Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Sposoby załatwiania spraw

Sposoby załatwiania spraw / Rejestracja Stanu Cywilnego

Nazwa Zawarcie związku małżeńskiego cywilnego
Opis Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego, Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
Miejsce Urząd Stanu Cywilnego
Informacja Przed wizytą w Urzędzie konieczne jest wcześniejsze umówienie terminu wizyty.

Tel.: (32) 295 68 50, (32) 295 67 22, (32) 295 68 16
Fax: (32) 295 96 68
e-mail usc@dg.pl

Godziny pracy:
poniedziałek - środa do 07:30 do 15:30
czwartek od 07:30 do 18:00
piątek od 07:30 do 13:00
 
Internetowe umawianie wizyt https://kalendarz.dg.pl/qmaticwebbooking/#/
Wymagane dokumenty Dokumenty niezbędne podczas zgłoszenia zamiaru zawarcia związku małżeńskiego:
- dowody osobiste osób zamierzających zawrzeć związek małżeński,
- dowód wniesienia opłaty,
- w przypadku kobiet, które ukończyły 16 lat, a nie osiągnęły pełnoletności - prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa.
W przypadku cudzoziemca:
- odpis aktu urodzenia,
- jeżeli pozostawał w związku małżeńskim również odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia,
- dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo, albo prawomocne postanowienie polskiego sądu o zwolnieniu od obowiązku złożenia takiego dokumentu.

Dokumenty sporządzone w języku obcym przedkłada się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonywanym przez:
1. tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości;
2. tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG);
3. konsula.

W przypadku niemożności porozumiewania się z kierownikiem urzędu stanu cywilnego osób zamierzających zawrzeć małżeństwo lub świadków, udział tłumacza lub biegłego przy składaniu oświadczeń w procedurach związanych z zawarciem związku małżeńskiego, zapewniają przyszli małżonkowie.
Załączniki Wniosek o wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania, na zawarcie związku małżeńskiego - DRUK NR USC/02.
Wniosek o zawarcie związku małżeńskiego poza urzędem stanu cywilnego, we wskazanym przez nupturientów miejscu - DRUK NR USC/03.
Opłaty Kwota: 84 zł;
Kwota: 1000 zł (opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem urzędu stanu cywilnego).

Opłaty w wymaganej wysokości należy wpłacać na konto urzędu przelewem  bankowym.
Numer konta bankowego Urzędu Miasta w Dąbrowie Górniczej: VeloBank S.A. 83 1560 1010 0000 9480 0000 1112.
Płatności można realizować kartą płatniczą na stanowisku nr 18 w Centrum Obsługi Klienta (na parterze budynku) w godzinach:
poniedziałek, wtorek, środa 7:30 - 15:00,
czwartek 7:30 - 17:30,
piątek  7:30 - 12:30.
Płatności można realizować w kasie automatycznej zlokalizowanej w holu Urzędu Miejskiego czynnej całodobowo.
Termin załatwienia sprawy Małżeństwo może być zawarte po upływie miesiąca od dnia złożenia przez oboje narzeczonych zapewnień o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
Tryb odwoławczy Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, zawiadamia pisemnie osoby, których odmowa dokonania czynności dotyczy.
W terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, osoby, których czynność dotyczy, mogą złożyć wniosek do sądu właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy przyczyny odmowy wskazane w zawiadomieniu uzasadniają odmowę dokonania czynności.
Uwagi Termin ślubu ustalany jest indywidualnie w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego, podczas spisywania zapewnienia, jednak nie wcześniej niż 6 miesięcy przed planowaną datą ceremonii.

W przypadku ślubów poza lokalem USC (tzw. ślubów plenerowych) informujemy, iż udzielane są w dniach:
- czwartek, o godzinie 15:00 i 16:00;
- piątek, o godzinie 14:00 i 15:00;
- sobota, o godzinie 15:00 i 16:00.

Dokładną datę i godzinę ceremonii ustalamy podczas spisywania zapewnienia w USC. Nie prowadzimy rezerwacji telefonicznej terminów ślubu.
Przetwarzanie danych osobowych Obowiązek Informacyjny RODO (art.13) - Urząd Stanu Cywilnego
http://bip.dabrowa-gornicza.pl/63441/dokument/114825
Klauzula informacyjna RODO - Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej
http://bip.dabrowa-gornicza.pl/62205/dokument/123738
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2024-06-07 11:46:49
Data utworzenia 2016-04-20
Data udostępnienia 2003-09-09 11:26:11
Osoba odpowiedzialna Damian Czechowski
Udostępnił Anastazja Wypych