Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Radna
Renata Solipiwko - zdjęcie portretowe
Renata Solipiwko
Kontakt
Telefon
 

e-mail

 
Dyżury
 
     
Numer okręgu wyborczego- ulice Okręg nr IV

Ulice:
40 Lecia, Aleja Józefa Piłsudskiego nieparzyste:31-33,44-117, Artura Gruszeckiego, Batalionów Chłopskich, Bema, Borowinowa, Bratków, Broniewskiego, Brzozowa, Cedlera, Czajkowa, Dobrawa, Dworska, Dymniki, Działki, Dzieci Wrześni, Eugeniusza Kwiatkowskiego, Europejska, Folwarczna, Franciszkańska, Gilowa, Grabowa, Gródki, Gwardii Ludowej, Hallerczyków parzyste: 66-84, 85-211, Handlowa, Idzikowskiego, III Powstania Śląskiego, Jagodowa, Jałowcowa, Jaskrów, Jaśminowa, Karsowska, Kasprzaka, Komuny Paryskiej, Kosmonautów, Kościelna, Krasickiego, Królewska, Kryniczna, Księdza Stanisława, Kwiatowa, Laski, Łazowska, Łączna, Marii Szulc, Michała Spisaka, Mieszka I-go, Modrzewiowa, Morgowa, Ogrodników, Olimpijska, Podbagienko, Podbuczyny, Pogoria, Pomłynie, Prusa, Przełajowa, Przymiarki, Ptasia, Relaksowa, Romana Piecucha, Sadowa, Siedmiu Szewców, Siewna, Skowronkowa, Słowikowa, Sowia, Storczyków, Strażacka, Swobodna, Szenwalda, Szpakowa, Świętego Stanisława Kostki, Tierieszkowej, Toruńska, Trzebiesławicka, Tworzeń, Tysiąclecia nieparzyste: 1-11, Uczniowska, Ujejska, Urocza, Wczasowa, Wilgowa, Wodna, Wrzosowa, Wybickiego, Wysoka, Wyzwolenia, Zachodnia, Zaplecze, Złota, Żeglarska, Żurawinowa.
Komitet Wyborczy DWS "Niezależni" Tomasza Paska


