Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Porady, konsultacje i procedury dla osób uzależnionych i współuzależnionych
Opis Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Do zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy m.in. podejmowanie czynności do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, w tym:
- udzielanie informacji o trybie kierowania na leczenie odwykowe,
- informowanie o działalności instytucji, które mogą udzielić pomocy rodzinie z problemem alkoholowym,
- przyjmowanie podań o skierowanie na leczenie odwykowe osób zamieszkałych na terenie Dąbrowy Górniczej i prowadzenie dalszych działań zmierzających do zobowiązania do leczenia odwykowego osoby uzależnionej.

Miejsce Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych mieści się
przy ul. Adamieckiego 13
(wejście boczne do budynku przychodni „MERKURY”, I piętro, pokój 4 lub 5).
Adres do korespondencji:
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Urząd Miejski
ul. Graniczna 21
41-300 Dąbrowa Górnicza
Informacja Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dyżuruje w każdą środę w godzinach od 15:30 do 17:30.

Pomoc, wsparcie bądź informacje o możliwości leczenia mogą uzyskać osoby uzależnione, ich rodziny bądź bliscy, osobiście w godzinach dyżurowania Gminnej Komisji lub telefonicznie pod numerem telefonu 32 262 41 64 w każdą środę w godzinach od 15:30 do 17:30

Wniosek do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wzór dostępny w załączniku) można:
- złożyć w osobiście w siedzibie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy ul. Adamieckiego 13, w każdą środę w godzinach od 15:30 do 17:30 lub w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej w godzinach pracy urzędu (w zamkniętej kopercie adresowanej do Gminnej Komisji)
- wysłać na adres:
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Urząd Miejski
ul. Graniczna 21
41-300 Dąbrowa Górnicza
Nazwa Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień
Opis Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień to miejsce w którym udzielane są porady i konsultacje, diagnozowane są problemy zgłaszających się osób a także przedstawiane są propozycje i możliwości skorzystania z pomocy.
Specjaliści pomagają osobom uzależnionym, a także członkom ich rodzin w podjęciu psychoterapii, kierują do leczenia specjalistycznego oraz zachęcają skorzystania z pomocy grup samopomocowych, a także udzielają aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc pomocy i kompetencji poszczególnych służb i instytucji z terenu miasta Dąbrowa Górnicza.
Miejsce Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień mieści się przy ul. Adamieckiego 13
(I piętro, pokój 4 lub 5- wejście boczne do budynku przychodni "MERKURY").
Kontakt Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień czynny jest w poniedziałki, wtorki oraz czwartki w godzinach od 16:00 do 18:00.
Dyżury pełnią specjaliści terapii uzależnień oraz specjalista psychoterapii uzależnień.
Porady i konsultacje są udzielane telefonicznie pod numerem telefonu 32 262 97 02 lub bezpośrednio w Punkcie Konsultacyjny ds. Uzależnień w poniedziałki, wtorki oraz czwartki w godzinach dyżurowania.
Nazwa Dąbrowskie Porady Prawne
Opis Dąbrowskie Porady Prawne "Paragraf" to projekt dla osób uzależnionych i współuzależnionych mieszkańców Dąbrowy Górniczej. Osoby zgłaszające się do punktów mogą liczyć na bezpłatne porady, informacje prawne i obywatelskie dotyczace m.in. prawa rodzinnego, mieszkaniowego, cywilnego, karnego.

Projekt realizowany jest przez Fundację Godne Życie.
Miejsce i kontakt Z Dąbrowskich Porad Prawnych można skorzystać w:

Domu Harcerza ul. Królowej Jadwigi 8
w pierwszy czwartek miesiąca w godzinach od 10:00 do 14:00
w drugi czwartek miesiąca w godzinach od 10:00 do 13:00

Miejskim Centrum Informacji w CH "Pogoria", ul. Sobieskiego 6
pierwszy i drugi piątek miesiąca w godzinach 13:00 do 15:00

Miejskiej Bibliotece Publicznej ul. Kościuszki 25
trzeci i czwarty czwartek miesiąca  w godzinach od 16:00 do 18:00
a w sprawach pilnych także w innych dniach, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

Zapisy przyjmowane są pod numerem telefonu 511 982 448
Przetwarzanie danych osobowych Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (UE) 2016/679, informuję, iż:
1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21, tel. 32 295 67 14, fax 32 295 96 77, e-mail: um@dabrowa-gornicza.pl,
2. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w  celu, do jakiego zostały podane, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a do e, ww. rozporządzenia,
3. "Polityka praw i wolności" obowiązująca w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej zakłada prawo do:  dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie,
4. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim, w  Dąbrowie Górniczej to: tel. 32 295 67 34, e-mail: iodo@dabrowa-gornicza.pl.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2021-05-14 12:22:33
Data utworzenia 2021-05-12
Data udostępnienia 2015-04-24 15:54:14
Osoba odpowiedzialna Natalia Wierzelewska
Udostępnił Anastazja Wypych