Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Szkoła Podstawowa nr 8 im. Adama Mickiewicza
Adres Bydynek A - ul. Krasińskiego 34
Budynek B - ul. Wyspiańskiego 1
41-300 Dąbrowa Górnicza
Kontakt
Telefon budynek A - 32 264 19 80
Telefon budynek B - 32 264 26 85

e-mail
sekretariat@sp8.dg.pl
strona internetowa
https://sp8dabrowag.pl
 
 
 
Dyrektor mgr Monika Jarosińska
Dyrektor szkoły przyjmuje skargi i wnioski:
Poniedziałek          14.30 - 15.30 budynek A
Środa                      14.30 - 15.30 budynek B
Wicedyrektor mgr Zdzisław Rogóż
Wicedyrektor szkoły przyjmuje skargi i wnioski:
Poniedziałek 14.00 - 15.00 budynek B
Sekretariat Budynek A
Elżbieta Kubala - sekretarz szkoły
Agnieszka Blady- referent ds. uczniowskich
Budynek B
Marta  Koziak - pomoc administracyjna
Marzena Prochoń- starszy referent
Sekretariaty czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.30 - 15.30

Konsultacje dla rodziców:
Budynek A - pierwszy wtorek miesiąca
Budynek B - pierwsza wtorek  miesiąca
W pozostałe dni według harmonogramu dostępności nauczycieli /strona internetowa szkoły/
Opis Szkoła Podstawowa nr 8
Budynek  A      - klasy I - III    
                        9 oddziałów -  179  uczniów
Budynek  B      - klasy IV -VIII  
                        11 oddziałów - 242 uczniów

Baza szkoły:
Baza sportowa - budynek A
- sala gimnastyczna
- sala rekreacyjna
- boisko wielofunkcyjne
- plac zabaw
Pozostałe:
- świetlica z osobną jadalnią
-biblioteka z kącikiem czytelniczym i stanowiskiem    komputerowym
- gabinet pedagoga , psychologa i logopedy
- pracowania informatyczna
(stanowiska komputerowe z dostępem  do Internetu)
- gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskie
- gabinet terapeutyczny dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Baza sportowa - budynek B
- basen
- sala gimnastyczna
- boiska wielofunkcyjne
Pozostałe:
- świetlica z  jadalnią
- biblioteka z kącikiem czytelniczym
- pracownia informatyczna z Internetem szerokopasmowym
- pracownia językowa
- pracownia biologiczna
- pracownia fizyczna
- pracownia geograficzna
- pracownia multimedialna
- gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
- gabinet terapeutyczny dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Szkoła posiada następujące certyfikaty:
- Szkoła z klasą
- Lepsza Szkoła
- Bezpieczna Szkoła
- Szkoła Dobrego Wychowania

Szkoła realizuje programy ogólnopolskie:
"Aktywni Błękitni"
#Weźniesmoguj
#Weźoddychaj
EDU ESA Kampania Antysmogowa
Projekt ekologiczny drzewo Franciszka V
Ogólnopolski projekt edukacyjny 'Kubusiowi Przejaciele Natury
Czytam z klasą lekturki spod chmurki - innowacja pedagogiczna
Ogólnopolski Projekt Edukacyjny 'Mali detektywi jakie tajemnice kryje świat wokół nas "
Miejski projekt 'Poznaj świat osób z niepełno sprawnościami "
Udział w Ministerialnym programie "Młodzieżowy Organizator Sportu"
Ogólnopolski program od grosika do złotówki Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości w Warszawie.
Udział uczniów kl I-IV w programie dla szkół "Owoce w szkole" , " Szklanka mleka "
Udział w projekcie Dąbrowskiej Szkoły Mówców " Turniej Debat Oksfordskich
Udział w realizacji Programu Profilaktyki Uniwersalnej pn "Smak życia czyli debata o dopalaczach"
Udział w realizacji Programu profilaktyki Antynikotynowej pn " Bieg po zdrowie"
Narodowy program Rozwoju Czytelnictwa
Kształcenie Animatorów Sportu Szkolnego
Bieg po zdrowie Akademia Puchatka
Trzymaj formę
Zachowaj trzeźwy umysł
Edukacyjna sieć anty smogowa
Ogólnopolski program profilaktyki czerniaka.
Oferta edukacyjna Konsultacje dla uczniów ze wszystkich przedmiotów.
ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE;
- zajęcia z gimnastyki korekcyjnej
- zajęcia logopedyczne
- zajęcia rewalidacyjne
- zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się
- zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-   społeczne
- zajęcia korekcyjno -kompensacyjne
- wsparcie pedagoga i psychologa
- nauczyciel współorganizujący proces kształcenia
- zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze
Języki obce Język angielski w klasach I - VIII
Język niemiecki w klasach VII i VIII
Pedagog specjalny Godziny pracy:  budynek A  
Pani   Dominika Piznal
poniedziałek -            10.30 - 13.30
wtorek -                     8.00 - 11.00
piątek -                       9.30 - 13.00
Godziny pracy:  budynek B  
środa -                        8.30 - 11.30
czwartek - świetlica   7.00 - 8.30
piątek - świetlica        8.00 - 9.00  , 13.30 - 16.00

