Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Wsparcie, konsultacja i poradnictwo psychologiczne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Opis Podstawa prawna: ustawa o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.1507 z późn. zmianami ), Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29.07.2005 r. ( tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 218 )
Miejsce Ośrodek Interwencji Kryzysowej
ul. 3 Maja 22
Dąbrowa Górnicza
Informacja tel. 32 262 86 31, 571 332 385
email: oikdg@mops.com.pl

Godziny pracy: całodobowo 7 dni w tygodniu
 
Wymagane dokumenty Nie są wymagane
Załączniki Brak
Opłaty Nie pobiera się
Termin załatwienia sprawy Porada psychologiczna - według ustalonego terminu telefonicznie lub osobiście.
W uzasadnionych przypadkach natychmiastowo.

Porada w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - niezwłocznie.
Tryb odwoławczy Nie przewiduje się
Uwagi Poradnictwo świadczone jest mieszkańcom Dąbrowy Górniczej bez względu na posiadany dochód.
Przetwarzanie danych osobowych 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej z siedzibą w Dąbrowie Górniczej Adres: Aleja Józefa Piłsudskiego 2, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza, tel. (32) 262 40 40, fax: (32) 261 36 94, email: sekretariat@mops.com.pl reprezentowany przez Dyrektora.
2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej: iodo@mops.com.pl tel: 571 332 339.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub
- wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w granicach dozwolonych przepisami prawa lub za wyrażoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

Obowiązek informacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej w oparciu o art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) znajduje się na stronie internetowej BIP MOPS pod adresem
http://mops-dabrowa-gornicza.nowybip.pl/
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-05-27 15:31:04
Data utworzenia 2017-04-25
Data udostępnienia 2017-04-25 13:41:08
Osoba odpowiedzialna Agata Róg
Udostępnił Krzysztof Nowicki