dot. protestu przeciw łączeniu klas w SP
dot. braku odp. na interpelację
dot. Zespołu Szkół Specjalnych nr 6
dot. składu osobowego Komisji Rewizyjnej
dot. procedury rozpatrywania skarg i petycji
dot. parkingu wielopoziomowego
dot. modernizacji schodów ul. Dabrowskiego
dot. modernizacji ul. Mireckiego
dot. sprawozdań z działalności Straży Miejskiej
dot. planu budżetowego na 2017 rok
dot. odwołania Dyrektora ZCO Szpital Specjalistyczny
dot. otwarcia ronda Rotmistrza Witolda Pileckiego
dot. obelisku przy ul. Chopina
dot. uhonorowania dawców krwi
dot. modernizacji schodów ul. Łukasińskiego, Dąbrowskiego
dot. modernizacji schodów ul. Dąbrowskiego 36, 38
dot. skweru między blokami Łukasińskiego, Dąbrowskiego
dot. wykonania chodnika wzdłuż CAO.
dot. wykonania schodów w rejonie CAO
dot. prac modernizacyjnych w Przedszkoli nr 34
dot. patroli Policji i Straży Miejskiej ul. Łukasińskiego, Żeromskiego
dot. budowy oddziału onkologii w ZCO
dot. przestrzegania przepisów w ZCO
dot. kontroli RIO
dot.oświetlenia ul. Dąbskiego
dot. renowacji skweru ul. Łukasińskiego, Dąbrowskiego
dot. zainstalowania barierek przy schodach - SP 3
dot. cen biletów KZK GOP
dot. sytuacji ZCO Szpital Specjalistyczny w Dąbrowie Górniczej
dot. stawki opłaty adiacenckiej
dot. opłat pobieranych na targowiskach
dot. kosztów opracowywania programów
dot. pomników w programie ochrony zabytków
dot. komunistycznych nazw ulic
dot.zadłużenia gminy
dot. niebezpiecznych kratek w przejściach
dot. braków oświetlenia ulic
dot. przebiegu linii autobusowych
dot. wykorzystania żywności ze Śląskiego Banku Żywności
dot. koncepcji zagospodarowania terenu pomiędzy ul.Chopina, a ul. Łukasińskiego
dot. przekształcenia boiska w parking ul. Sienkiewicza 7
dot. drogi dojazdowej przy ul. Struga i ul. Szpitalnej
dot. zadań do budżetu
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-06-23 15:37:06
Data utworzenia 2014-12-16
Data udostępnienia 2014-12-16 14:24:55
Osoba odpowiedzialna Katarzyna Halaburda
Udostępnił Anna Lorenc - Fatyga