Liczba głosów: 369

Klub Radnych

"Dąbrowska Wspólnota Samorządowa"
Działalność w Radzie Miejskiej Radna R. Solipiwko pracuje w Komisjach:
- Kultury, Rekreacji i Sportu,
- Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
- Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej,
- Rozwoju i Promocji Miasta,
- Prawno - Organizacyjnej,
- Oświaty i Wychowania
Dokumenty powiązane
2995 realizacja zadania Ujejska strefa ruchu
2994 projekt DBP
2990 ul. Europejska - Dz. Ujejsce
2989 spotkanie z mieszkańcami w spr. planów GDDKiA
2975 przystanek autobusowy - Remiza OSP Trzebiesławice
2974 bokserski worek treningowy
2973 płace instrumentariuszek w ZCO
2972 oświetlenie "Ujejskiej Strefa Ruchu"
2971 montaż lampy oświetleniowej ul. Ujejska
2970 doświetlenie placu zabaw przy OSP Ujejsce
2969 doświetlenie parkingu przy cmentarzu w Ujejscu
2919 doświetlenie ulic w dz. Ujejsce, Trzebiesławice
2918 ul. Podbagienko dz. Ujejsce
2917 ul. Gródki Las
2883 dzielnica Łęka ul. Poboczna
2784 zwiększenie etatów Wydziału Komunikacji
2783 bariera energochłonna
2770 odnowienie tablicy ogłoszeń
2754 próg zwalniający ul. Broniewskiego, Krasowska
2753 słupy energetyczne przy remizie OSP Ujejsce
2752 ul. Gruszeckiego
2751 plac zabaw przy remizie OSP Ujejsce
2750 dach na remizie OSP Ujejsce
2658 Remiza OSP Ujejsce
2657 MOPT
2656 badania dot. hałasu w gminie
2617 prenumerata gazety
2604 gazon z kwiatami -park przy OSP Ujejsce
2603 ławki w parku przy OSP Ujejsce
2587 przejść dla pieszych w dz. Trzebiesławice
2566 dz. Bugaj
2565 koszenie terenu parowego przy Remizie OSP Ujejsce
2564 hydranty na terenie miasta D.G.
2563 iluminacji świetlnej
2562 zawody sportowe jednostek OSP
2505 tablica ogłoszeń
2504 uszkodzona barierka ul. Ujejska, Broniewskiego
2385 stan nawierzchni drogi
2349 sala gimnastyczna w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 Ujejsce
2348 ul. Zachodnia-budowa chodników
2295 bezpieczeństwa w dzielnicy Trzebiesławice
2294 doświetlenia przejścia dla pieszych ul. Kusocińskiego
2293 doprecyzowania odpowiedzi na interpelację
2292 podjazd dla wózków inwalidzkich w SP nr 25 Ujejsce
2291 ubytek w jezdni ul. Gruszeckiego, Ujejska
2276 rów melioracyjny Ujejsce
2203 internetowe ustalanie terminu
2179 podjazd dla wózków inwalidzkich SP nr 25 Ujejsce
2137 schody SP nr 35 od strony Przedszkola
2136 schody przy SP nr 35
2135 barierki przy schodach w SP nr 35
2134 ul. Modrzewiowa
2133 ogrzewanie SP nr 35
2103 zabezpieczenia funduszy na promocję miasta
2102 odpowiedź z GDDKiA w sprawie ronda
2101 nachylenie dróg w dz. Ujejsce
2100 rowy melioracyjne
2099 natężenia hałasu trasa DK1
2098 procedura nadawania imienia placom
2095 ul. Karsowska
2094 ul. Wyzwolenia
2093 ul. Zachodnia
2070 chodnik ul. Ujejska
2069 brakujący odcinek chodnika ul. Broniewskiego
2068 lustro ul. Zachodnia
2067 drzewo ul. Kwiatowa (plac zabaw)
2066 ul. Podbuczyny
2065 tabliczka inf. z nazwą ul. Ujejskiej
2064 plac zabaw przy ZSP nr 2
2016 remiza OSP Ujejsce
2004 utrzymanie zieleni w dz. Ujejsce i toalet przenośnych
2003 koszy przy tablicy informacyjnej dom KGW w Ujejscu
2002 uruchomienie komunikacji miejskiej kierunek Siewierz
2001 uporządkowanie terenu przy Ujejskiej strefie ruchu
2000 znak B1 ul. Kryniczna dz. Ujejsce
1991 zabytkowa kapliczka w Trzebisławicach
1922 zaprojektowanie zjazdu z ronda
1921 plany dot. ul. Ujejskiej
1876 rów przydrożny ul. Podbagienko Ujejsce
1869 kosztorys zrealizowanych inwestycji w dz. Ujejsce z DBP
1851 nauki w klasach łączonych
1831 gimnastyka dla członków Koła Emerytów w Ujejscu
1823 plany przebudowy DK1 przez GDDKiA
1822 posprzątania terenu parkowego przy stadionie dz. Ujejsce
1821 kochbunkry, linia 6-II dz. Ujejsce
1820 zmiany nazwy ul. 40-lecia PRL
1819 plany uporządkowania gosp. wod-ściekowej dz. Ujejsce
1818 przenośne toalety
1817 koszenie terenu parkowego przy remizie OSP Ujejsce
1813 jakość materiałów używanych do łatania dziur w jezdniach
1812 lustro ul. Dobrawy Ujejsce
1811 strojów dla mażoretek
1810 remiza OSP Ujejsce
1759 ul. Broniewskiego
1758 działalność świetlic środowiskowych w 2016 r.
1757 uszczegółowienie interpelacji z dnia 30.03.2017r.
1734 chodnik ul. Broniewskiego
1723 rozlewisk na ulicach w dzielnicy Ujejsce
1722 rowu przydrożnego ul. Ujejska
1721 zakupu rowerów dla Policji
1625 Remiza OSP Ujejsce, Trzebiesławice
1624 ogrzewania w SP Trzebiesławice
1623 rowu przydrożnego wzdłuż ul. Zachodniej
1603 edukacja w klasach łączonych
1573 Orkiestra Dęta OSP Ujejsce
1572 doświetlenie wiaduktu ul. Ujejska
dot. rozdysponowania premii kwartalnych w MOPS
dot. dziur na ul. Konstytucji
dot. lustra drogowego w dzielnicy Ujejsce
dot. autobusu linii 635
dot. sygnalizacji świetlnej na DK1 ul. Kryniczna
dot. fermy kur ul. Olimpijska
