Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika
Adres ul. Mireckiego 1
41-300 Dąbrowa Górnicza
Kontakt
tel.: 32 262 26 14
e-mail: szkolap3@wp.pl
adres strony internetowej: www.sp3dg.edu.pl
 
Dyrektor mgr Anna Ciszewska
Skargi i wnioski są przyjmowane w środy od 15.00 do 16.00
Sekretariat
przyjmowanie i załatwianie spraw
Sprawy uczniowskie - referent Marlena Janiszewska
Sprawy kadrowe - sekretarz Beata Wawrzyńczyk
Sprawy księgowe i płacowe - główna księgowa Barbara Kępa
Odpłatność za obiady w szkole - intendent Magdalena Nalepka
Skargi, wnioski oraz sprawy są przyjmowane, a następnie rozpatrywane indywidualnie i załatwiane zgodnie z obowiązującą w szkole Procedurą przyjmowania, rozpatrywania  i załatwiania skarg i wniosków w Szkole Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Dąbrowie Górniczej, zmienioną Zarządzeniem nr 1/2020 przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3.
Opis Budynek SP nr 3 to połączenie nowoczesności z tradycją. Szkoła posiada 10 oddziałów, w tym 6-oddziałów klas I - III i 4 oddziały klas IV - VII. Średnio
w oddziale uczy się 19 uczniów. Obecnie do szkoły uczęszcza 192 uczniów. W roku szkolnym 2020/2021 w szkole zatrudnionych jest 28 nauczycieli - w pełnym
i niepełnym wymiarze godzin. Szkoła posiada bogatą bazę lokalową: 21 sal lekcyjnych, 2 pracownie komputerowe o łącznej liczbie stanowisk - 38, salę chemiczno - fizyczną, pełnowymiarową salę gimnastyczną i salę do ćwiczeń dla klas I - III, salkę rekreacyjno - korekcyjną, salkę do ćwiczeń logopedycznych i zajęć specjalistycznych, aulę, świetlicę, bibliotekę i czytelnię wyposażoną w sprzęt komputerowy. Szkoła Podstawowa nr 3 w Dąbrowie Górniczej jest wyposażona w sprzęt multimedialny. Ponadto placówka posiada  wielofunkcyjne boisko szkolne, plac zabaw, szatnie oraz pomieszczenia administracyjno - gospodarcze, a także nowoczesną kuchnię, stołówkę, gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. Ciekawym miejscem w szkole jest Izba Tradycji, w której zgromadzone są przedmioty z przeszłości regionu.
Oferta dydaktyczna Oferta zajęć pozalekcyjnych dla uczniów to przede wszystkim zajęcia rozwijające uzdolnienia  manualno- techniczne, informatyczne, sportowe, polonistyczne i logistyczne. W roku szkolnym 2020/2021 jest prowadzona działalność innowacyjna. Terapeuta szkolny prowadzi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Odbywają się na terenie szkoły zajęcia  logopedyczne. Prowadzona jest rewalidacja oraz dodatkowe zajęcia języka polskiego dla obcokrajowców. Pomoc psychologiczno - pedagogiczną świadczy psycholog oraz pedagog.
Certyfikaty szkoły - ,,Szkoła z klasą";
- ,,Bezpieczne wakacje";
- ,,Ja, ty - razem my - Bezpieczne szkoły w Dębowym Mieście";
- ,,Zachowaj Trzeźwy Umysł";
- ,,Szkoła Czystych Rąk";
- ,,Szkoła Przyjazna dla Sportu";
- ,,Zadowolony konsument" i inne
Statut Podstawą działania placówki jest Statut Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Dąbrowie Górniczej uchwalony przez Radę Pedagogiczną w 2017r., a ujednolicony w 2020r.
Realizowane programy ogólnopolskie - Program dla szkół
- Zachowaj Trzeźwy Umysł
- Śniadanie daje moc
- Chroń dziecko w sieci
- Chronimy dzieci
Języki obce język angielski oraz  język niemiecki;
Pedagog szkolny mgr Dominika Ratajczyk
Psycholog mgr Monika Grobelna
Logopeda mgr Renata Drożdż
Biblioteka i czytelnia z dostępem do Internetu
mgr Iwona Majewska

Świetlica Godziny pracy świetlicy:
od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00- 16:30
Stołówka Obiady wydawane są na dwóch przerwach:
od 11:30 do 11:50 i od 12:35 do 12:55
Szkolny inspektor Bhp mgr Marta Solecka
Składnica akt Zakładowa składnica akt działająca przy Szkole Podstawowej nr 3 przechowuje dokumentację przekazaną przez własną jednostkę oraz dokumentację po zlikwidowanych szkołach: SP nr 1 i SP nr 33 z Dąbrowy Górniczej. Zakres działania oraz organizację zakładowej składnicy akt określa obowiązująca w szkole Instrukcja w sprawie organizacji zakresu działania składnicy akt Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Dąbrowie Górniczej.
Prowadzone archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych http://www.bip.dabrowa-gornicza.pl/api/download/file?id=104249

Gabinet pielęgniarki szkolnej Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
"SZKOL-MED-INFO"
PIELĘGNIARKA ŚRODOWISKOWA NAUCZANIA I WYCHOWANIA:
Barbara Grabeusz
Usługi kontraktowane w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia
Dane wyłączone z Biuletynu Informacji Publicznej
Zakres danych Adres zamieszkania oraz miejsce położenia nieruchomości z części B oświadczeń majątkowych
Podstawa prawna art. 24i ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z poźn.zm.).
Osoba wyłączająca Małgorzata Durbacz - NACZELNIK WYDZIAŁU OŚWIATY
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2021-07-15 10:09:48
Data utworzenia 2017-07-28
Data udostępnienia 2003-07-09 09:28:51
Osoba odpowiedzialna Anna Ciszewska
Udostępnił Anastazja Wypych