Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Radny
    
Zbigniew Piątek
Kontakt

Telefon              
 

e-mail
 

e-mail

 
Dyżury
 
     
Numer okręgu wyborczego- ulice Okręg nr III

Ulice:
11 Listopada, 9 Maja, Aleja Józefa Piłsudskiego 5-30, parzyste: 32-36,Aleja Zagłębia Dąbrowskiego, Buczka, Długa, Graniczna 5-45, Gustawa Morcinka, Janusza Korczaka, Józefa Kraszewskiego, Konarskiego, Krasińskiego, Królowej Jadwigi nieparzyste:25-31, Krótka, Leona Kruczkowskiego, Leśna, Łańcuckiego, Majakowskiego, Mała, Mickiewicza, Norwida, Nowocmentarna, Partyzantów, Plater, Podlesie, Poniatowskiego, Prosta, Równa, Słowackiego, Spółdzielcza, Sztygarska, Twarda, Tysiąclecia parzyste: 4-12, nieparzyste: 15-59, Wyspiańskiego, Żytnia.
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Liczba głosów: 510
Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość
Działalność w Radzie Miejskiej Radny Z. Piątek pracuje w Komisjach:
- Rewizyjnej,
- Kultury, Rekreacji i Sportu,
- Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej,
- Mieszkaniowej
Dokumenty powiązane
2951 odpowiedź na interpelację WNK.0003.7.2018
2950 sytuacja w MKS S.A.
2949 wynajem sal w PKZ
2900 projekt dla osób niepełnosprawnych
2899 pismo Komendy Wojewódzkiej Policji
2879 wyznaczenia drogi koniecznej
2878 plac zabaw os. Korczaka
2877 przystanek na żądanie
2876 ograniczona widoczność na rondzie
2820 projekt dla osób niepełnosprawnych
2793 przystąpienia do programu Mieszkanie Plus
2792 Młodzieżowa Rada Miasta w D.G.
2768 demontaż pomnika sowieckiego
2767 świadczenia rehabilitacyjne w dąbrowskim MOPS-ie
2731 rozliczenia projektu Fabryka Pełna Życia
2730 nakłady na termomodernizację
2729 usunięcie odpadów ze składowiska ul. Zakawie
2728 zadłużenia Gminy Dąbrowa Górnicza-hipoteki
2723 budowa w obrębie parku im. Harcmistrza Piotrowskiego
2686 BRM.0003.1808.2017 z dnia 9.05.2017r.
2671 osoby reprezentującej Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o.
2670 polskie flagi państwowe w dn.15 sierpnia
2669 prawdopodobne nieprawidłowości funkcjonowania MKS
2668 zadłużenia Gminy D.G. i jednostek powiązanych
2577 prawdopodobne nieprawidłowości f. MKS S.A.
2576 sprzątanie naszego miasta przez ALBĘ MPGK sp. z o.o.
2527 SIWZ przetargu dot. sprzątania targowisk miejskich
2480 koszt prac przeprowadzonych w dzielnicy Błędów
2479 Sala Teatralna PKZ
2451 nadzur PM nad udziałami Gminy w Alba MPGK sp. z o.o.
2424 zapłata części straty ZCO Szpital Specjalistyczny za 2016 r.
2423 stan zadłużeń wobec wspólnot mieszkaniowych
2422 ZCO Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza
2421 schemat organizacyjny UM
2420 szkolenia w 2017 r.
2392 apel o przystąpienie Gminy D.G do programu OSA
2382 przystąpienie Gminy D.G. do programu "OSA"
2363 uzasadnienie wyroku WSA w Gliwicach
2362 schemat organizacyjny UM
2339 wynik finansowy Nemo-Wodny Świat
2330 targowiska miejskie na ul. Tysiąclecia, Ludowej
2329 podwykonawcy ALBY MPGK so. z o.o.
2322 uzasadnienie wyroku WSA w Gliwicach
2321 schemat organizacyjny UM
2307 wykonawcy projektów IV edycji DBP
2245 ul. Koksownicza
2236 znak B-5 ul. Zaplecze
