Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Powiatowe archiwum zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Opis Powiatowe archiwum zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzone jest na podstawie: Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U.2019.725 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2019.393 tekst jednolity z późn. zm), Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2013.1183 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938 z późn. zm.).
Miejsce Wydział Geodezji i Kartografii
Poziom 0 - pok. 007, 008, 009
Poziom 1 - pok. 116, 116a
Informacja Dowody zmian w części opisowej operatu ewidencji gruntów i budynków
tel. 295-67-79
Operaty uzupełniające do części mapowej zasobu geodezyjnego i kartograficznego
tel. 295-96-59
Protokoły z Narad Koordynacyjnych
tel. 295-68-99
Sposób udostępnienia W archiwum gromadzi się:
1. Dowody zmian w części opisowej operatu ewidencji gruntów i budynków.
2. Operaty uzupełniające do części mapowej zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
3. Protokoły z Narad Koordynacyjnych.

Informacje zgromadzone w powiatowym archiwum zasobu geodezyjnego i kartograficznego udostępnia się:
- geodetom uprawnionym w ramach wykonywania robót geodezyjnych,
- rzeczoznawcom majątkowym w ramach wykonywania operatów szacunkowych,
- zainteresowanym po złożeniu właściwego wniosku,

Udostępnianie informacji podlega opłacie administracyjnej zgodnie z załącznikiem do Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U.2019.725 z późn. zm.).

Informacje z archiwum zasobu geodezyjnego i kartograficznego udzielane są na wniosek zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2019-08-29 09:04:13
Data utworzenia 2003-12-05
Data udostępnienia 2003-12-05 11:51:17
Osoba odpowiedzialna Magdalena Chojnacka
Udostępnił Anna Lorenc - Fatyga