Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Przyznanie pobytu w mieszkaniu chronionym dla ofiar przemocy
Opis Podstawa prawna: art. 53 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 930, z późn. zm.), Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1390), Uchwała Nr XXI/477/2016 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 19 października 2016 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
Miejsce Ośrodek Interwencji Kryzysowej
ul. 3 Maja 22
Informacja  
tel: 32 262 86 31, 571 332 385
email: oikdg@mops.com.pl
Godziny pracy: całodobowo 7 dni w tygodniu

 
   
Wymagane dokumenty - dowód osobisty;
- dokument potwierdzający wysokość osiągniętego dochodu w poprzednim miesiącu;
- zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy;
- decyzja ZUS;
- inne dokumenty dotyczące aktualnej sytuacji życiowej.
Załączniki Brak.
Opłaty W przypadku dochodu poniżej kryterium dochodowego (osoba samotna 634,00 zł, osoba w rodzinie 514,00 zł) pobyt jest nieodpłatny.

Powyżej tego kryterium - zgodnie z wyżej cytowaną uchwałą.
Termin załatwienia sprawy Decyzja przyznająca pobyt w mieszkaniu chronionym dla ofiar przemocy wydawana jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia.
Tryb odwoławczy Od decyzji służy stronie prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Dyrektora tut. Ośrodka w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Uwagi Decyzję o pobycie wydaje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej lub inna osoba upoważniona.

Decyzja wydawana jest po dokonaniu uzgodnień pomiędzy pracownikiem socjalnym, a osobą ubiegającą się o skierowanie. Uzgodnienia mają formę pisemną i dotyczą: celu i okresu pobytu, rodzaju i zakresu świadczonego wsparcia, odpłatności, sposobu usprawiedliwiania nieobecności w mieszkaniu chronionym oraz zasad i sposobu realizacji programu usamodzielnienia lub wspierania osoby.

Pobyt w mieszkaniu chronionym dla ofiar przemocy może być przyznany na okres nie dłuższy niż 1 rok - zgodnie z zarządzeniem Nr DKPiO-013-25/2011 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej z dnia 01.06.2011 r. w sprawie: wprowadzenia "Regulaminu mieszkania chronionego dla ofiar przemocy znajdującego się przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Dąbrowie Górniczej ul. 3 Maja 22.  

Każda osoba ma zapewniony pobyt w pokoju wyposażonym w sprzęty niezbędne do normalnego życia z możliwością korzystania na prawach równego dostępu do pomieszczeń wspólnych,  tj.: kuchni, łazienki, toalety i świetlicy.

Osoba, której udziela się schronienia otrzymuje za potwierdzeniem indywidualne wyposażenie: pościel, bieliznę pościelową, naczynia, sztućce itp.
Przetwarzanie danych osobowych Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (UE) 2016/679, informuję, iż:
1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21, tel. 32 295 67 14, fax 32 295 96 77, e-mail: um@dabrowa-gornicza.pl,
2. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w  celu, do jakiego zostały podane, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a do e, ww. rozporządzenia,
3. "Polityka praw i wolności" obowiązująca w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej zakłada prawo do:  dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie,
4. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim, w  Dąbrowie Górniczej to: tel. 32 295 68 25, e-mail: iodo@dabrowa-gornicza.pl lub pisemnie na adres Administratora.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2019-09-19 15:36:05
Data utworzenia 2013-07-09
Data udostępnienia 2013-07-09 11:31:01
Osoba odpowiedzialna Agata Róg
Udostępnił Krzysztof Nowicki