Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa ustalenie wymiaru podatku leśnego od osób fizycznych
Opis Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz.374 ze zm.), Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz.201 ze zm.), art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz 922)
Miejsce Wydział Wymiaru, Ewidencji i Egzekucji Podatków  Referat Wymiaru Podatków
Informacja Tel: (032)295 69 15   (032)295 67 30
fax: (032)295 69 43
e-mail: dwalusiak@dabrowa-gornicza.pl
 
Godziny urzędowania:
poniedziałek, czwartek  7.30- 17.00
wtorek, środa, piatek 7.30- 15.30
Wymagane dokumenty Dowody potwierdzające prawo własności, posiadania, użytkowania gruntów leśnych np.: akt notarialny, umowa kupna sprzedaży, umowa dzierżawy (do wglądu lub kserokopie).  
Załączniki Istnieje możliwość pobrania wymaganych załączników na stronie www.dabrowa-gornicza.pl (Biuletyn Informacji Publicznej) lub w Biurze Obsługi Interesanta, stanowisko nr 8.

Informacja w sprawie podatku leśnego IL-1
ZL-1/A załącznik do informacji IL-1
ZL-1/B załącznik do informacji IL-1
Opłaty Nie pobiera się.
Termin załatwienia sprawy Do 30 dni- dokument finalny zostaje wysłany na adres domowy podatnika, względnie jest do odbioru w BOI- stanowisko nr 8.
(organ podatkowy w miarę możliwości załatwi sprawę w krótszym terminie)
Tryb odwoławczy Przysługuje: Odwołanie od decyzji wnosi się, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem organu, który decyzję wydał.
Odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu.
Uwagi W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni i złożenia w Wydziale Wymiaru, Ewidencji i Egzekucji Podatków (termin załatwienia sprawy liczy się od daty złożenia wszystkich wymaganych dokumentów).

Przetwarzanie danych osobowych Na podstawie art.24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922), przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych podanych przeze mnie we wniosku, niezbędnych do załatwiania sprawy jest Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21, a dane będą przetwarzane wyłącznie w celu, w którym zostały podane. Ponadto przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Akceptacja powyższej informacji jest konieczna przed wysłaniem wniosku.
Informuje się, iż szczegółowa podstawa prawna, z której wynika obowiązek podania danych osobowych oraz cel ich zbierania zawarta jest w punkcie 1 - Podstawa prawna.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2017-10-06 13:55:19
Data utworzenia 2003-08-26
Data udostępnienia 2003-08-26 15:11:13
Osoba odpowiedzialna Małgorzata Urbańska
Udostępnił Agnieszka Przybyszewska