Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Sposoby załatwiania spraw

Sposoby załatwiania spraw / Rejestracja Stanu Cywilnego

Nazwa Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą
Opis Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego
Miejsce Urząd Stanu Cywilnego
Informacja Przed wizytą w Urzędzie konieczny jest wcześniejszy kontakt telefoniczny i umówienie wizyty.

Tel.: (32) 295 67 08, (32) 295 67 22, (32) 295 68 16, (32) 295 68 15
Fax: (32) 295 96 68
e-mail usc@dg.pl

Godziny pracy:
poniedziałek - środa do 07:30 do 15:30
czwartek od 07:30 do 18:00
piątek od 07:30 do 13:00
 
Internetowe umawianie wizyt https://kalendarz.dg.pl/qmaticwebbooking/#/
Wymagane dokumenty - wypełniony formularz wniosku,
- dowód wniesienia opłaty skarbowej,
- dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (do wglądu),
- zagraniczny odpisu aktu stanu cywilnego, który ma być wpisany do polskich ksiąg wraz z urzędowym tłumaczeniem, dokonanym przez tłumacza przysięgłego języka polskiego lub polskiego konsula.

Dokumenty sporządzone w języku obcym przedkłada się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonywanym przez:
1. tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości,
2. tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG),
3. konsula.
Załączniki - Wniosek o wpisanie do polskich ksiąg aktu urodzenia/zgonu sporządzonego za granicą - DRUK NR USC/07.
- Wniosek o wpisanie do polskich ksiąg aktu małżeństwa sporządzonego za granicą - DRUK NR USC/08.
Opłaty Kwota: 50 zł.

Opłaty w wymaganej wysokości należy wpłacać na konto urzędu przelewem  bankowym.
Numer konta bankowego Urzędu Miasta w Dąbrowie Górniczej: VeloBank S.A. 83 1560 1010 0000 9480 0000 1112.
Płatności można realizować kartą płatniczą na stanowisku nr 18 w Centrum Obsługi Klienta (na parterze budynku) w godzinach:
poniedziałek, wtorek, środa 7:30 - 15:00,
czwartek 7:30 - 17:30,
piątek  7:30 - 12:30.
Płatności można realizować w kasie automatycznej zlokalizowanej w holu Urzędu Miejskiego czynnej całodobowo.
Termin załatwienia sprawy W terminie do 1 miesiąca od złożenia kompletnego wniosku wydawana jest decyzja administracyjna o wpisaniu zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg stanu cywilnego bądź decyzja o odmowie dokonania ww. wpisu. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.
Tryb odwoławczy Występuje tylko w przypadku wydania decyzji o odmowie transkrypcji aktu stanu cywilnego.
Odwołanie wnosi się do Wojewody w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał.
Uwagi Brak uwag.
Przetwarzanie danych osobowych Obowiązek Informacyjny RODO (art.13) - Urząd Stanu Cywilnego
http://bip.dabrowa-gornicza.pl/63441/dokument/114825
Klauzula informacyjna RODO - Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej
http://bip.dabrowa-gornicza.pl/62205/dokument/123738
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2024-06-07 11:57:14
Data utworzenia 2016-04-20
Data udostępnienia 2003-09-09 11:26:13
Osoba odpowiedzialna Damian Czechowski
Udostępnił Anastazja Wypych