Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
Adres 42-525 Dąbrowa Górnicza, ul. Żołnierska 188
 
Kontakt
Tel:
e-mail:
strona internetowa:
32/260 74 19, 32/260 74 46, 32/268 04 80
sekretariat@zsp1.dg.pl
www.sp27dabrowa.pl
Dyrektor placówki Jolanta Matuszczyk
Podstawa prawna działania Organ prowadzący Zespół Szkolno - Przedszkolny nr1  - Gmina Dąbrowa Górnicza
Organ sprawujący nadzór pedagogiczny Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Sosnowcu
Szkoła Podstawowa nr 27 im. Bolesława Prusa  oraz Przedszkole nr 5 realizują cele     i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.
Statuty:  Szkoły Podstawowej nr 27 im. Bolesława Prusa w Zespole Szkolno -Przedszkolnym nr 1 w Dąbrowie Górniczej, Przedszkola nr 5 w Dąbrowie Górniczej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 w Dabrowie Górniczej oraz Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Dąbrowie Górniczej powołane zostały Uchwałą Rady Pedagogicznej.
Organizację pracy Zespołu określa Projekt Organizacyjny na dany rok szkolny zatwierdzony przez Organ Prowadzący.
Charakterystyka szkoły i przedszkola W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 wchodzą:
Szkoła Podstawowa nr 27 im. Bolesława Prusa- 8 oddziałów,
Przedszkole nr 5- 3 oddziały
Placówka znajduje się w dzielnicy Dąbrowy Górniczej- Błędów

Godziny pracy szkoły: 6.00-16.00
Obiad w szkole 11.30 i 12.30
Godziny pracy przedszkola 6.00-16.00
Za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu przekraczającą bezpłatne 5 godzin naliczana jest opłata w wysokości 1zł.
Godziny posiłków:
Śniadanie - 9.00
Obiad - 11.30
Podwieczorek  - 13.30  
Pracownicy Zespołu W placówce zatrudniona jest wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, w tym:
- logopeda,
- nauczyciel współorganizujący kształcenie,

Większość nauczycieli posiada stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
Pedagog szkolny Pedagog szkolny:  Monika Muniowska
Konsultacje dla Rodziców:  czwartek   17.00-18.00
Świetlica szkolna Czynna od 6.00-16.00
Sekretarz szkolny Ewa Bąk

Sekretariat czynny codziennie w godzinach od 7.00 do 15.00
Przyjmowanie i załatwianie spraw Skargi i wnioski przyjmowane są przez dyrektora w czwartki od  14.00- 16.30
Odpłatność za obiady w szkole i w przedszkolu  - intendent Ewa Znowiec
Biblioteka

Małgorzata Skrzelowska

Logopeda

Logopeda
Małgorzata Wójcik - Czapla
Języki obce

W szkole: język angielski, język niemiecki.
W przedszkolu: język angielski
Zajęcia pozalekcyjne

- zajęcia taneczne
- koło plastyczne
- koło szachowe
- tenis stołowy
- Kawiarenka Europejska
- koło teatralne
- koło teatralne w języku angielskim,
- koło fotograficzne
Realizowane programy ogólnopolskie

"Owoce w szkole"
"Szklanka Mleka"
Program EURONET 50/50
Pielęgniarka szkolna

Pielęgniarka szkolna - Małgorzata Taborek
piątek  :  7.30 - 13.15
Dane wyłączone z Biuletynu Informacji Publicznej
Zakres danych Adres zamieszkania oraz miejsce położenia nieruchomości z części B oświadczeń majątkowych
Podstawa prawna art. 24i ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40),
Osoba wyłączająca Marta Bobrowska-Juroff - NACZELNIK WYDZIAŁU OŚWIATY
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2024-06-10 15:12:11
Data utworzenia 2017-06-01
Data udostępnienia 2016-09-15 14:51:19
Osoba odpowiedzialna Jolanta Matuszczyk
Udostępnił Anastazja Wypych