Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Szkoła Podstawowa nr 8 im. Adama Mickiewicza
Adres Bydynek A - ul. Krasińskiego 34
Budynek B - ul. Wyspiańskiego 1
41-300 Dąbrowa Górnicza
Kontakt
Telefon budynek A -
Telefon budynek B -
32 264 19 80
32 264 26 85
strona internetowa
Dyrektor Edward Czaja
Wicedyrektorzy Agnieszka Kusz
Zdzisław Rogóż
Sekretariat Budynek A
Elżbieta Kubala - sekretarz szkoły
Agnieszka Blady- referent ds. uczniowskich/ intendent
Budynek B
Iwona Koziak - kierownik administracyjny
Marzena Prochoń- starszy referent
Sekretariaty czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30

Konsultacje dla rodziców:
Budynek A - pierwszy poniedziałek miesiąca
Budynek B - pierwszy wtorek miesiąca
Opis Szkoła Podstawowa nr 8
Budynek  A      - klasy I - IV    
                          12 oddziałów -  uczniów 237
Budynek  B      - klasy V -VIII  
                         14 oddziałów - 287 uczniów

Baza szkoły:
Baza sportowa - budynek A
- sala gimnastyczna
- sala rekreacyjna
- boisko wielofunkcyjne
- plac zabaw
Pozostałe:
- świetlica z osobną jadalnią
-biblioteka z kącikiem czytelniczym i stanowiskiem    komputerowym
- gabinet pedagoga , psychologa i logopedy
- pracowania informatyczna
(stanowiska komputerowe z dostępem  do Internetu)
- gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
Baza sportowa - budynek B
- basen
- sala gimnastyczna
- boiska wielofunkcyjne
Pozostałe:
- świetlica z  jadalnią
- biblioteka z kącikiem czytelniczym i 3 stanowiskami    komputerowymi
- pracownia informatyczna z Internetem szerokopasmowym
-pracownia językowa
- pracownia biologiczna
- pracownia fizyczna
- pracownia geograficzna
- pracownia multimedialna
- gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
Szkoła posiada następujące certyfikaty:
- Szkoła z klasą
- Lepsza Szkoła
- Bezpieczna Szkoła
- Szkoła Dobrego Wychowania

Szkoła realizuje programy ogólnopolskie:
"Bieg po zdrowie" kl. IV
"Trzymaj formę" kl. V , VI
''Smak życia , czyli debata o dopalaczach''- VII , VIII
 Zachowaj trzeźwy    umysł"- I - VIII
"Edukacyjna sieć anty smogowa"
Oferta edukacyjna Konsultacje dla uczniów ze wszystkich przedmiotów.
ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE;
- zajęcia z gimnastyki korekcyjnej
- zajęcia logopedyczne
- zajęcia rewalidacyjne
- zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się
- zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-   społeczne
- zajęcia korekcyjno -kompensacyjne
- wsparcie pedagoga i psychologa
- nauczyciel współorganizujący proces kształcenia
- zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze
Języki obce Język angielski w klasach I - VIII
Język niemiecki w klasach VII i VIII
Pedagog szkolny Godziny pracy:  budynek A  
Pani Joanna Tłustochowicz
poniedziałek - 9.00 - 14.00
wtorek - 9.00 - 14.00
środa - 9.00 - 12.30
czwartek - 9.00 - 12.30
piątek - 9.00 - 14.00
Konsultacje z rodzicami: pierwszy poniedziałek miesiąca 17.00 - 18.00

Godziny pracy:  budynek B Pani Jolanta Drąg
poniedziałek - 9.00 - 13.00
wtorek - 11.00 - 16.00
środa - 9.00 - 14.30
czwartek - 9.00 - 13.00
piątek - 9.00 - 12.30
Konsultacje z rodzicami: pierwszy wtorek miesiąca 17.00 - 18.00
Psycholog szkolny, logopeda Godziny Pracy : Anna Kucharska-Hul   -  psycholog
poniedziałek - 9.00 - 13.00    budynek A
czwartek - 12.00 - 15.00   budynek B
piątek - 9.00 - 13.00   budynek B
Konsultacje z rodzicami: pierwszy wtorek miesiąca 17.00 - 18.00

Logopeda  -  Pani Agata Majewska
Godziny pracy:
poniedziałek  12.45 -  14.25 bud A   14.35-17.05 B
wtorek        11.45 - 14.25 bud A        14.35-10.05B
środa         11.45 - 17.05  budynek A  

Konsultacje z rodzicami: pierwszy poniedziałek miesiąca     17.00 - 18.00
Biblioteka szkolna Pani Izabela Bednarska - budynek A
Godziny pracy:
poniedziałek - 8.00 - 15.00
wtorek - 8.00 - 14.00
środa -  8.00 - 14.00
czwartek - 8.00 - 14.00
piątek - 8.00 - 13.00

Pani Bożena Włosowicz - budynek B
poniedziałek - 9.00 - 16.00
wtorek - 8.00 -  14.00
środa - 8.00 - 14.00
czwartek - 8.00 - 14.00
piątek - 9.00 - 14.00
Świetlica szkolna Pani Barbara Ciołek - kierownik świetlicy

Godziny pracy: budynek A
poniedziałek - piątek        6.30 - 17.00
Stołówka szkolna Serwowanie obiadów dla uczniów:
poniedziałek - piątek
w godzinach        11.30 - 11.45 kl. I - III
w godzinach        12.30 - 12.45  kl. IV

Pani Anna Śliwa , Jolanta Tambor-Jachna
Godziny pracy: budynek B
poniedziałek - piątek   7.00 - 16.00

Serwowanie obiadów dla uczniów:
poniedziałek - piątek
w godzinach  12.25 - 12.45
Szkolny inspektor BHP  
Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej Pani Barbara Wałek - pielęgniarka dyplomowana

Dyżury: budynek A
wtorek -    7.30 - 10.30
czwartek - 7.30 - 11.00
piątek -      7.30 - 11.30


Dyżury: budynek B
środa - 12.00 - 15.05
czwartek - 11.10 - 15.05
Dane wyłączone z Biuletynu Informacji Publicznej
Zakres danych Adres zamieszkania oraz miejsce położenia nieruchomości z części B oświadczeń majątkowych
Podstawa prawna art. 24i ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z poźn.zm.).
Osoba wyłączająca Małgorzata Durbacz - NACZELNIK WYDZIAŁU OŚWIATY
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-12-09 11:56:10
Data utworzenia 2017-06-01
Data udostępnienia 2003-07-09 09:28:51
Osoba odpowiedzialna Edward Czaja
Udostępnił Anna Lorenc - Fatyga