dot. udzielenia pomocy pszczelarzom
dot. kapliczki w Trzebiesławicach
dot. paraspartakiady
dot. wycięcia zarośli wokół stadionu sportowego w Ujejscu
dot. organizacji dożynek
dot. likwidacji azbestu
dot. podłączenia do sieci wodociągowej budynku
dot. wykonania uchwały w spr. planu przestrzennego miasta
dot. cyfryzacji w szkołach
dot. naprawy chodnika ul. Ujejska
dot. ul. Olimpijskiej - wykonanie odpływu wód deszczowych
dot. pracowników socjalnych MOPS w D.G.
dot. kontraktów dla Zagłębiowskiego Centrum Onkologii
dot. Zagłębiowskiego Centrum Onkologii
dot. dzikiej zwierzyny wchodzącej na DK1 (S1)
dot. lisów podchodzących do gospodarstw domowych
dot. przywrócenia linii autobusowej 635
dot. nasadzenia drzew przy OSP Ujejsce
dot. drogi przy zakładzie BREMBO
dot. zniszczonej drogi na ul. Spisaka
dot. zalewanych mieszkań na ul. Spisaka
dot. wiaduktu ul. Ujejska
dot. ekspertyz technicznych wiaduktu
dot. decyzji PINB - wiadukt Ujejsce
dot. c.o. w SP Trzebiesławice
dot. decyzji o wyburzeniu wiaduktu
dot. komunikacji miejskiej dz. Marianki, Ratanice
dot. dz. Ratanice, Marianki (brak drogi)
dot. drogi ul. Konstytucji
dot. DBP II edycja
dot. przebudowy drogi DK1
dot. ul. Ujejska, Kryniczna (rów melioracyjny)
dot. wiaty przystankowej ul. Ujejska
dot. naprawy drogi ul. Podbuczyny
dot. autobusu linii nr 275
dot. naprawy drogi ul. Ujejska
dot.wyjścia z poziomu -1 w UM
dot. ZCO Szpital Specjalistyczny
dot. ZCO Szpital Specjalistyczny
dot. przejścia dla pieszych ul. Ujejska
dot. dz. Trzebiesławice(uporządkowanie drogi)
dot. tablic inf. Rad Osiedli
dot.zmiany nazewnictwa ulic
dot. posesji na ul. Ujejskiej 127
dot. przeniesienia przystanku "Kol. Piekło Cutiron"
dot. linii autobusowej 116
dot. chodnika ul. Broniewskiego
dot. doświetlenia przejścia dla pieszych ul. Kusocińskiego
dot. nasadzeń drzew wokół Remizy OSP
dot. drzewka świątecznego
dot. remontu nawierzchni ul. Uczniowskiej św. St. Kostki
dot. zniszczonego podjazdu do budynku ul. Łączna
dot. remontu budynku przy ul. Łącznej
dot. perinatologii w D.G.
dot. sytuacji w Szpitalu Specjalistycznym im. Sz. Starkiewicza
dot. chodników ul. Ujejska
dot. podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości
dot. zanieczyszczenia rtęcią działki
dot. rowów melioracyjnych ul. Kryniczna
dot. ogrodzenia Przedszkola nr 13
dot. przebudowy odcinka drogi DK1
dot. budowy odcinka chodnika ul. Broniewskiego
dot. naprawy dróg Ujejsce, Trzebiesławice
dot. wiaduktu drogowego ul. Ujejska
dot. uszkodzonego chodnika ul. Ujejska
dot. terenów inwestycyjnych w Tucznawie
dot. uporządkowania gospodarki wod.- ściekowej
dot. przejazdu komunikacji miejskiej wiaduktem ul. Ujejska
dot. wiaduktu drogowego ul. Ujejska
dot. poszerzenia katalogu odbieranych odpadów
dot. lustra drogowego ul. Gruszeckiego
dot. funkcjonowania oddziałów w Szpitalu Specjalistycznym
dot. zatrudnienia instruktora gry na instrumentach
dot. zapadliska ul. Ujejska
dot. barierek drogowych w rejonie cmentarza ul. Broniewskiego
dot. dodatkowych punktów świetlnych ul. Broniewskiego
dot. terenu inwestycyjnego w Tucznawie
dot. lustra drogowego ul. Szpitalna
dot. opłaty adiacenckiej
dot. kosztów zakupu, montażu oznakowania
dot. ul. 40 Lecia
dot. wydłużenia linii autobusowej nr 116
dot. linii autobusowej nr 275
dot. naprawy progu zwalniającego ul. Kryniczna
dot. tablic informacyjnych z nazwami ulic
dot. barierek drogowych ul. Broniewskiego
dot. lustra drogowego ul. Zachodnia
dot. wiat przystankowych ul. Ujejska
dot. tablicy informacyjnej w Ujejscu
dot. dot. poprawy nawierzchni drogi ul. Ujejska
dot. oczyszczenia dróg i chodników
dot.chodników w Ujejscu
dot. ul. Mieszka I
dot. wycięcia konarów drzew
dot. znaku informacyjnego
dot. przystanku autobusowego
dot. rowu melioracyjnego
dot. Kół Gospodyń Wiejskich
dot. lustra drogowego dz. Ujejsce
dot. wydłużenia trasy linii nr 116
dot. ul. 40 Lecia
dot. tablicy informacyjnej dz. Trzebiesławice
dot. dróg i chodników dz. Ujejsce, Trzebiesławice
dot. łączenia klas w SP nr 35
dot. ul. Modrzewiowej
dot. ul. Zachodniej
dot. ul. Gruszeckiego
dot. środków unijnych na infrastrukturę drogową
dot. złej nawierzchni ul. 40 Lecia
dot. ul. Podbuczyny
dot. zam. progu zwalniającego ul. Ujejska
dot. budowy chodników ul. Ujejska
dot. autobusu linii nr 275
dot. ekranów dzwiękochłonnych
dot. wybrukowania terenu wokół SP nr 25
dot. stanu nawierzchni ul. 40-Lecia
dot. stanu nawierzchni ul. Europejskiej
dot. inwestycji uporządkowanie gospodarki wod.-kan.
dot. zakupu strojów dla grupy tanecznej
dot. oznakowanie nazw ulic i numeracji
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-06-23 15:37:06
Data utworzenia 2014-12-16
Data udostępnienia 2014-12-16 14:24:56
Osoba odpowiedzialna Katarzyna Halaburda
Udostępnił Anna Lorenc - Fatyga