Godziny pracy:  budynek B Pani Jolanta Drąg
wtorek -                   11.00 - 13.30
środa -                     10.30 - 14.00
czwartek-świetlica         10.45 - 12.45
kompet społ-emoc          13.40 - 14.25
                                       14.25 - 15.25
Godziny pracy:  budynek A  
Piątek        kompet społ-emoc  8.00 - 8.45
                                                 9.00 - 12.00
Psycholog szkolny Godziny Pracy : Anna Kucharska-Hul   -  psycholog
poniedziałek   12.30 - 14.30 budynek B
wtorek             8.00 -11.30  budynek B
środa -            11.30 - 15.00  budynek A
czwartek -       8.00 - 11.00   budynek A
Logopeda Pani Agnieszka Juszczyk
Godziny pracy - budynek A
Poniedziałek     8.00 - 8.45 , 12.45 -13.30
Wtorek              8.00- 8.45, 12.45 - 13.30
Środa                 8.00 - 8.45
Czwartek           8.00 - 9.40
Piątek                8.00 -8.45, 11.45-13.30
Godziny pracy - budynek B
Poniedziałek     13.40 -16.15
Wtorek              13.40 - 16.15
Piątek                8.55 -9.40
Biblioteka szkolna Biblioteka szkolna Pani Ilona Więcław - budynek A
Godziny pracy:
poniedziałek - 8.00 - 9.40 , 10.50 - 16.30
wtorek -           8.00 - 16.00
środa -             10.00 - 11.30 , 12.40 - 14.40
czwartek -       8.00 - 14.10
piątek -            8.00 - 13.00

Pani Bożena Włosowicz - budynek B
poniedziałek -       8.00 - 14.00
wtorek -             10.30 -  16.30
środa -                  8.00 - 14.00
czwartek -            8.00 - 14.00
piątek -                 8.00 - 14.00
Świetlica szkolna Pani Izabela Bednarska - kierownik świetlicy

Godziny pracy: budynek A
poniedziałek - piątek        6.30 - 17.00
Stołówka szkolna Serwowanie obiadów dla uczniów:
poniedziałek - piątek
w godzinach        11.30 - 11.45
w godzinach        12.30 - 12.45  

Pani Jolanta Tambor-Jachna
Godziny pracy: budynek B
poniedziałek - piątek   7.00 - 16.00

Serwowanie obiadów dla uczniów:
poniedziałek - piątek
w godzinach  12.25 - 12.45

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej Pani Barbara Wałek - pielęgniarka dyplomowana

Dyżury: budynek A
poniedziałek -    7.30 - 11.30
środa -              10.30 - 15.05

Dyżury: budynek B
wtorek       12.00  -  15.05
czwartek - 12.00 - 15.05
Dane wyłączone z Biuletynu Informacji Publicznej
Zakres danych Adres zamieszkania oraz miejsce położenia nieruchomości z części B oświadczeń majątkowych
Podstawa prawna art. 24i ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40),
Osoba wyłączająca Marta Bobrowska-Juroff - NACZELNIK WYDZIAŁU OŚWIATY
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2023-11-06 15:28:38
Data utworzenia 2017-06-01
Data udostępnienia 2003-07-09 09:28:51
Osoba odpowiedzialna Monika Jarosińska
Udostępnił Anastazja Wypych