2231 zadłużenie Klubu KROKUS
2193 włączenie do SSE terenu firmy BREMBO Poland Sp. z o.o.
2192 koszty projektu żywa ulica
2191 nielegalne składowiska odpadów
2190 teren zajmowany przez firmy Metrans, Metrans 2
2189 IV etap przyg. terenów inwestycyjnych Tucznawa
2188 konfiguracja terenu w strefie inwestycyjnej Tucznawa
2187 zakres robót ziemnych w specjalnej strefie Tucznawa
2186 przygotowanie terenów inwestycyjnych Tucznawa
2185 tereny inwestycyjne Tucznawa
2184 nefrologia - ZCO SzS im. Sz. Starkiewicza
2183 zwolnienia nauczycieli 2017/2018
2181 os. Korczaka - market Tesco
2180 ul. Koksownicza - oświetlenie
2139 akcja przeciw ustawie o Narodowym Instytucie Wolności
2128 sytuacja w ZCO Szpital Specjalistyczny
2127 oświetlenie ul. 11 Listopada
2126 modernizacja odpływu kanalizacji deszczowej
2113 sytuacja w ZCO Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza
2059 zniszczenia spowodowane przez dziki
2057 stan zadłużenia wobec wspólnot mieszkaniowych
2056 inwentaryzacja pieców
2055 ZCO SS im. Sz. Starkiewicza
2054 wyrok C.A. sp. z o.o., rok 2016
2053 oświata
2052 koszt reformy edukacji
2051 gospodarka odpadami
2050 zatrudnienie specjalna strefa ekonomiczna Tucznawa
2049 opłata adiacencka
2040 nazwy dla ronda przy ul. Konopnickiej
2039 nazwy dla ronda przy ul. 11 Listopada
2018 rozbudowa, wymiana technologii LED w mieście
1973 miast partnerskich Miasta Dąbrowa Górnicza
1972 sprzątania przejść podziemnych, chodników, placów, przystanków
1939 program naprawczy NEMO
1933 kanalizacja na ul. Rzecznej
1912 zmiana organizacji ruchu na DK94 oraz drodze S1
1911 targowiska, MZBM
1910 wyrok C.A. sp. z o.o., rok 2016
1903 sytuacja w ZCO
1879 skarga na odpowiedź Prezydenta Miasta, na interpelację
1849 odległości między budynkami Łączna a Spisaka 29
1848 przyjęć do nowo utworzonych szkół podstawowych
1847 odpadów przy torze motocrosowym w Strzemieszycach Małych
1846 ekranów przy linii kolejowej nr 133 ul. Narutowicza, Orkana
1845 wykazu honorowych obywateli Miasta Dąbrowa Górnicza
1844 kosztów zatrudniania w Przeglądzie Dąbrowskim
1843 ulg w spłacie opłaty adiacenckiej
1842 klas łączonych w szkołach
1796 targowiska, MZBM
1795 dzienników budowy przy powstaniu ZCO
1787 ZCO Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza
1786 naruszenia art. 13 Konstytucji RP, art. 256 KK
1782 udostępnienia dokumentów
1781 udostępnienia dokumentów w sprawie Statutu Miasta D.G.
1691 zamówienia udzielane z wolnej ręki (ponownie)
1690 legalności demonstracji w dniu 18.12.2016r.
1689 Program Opieki nad Zabytkami
1688 ulgi w spłacie opłaty adiacenckiej
1687 kontrola NIK w ZCO
1686 strategia spółki z o.o. MZUM
1685 zaległości czynszowe w MZBM
1684 zadłużenia ZCO
1683 wspólnoty mieszkaniowe, MZBM
1682 ul. Łączna
1681 metropolia
1667 wezwania MZBM-u wysłanego do mieszkańców ul. Spisaka
1651 obsługa prawna MZBM
1640 poczta elektroniczna radnego
1639 zaległości czynszowe w MZBM
1638 MZBM
1599 zamówienia udzielone z wolnej ręki poza upzp
1598 urzędowy rejestr umów
1597 dotacja dla NGO
1596 odpowiedzialność za wpisy w internecie i poparcie KOD-u
1595 legalność demonstracji w dniu 16 grudnia 2016 roku
