Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Sposoby załatwiania spraw

Sposoby załatwiania spraw / Osoby niepełnosprawne

Nazwa Poradnictwo specjalistyczne: prawne, psychologiczne i rodzinne
Opis Podstawa prawna: art. 46 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.).
Poradnictwo specjalistyczne świadczone jest osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów bez względu na posiadany dochód.
Miejsce Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Informacja  
tel: 32 262 86 31, 571 332 385
email: oikdg@mops.com.pl

Godziny porad:
prawnych - poniedziałek: 13:00 - 18:00, środa 08:00 - 18:00
psychologicznych - poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 07:00 - 15:00, wtorek: 07:00 - 19:00
rodzinnych - poniedziałek - piątek: 07:00 - 19:00
 
   
Wymagane dokumenty Nie są wymagane
Załączniki Brak
Opłaty Nie pobiera się
Termin załatwienia sprawy Porada prawna: według ustalonego terminu telefonicznie lub osobiście. W uzasadnionych przypadkach np. termin odwołania - poza kolejnością.

Porada psychologiczna i rodzinna: według ustalonego terminu. W uzasadnionych przypadkach natychmiastowo.
Tryb odwoławczy Nie przewiduje się
Uwagi Poradnictwo specjalistyczne świadczone jest mieszkańcom Dąbrowy Górniczej bez względu na posiadany dochód.

Poradnictwo prawne obejmuje przepisy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów.

Poradnictwo psychologiczne realizowane jest poprzez procesy diagnozowania, profilaktykę i terapię.

Poradnictwo rodzinne obejmuje szeroko rozumiane problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy wychowawcze w rodzinach naturalnych i zastępczych oraz problemy opiekuńcze nad osobą niepełnosprawną, a także terapię rodzinną.
Przetwarzanie danych osobowych 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społęcznej w Dąbrowie Górniczej z siedzibą w Dąbrowei Górniczej adres: Aleja Józefa Piłsudskiego 2, 41-300 Dąbrowa Górnicza,tel. (32) 262 40 40, fax (32) 261 36 94,  e-mail: sekretariat@mops.com.pl reprezentowany przez Dyrektora.
2. Dane kontaktoweInspektora ochrony danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej: iodo@mops.com.pl, tel. 571 332 339.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w  celu:
- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub
- wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub
- do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w granicach dozwolonych przepisami prawa lub za wyrażoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.a - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-05-26 14:58:05
Data utworzenia 2013-07-09
Data udostępnienia 2013-07-09 11:31:02
Osoba odpowiedzialna Agata Róg
Udostępnił Anna Lorenc - Fatyga