Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Sposoby załatwiania spraw

Sposoby załatwiania spraw / Rejestracja Stanu Cywilnego

Nazwa Wydanie wielojęzycznego formularza standardowego UE
Opis Podstawa prawna: - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1191 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli poprzez uproszczenie wymogów dotyczących przedkładania określonych dokumentów urzędowych w Unii Europejskiej i zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 (Dz.U.UE.L.2016.200.1)
- Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2019.860)
Miejsce Urząd Stanu Cywilnego
Informacja Przed wizytą w Urzędzie konieczne jest wcześniejsze umówienie terminu wizyty.

Tel.: (32) 295 67 22, (32) 295 68 16
Fax: (32) 295 96 68
e-mail usc@dg.pl

Godziny pracy:
poniedziałek - środa do 07:30 do 15:30
czwartek od 07:30 do 18:00
piątek od 07:30 do 13:00
 
Internetowe umawianie wizyt https://kalendarz.dg.pl/qmaticwebbooking/#/
Wymagane dokumenty - wypełniony formularz wniosku,
- dowód wniesienia opłaty,
- dowód osobisty lub inny dokument tożsamości,
- dokument, do którego wielojęzyczny formularz standardowy UE będzie stanowił załącznik.
Załącznik Wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza standardowego UE - DRUK NR USC/11.
Opłaty Kwota: 17 zł.

Opłaty w wymaganej wysokości należy wpłacać na konto urzędu przelewem  bankowym.
Numer konta bankowego Urzędu Miasta w Dąbrowie Górniczej: VeloBank S.A. 20 1560 1010 0000 9480 0000 1082.
Płatności można realizować kartą płatniczą na stanowisku nr 18 w Centrum Obsługi Klienta (na parterze budynku) w godzinach:
poniedziałek, wtorek, środa 7:30 - 15:00,
czwartek 7:30 - 17:30,
piątek  7:30 - 12:30.
Płatności można realizować w kasie automatycznej zlokalizowanej w holu Urzędu Miejskiego czynnej całodobowo.
Termin załatwienia sprawy Wydanie wielojęzycznego standardowego formularza następuje niezwłocznie po złożeniu wniosku, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni
Tryb odwoławczy Tryb odwoławczy nie występuje.
Uwagi 1. Wielojęzyczny formularz wydaje się na wniosek osoby uprawnionej do otrzymania:
- odpisu skróconego aktu urodzenia,
- odpisu skróconego aktu małżeństwa,
- odpisu skróconego aktu zgonu,
- zaświadczenia o stanie cywilnym,
- zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo.
2. Wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza można złożyć:
- jednocześnie z wnioskiem o wydanie dokumentu urzędowego, do którego ma być załączony wielojęzyczny formularz;
- po wydaniu dokumentu urzędowego, do którego ma być załączony wielojęzyczny formularz.
3. Formularz nie jest samodzielnym dokumentem, musi on być przedkładany jako załącznik do
odpisu krajowego / zaświadczenia.
4. Organ, któremu dokument (formularz) jest przedłożony może w toku postępowania
zażądać tłumaczenia przysięgłego.
5. Wielojęzyczny standardowy formularz nie odzwierciedla treści odpisu zupełnego aktu
stanu cywilnego.
6. Formularz wydawany jest w jednym z wybranych języków (angielskim, bułgarskim, czeskim, chorwackim, duńskim, estońskim, francuskim, fińskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niemieckim, niderlandzkim, portugalski, rumuńskim, słoweńskim, szwedzkim, słowackim, włoskim bądź węgierskim).
Przetwarzanie danych osobowych Obowiązek Informacyjny RODO (art.13) - Urząd Stanu Cywilnego
http://bip.dabrowa-gornicza.pl/63441/dokument/114825
Klauzula informacyjna RODO - Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej
http://bip.dabrowa-gornicza.pl/62205/dokument/123738
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2024-06-07 11:57:13
Data utworzenia 2019-05-22
Data udostępnienia 2019-05-22 15:15:28
Osoba odpowiedzialna Damian Czechowski
Udostępnił Anastazja Wypych