1594 Minister Kultury
1593 program ograniczenia niskiej emisji
1592 opłata adiacencka
1591 wyrok w sprawie C.A. sp. z o.o.
1590 Dąbrowskie Wodociągi
1589 PM MZUM S.A.
1588 działalność w celu osiągniecia zysku MZUM
1587 program opieki nad zabytkami
1582 zaległości czynszowe w MZBM
dot. wydatków na reklamę
dot. procedur w ZCO Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza
dot. działalności komercyjnej MZUM
dot. wyroku w sprawie C.A. sp z o.o.
dot. zaległości czynszowych w MZBM
dot. artykułu w Przeglądzie Dąbrowskim
dot. udziału gminy w programie Mieszkanie +
dot. obrażania Ministra Kultury RP w Przeglądzie Dąbrowskim
dot. przystanku przy Urzędzie Miejskim
dot. wydawnictwa Przegląd Dąbrowski
dot. ZCO Szpital Specjalistyczny (szkolenia)
dot spraw organizacyjnych (ponownie)
dot. nawierzchni chodnika ul. Piłsudskiego 36
dot. naruszenia Statutu Miasta podczas sesji RM
dot.procedury rozpatrywania skarg przez Radę Miejską
dot.spraw organizacyjnych
dot. składu Komisji Rewizyjnej
dot. uprawnień Straży Miejskiej do kontroli szamb
dot. terenów inwestycyjnych w Tucznawie
dot. uprawnień Straży Miejskiej
dot. projektu Zielona Mobilność
dot. awaryjności kanalizacji
dot. naruszenia Statutu Miasta
dot. spraw organizacyjnych
dot. składu Komisji Rewizyjnej
dot. Zagłębiowskiego Centrum Onkologii
dot. terenów w rejonie ul.: Swobodna, Spisaka, Al. Piłsudskiego
dot. protestu przeciw łączeniu klas w SP
dot. braku odp. na interpelację
dot. Zespołu Szkół Specjalnych nr 6
dot. składu osobowego Komisji Rewizyjnej
dot. procedury rozpatrywania skarg i petycji
dot. hałasu na ul. Majakowskiego
dot. inwentaryzacji w ZSS nr 6
dot. planu budżetowego na 2017 rok
dot. odwołania Dyrektora ZCO Szpital Specjalistyczny
dot. otwarcia ronda Rotmistrza Witolda Pileckiego
dot. szerokości drogi DK94
dot. obelisku przy ul. Chopina
dot. uhonorowania dawców krwi
dot. budowy oddziału onkologii w ZCO
dot. przestrzegania przepisów w ZCO
dot. kontroli RIO
dot. cen biletów KZK GOP
dot. sytuacji ZCO Szpital Specjalistyczny w Dąbrowie Górniczej
dot. stawki opłaty adiacenckiej
dot. opłat pobieranych na targowiskach
dot. kosztów opracowywania programów
dot. pomników w programie ochrony zabytków
dot. komunistycznych nazw ulic
dot. zadłużenia gminy
dot. niebezpiecznych kratek w przejściach
dot. braków oświetlenia ulic
dot. przebiegu linii autobusowych
dot. zadłużenia gminy (ponownie)
dot. działań na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy
dot. Programu Opieki nad Zabytkami
dot. komunistycznych nazw ulic
dot. miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych
dot. zadań do budżetu miasta
dot. miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych
dot. zadłużenia gminy D.G.
dot. usunięcia obelisku z ul. Chopina
dot. wydatków miasta na reklamę
dot. pomników wdzięczności Armii Czerwonej
dot. naprawy chodnika ul. Piłsudskiego
dot. wydruku z elektronicznego głosowania
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-06-23 15:37:06
Data utworzenia 2014-12-15
Data udostępnienia 2014-12-15 14:53:21
Osoba odpowiedzialna Katarzyna Halaburda
Udostępnił Anna Lorenc - Fatyga