Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Sposoby załatwiania spraw

Sposoby załatwiania spraw / Rejestracja Stanu Cywilnego

Nazwa Wydanie zaświadczenia stwierdzającego możliwość zawarcia małżeństwa poza granicami kraju
Opis Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego
Miejsce Urząd Stanu Cywilnego
Informacja Przed wizytą w Urzędzie konieczne jest wcześniejsze umówienie terminu wizyty.

Tel.: (32) 295 67 08, (32) 295 68 15
Fax: (32) 295 96 68
e-mail usc@dg.pl

Godziny pracy:
poniedziałek - środa do 07:30 do 15:30
czwartek od 07:30 do 18:00
piątek od 07:30 do 13:00
 
Internetowe umawianie wizyt https://kalendarz.dg.pl/qmaticwebbooking/#/
Wymagane dokumenty - wypełniony formularz wniosku,
- dowód wniesienia opłaty,
- dowód osobisty lub inny dokument tożsamości,
- dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka.
Dokumenty sporządzone w języku obcym przedkłada się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonywanym przez:
1) tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości;
2) tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG);
3) konsula.
Załączniki Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą - druk nr USC/05.
Oplaty kwota: 38 zł
Opłaty w wymaganej wysokości należy wpłacać na konto urzędu przelewem bankowym.
Numer konta bankowego Urzędu Miasta w Dąbrowie Górniczej: VeloBank S.A. o/Będzin - 83 1560 1010 0000 9480 0000 1112.
Płatności można realizować kartą płatniczą na stanowisku nr 18 w Centrum Obsługi Klienta (na parterze budynku) w godzinach:
poniedziałek, wtorek, środa 7:30 - 15:00,
czwartek 7:30 - 17:30,
piątek 7:30 - 12:30.
Płatności można realizować w kasie automatycznej zlokalizowanej w holu Urzędu Miejskiego czynnej całodobowo.
Termin załatwienia sprawy Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą następuje niezwłocznie po złożeniu wniosku.
Tryb odwoławczy Kierownik urzędu stanu cywilnego zawiadamia pisemnie osoby, których odmowa dokonania czynności dotyczy.
W terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, osoby, którycH czynność dotyczy, mogą złożyć wniosek do sądu właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy przyczyny odmowy wskazane w zawiadomieniu uzasadniają odmowę dokonania czynności.
Uwagi Brak uwag.
Przetwarzanie danych osobowych Obowiązek Informacyjny RODO (art.13) - Urząd Stanu Cywilnego
http://bip.dabrowa-gornicza.pl/63441/dokument/114825
Klauzula informacyjna RODO - Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej
http://bip.dabrowa-gornicza.pl/62205/dokument/123738
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2024-06-07 11:57:14
Data utworzenia 2016-04-20
Data udostępnienia 2022-08-10 14:12:35
Osoba odpowiedzialna Damian Czechowski
Udostępnił Anastazja Wypych