Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika
Adres ul. Mireckiego 1
41-300 Dąbrowa Górnicza
Kontakt
tel.: 32 262 26 14
e-mail: sekretariat@sp3.dg.pl
adres strony internetowej: www.sp3dg.edu.pl
 
Dyrektor Anna Ciszewska
skargi i wnioski są przyjmowane we wtorki od 14.45 do 15.45
Sekretariat
Wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem szkoły załatwia się przez sekretariat szkoły.

Sekretariat:
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.
Opis W szkole pracuje 34 nauczycieli z pełnymi kwalifikacjami
z przygotowaniem pedagogicznym. W szkole obecnie uczy się 228 uczniów, w 9 oddziałach.
Pedagog szkolny Godziny pracy:

poniedziałek 9.30 - 15.30
wtorek 8.30 - 12.30
środa 8.30 - 12.30
czwartek 9.50 - 13.50
piątek 9.00 - 13.00
Psycholog Godziny pracy:

poniedziałek 8.00 - 13.00
wtorek 8.00 - 13.00
Logopeda Godziny pracy:

poniedziałek 11.50 - 16.05
wtorek 12.55 - 16.05
Biblioteka szkolna i czytelnia Godziny pracy:

poniedziałek 8.00 - 15.00
wtorek 8.00 - 15.00
środa 8.00 - 10.45, 11.30 - 15.30
czwartek 8.00 - 14.15
piątek 8 - 9.50, 10.50 - 12.00
Gabinet pielęgniarki szkolnej Pielęgniarka środowiskowa nauczania i wychowania Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "SZKOL-MED-INFO" Usługi kontraktowane w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia

Godziny pracy:
środa 7.00 - 14.35
Języki obce język angielski,
język niemiecki
Zajęcia rozwijające zainteresowania plastyczne
matematyczne
humanistyczne
informatyczne
geograficzne
Baza dydaktyczna Budynek SP nr 3 to połączenie nowoczesności z tradycją. Szkoła posiada bogatą bazę lokalową: 21 sal lekcyjnych, 2 pracownie komputerowe
o łącznej liczbie stanowisk - 38, salę chemiczno - fizyczną, salę - Laboratorium przyszłości, Zieloną pracownię, pełnowymiarową salę gimnastyczną i salę do ćwiczeń dla klas I - III, salkę rekreacyjno - korekcyjną, salkę do ćwiczeń logopedycznych i zajęć specjalistycznych, aulę, świetlicę, bibliotekę i czytelnię. Szkoła Podstawowa nr 3
w Dąbrowie Górniczej jest wyposażona w sprzęt multimedialny. Ponadto placówka posiada  wielofunkcyjne boisko szkolne, plac zabaw, szatnie,
a także nowoczesną kuchnię, stołówkę, gabinet profilaktyki zdrowotnej
i pomocy przedlekarskiej. Ciekawym miejscem w szkole jest Izba Tradycji, w której zgromadzone są przedmioty z przeszłości regionu.
Statut Podstawą działania placówki jest Statut Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Dąbrowie Górniczej uchwalony przez Radę Pedagogiczną w 2017r., a ujednolicony w 2021r., ze zmianami wprowadzonymi w 2022 r.
Certyfikaty szkoły "Szkoła dla Niepodległej";
"Szkoła z klasą";
"Bezpieczne wakacje";
"Ja, ty - razem my - Bezpieczne szkoły w Dębowym Mieście";
"Zachowaj Trzeźwy Umysł";
"Szkoła Czystych Rąk";
"Szkoła Przyjazna dla Sportu";
"Zadowolony konsument"
i inne
Certyfikaty szkoły "Szkoła dla Niepodległej";
"Szkoła z klasą";
"Bezpieczne wakacje";
"Ja, ty - razem my - Bezpieczne szkoły w Dębowym Mieście";
"Zachowaj Trzeźwy Umysł";
"Szkoła Czystych Rąk";
"Szkoła Przyjazna dla Sportu";
"Zadowolony konsument"
i inne
Realizowane programy ogólnopolskie Europejska Współpraca Szkół e-Twinning
Program dla szkół
Zachowaj Trzeźwy Umysł
Śniadanie daje moc
Chroń dziecko w sieci
Chronimy dzieci
Dni Języków Obcych
Wielka Liga Czytelników
Klub Bezpiecznego Puchatka
Składnica akt
(prowadzone archiwa oraz sposoby
zasady udostępniania danych w nich zawartych)
Zakładowa składnica akt działająca przy Szkole Podstawowej nr 3
w Dąbrowie Górniczej przechowuje dokumentację przekazaną przez własną jednostkę oraz dokumentację po zlikwidowanych szkołach: SP nr 1 i SP nr 33 z Dąbrowy Górniczej. Zakres działania oraz organizację zakładowej składnicy akt określa obowiązująca w szkole Instrukcja
w sprawie organizacji zakresu działania składnicy akt Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Dąbrowie Górniczej.

więcej informacji:
http://www.bip.dabrowa-gornicza.pl/api/download/file?id=104249
Dane wyłączone z Biuletynu Informacji Publicznej
Zakres danych Adres zamieszkania oraz miejsce położenia nieruchomości z części B oświadczeń majątkowych
Podstawa prawna art. 24i ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40),
Osoba wyłączająca Małgorzata Durbacz - NACZELNIK WYDZIAŁU OŚWIATY
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2023-09-14 12:39:32
Data utworzenia 2017-07-28
Data udostępnienia 2003-07-09 09:28:51
Osoba odpowiedzialna Anna Ciszewska
Udostępnił Krzysztof Nowicki