Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Zespół Szkół Muzycznych im. Michała Spisaka
Adres ul. Wirgiliusza Grynia 17
41-310 Dąbrowa Górnicza
Kontakt
Telefon
(32) 262 01 62  wew. 17  sekretariat uczniowski
   
(32) 262 01 62  wew. 12  sekretariat ogólny


   
strona internetowa

Adres skrzynki na ePUAP
Dyrektor Anna Gołkowska
Zastępca dyrektora ds. muzycznych Ilona Trzęsimiech
Olga Piwowar
Zastępca dyrektora ds. ogólnokształcących Agnieszka Wyrodek
Kierownik sekcji instrumentów smyczkowych, gitary i harfy Ewelina Wilczek
Kierownik sekcji fortepianu i akordeonu Justyna Służalec
Kierownik sekcji instrumentów dętych i perkusji Jerzy Ślęzak
Kierownik sekcji przedmiotów ogólnomuzycznych Joanna Neidek
Kierownik świetlicy Małgorzata Siemoniak
Opis W skład Zespołu Szkół Muzycznych im. M. Spisaka wchodzą: Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia oraz Szkoła Muzyczna I stopnia im. M. Spisaka.

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia daje podstawy wykształcenia muzycznego oraz ogólnego w zakresie szkoły podstawowej, co daje możliwość płynnej zmiany kierunku kształcenia w sytuacji, w której uczeń da priorytet innym zainteresowaniom. Całość kształcenia ma sprzyjać rozwijaniu zdolności artystycznych uczniów w zindywidualizowanym procesie nauczania. Cykl kształcenia w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia trwa osiem lat. Zajęcia lekcyjne rozpoczynają się o godzinie 8:00.
Szkoła Muzyczna I stopnia im. M. Spisaka - nauczanie odbywa się w dwóch cyklach:
a) sześcioletnim - do klasy pierwszej Szkoły Muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 7 lat i nie więcej niż 10 lat lub 6 lat posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki,
b) czteroletnim - do klasy pierwszej Szkoły Muzycznej I stopnia o czteroletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat i nie więcej niż 16 lat.
Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych i obejmują naukę gry na instrumencie (indywidualnie) oraz zajęcia zbiorowe z przedmiotów teoretycznych, chóru i orkiestry (zgodnie z obowiązująca siatką godzin dla danej klasy).

Zespół Szkół Muzycznych im. M. Spisaka kształci w sekcjach instrumentalnych:
- fortepianu i akordeonu,
- instrumentów smyczkowych, harfy i gitary (skrzypce, altówka, wiolonczela, harfa, gitara),
- instrumentów dętych i perkusji (flet, obój, klarnet, saksofon, trąbka, waltornia, puzon, perkusja).

Zespół Szkół Muzycznych im. M. Spisaka w Dąbrowie Górniczej ogłasza nabór na rok szkolny 2024/2025. Wnioski o przyjęcie
do klasy I należy składać do 1 marca 2024 r.  - I termin
oraz w przypadku wolnych miejsc - II termin - 17 maja 2024 r.
         
Badanie przydatności kandydatów odbędzie się w dniach 5-8 marca 2024 r. (I termin) oraz 21-22 maja 2024 r. (II termin). Szczegółowy harmonogram badania przydatności kandydatów zostanie podany do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie szkoły.
Pedagog szkolny Agata Gołek

Godziny pracy:
poniedziałek     8.00 - 12.00
wtorek             12.30 - 16.00
środa               8.00 - 12.00
czwartek         10.30 - 16.00  
piątek              8.00 - 14.00
Psycholog szkolny Oskar Domas

Godziny pracy:
poniedziałek    12.00 - 19.00
wtorek              10.00  - 12.00
Biblioteka szkolna Izabela Nowowiejska

Godziny pracy:
poniedziałek   8.00  -  14.00
wtorek            10.00 - 17.00
środa              8.00  - 14.00
czwartek        10.30 - 16.30
piątek             8.00  -  14.00
Świetlica szkolna Kierownik świetlicy: Małgorzata Siemoniak
Świetlica szkolna czynna codziennie od poniedziałku do piątku
w godz. 7.00 - 18.00.
Obiady wydawane są na przerwach o godzinie 11.25 (klasy I-III)
oraz 12.30 (klasy IV-VIII)
Higienistka szkolna Gabinet profilaktyczny i pomocy przedlekarskiej NZOZSZKOL-MED.INFO
pielęgniarka Małgorzata Taborek
wtorek: 8.00-15.00
Sekretariat Sekretariat uczniowski czynny codziennie w godzinach 8.30 - 14.30.
Sekretariat ogólny czynny codziennie poniedziałek - piątek
w godz. 7.30-15.30.
Przyjmowanie i załatwianie spraw 1. Wszystkie sprawy przyjmowane są do załatwienia w sekretariacie szkoły, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.
2. Sprawy uczniowskie załatwiane są w sekretariacie do spraw uczniowskich, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30-14:30.
3. Dyrektor szkoły, Anna Gołkowska, przyjmuje skargi i wnioski
we wtorki w godzinach 7:45-8:45, czwartki w godzinach 14:45-15:30.
4. Wicedyrektorzy:
- do spraw muzycznych, Ilona Trzęsimiech:
w poniedziałki 16.30-17.30, wtorki 14.30 - 15.00
oraz Olga Piwowar:
wtorki 14.30-15.30, środy 15.00-16.00,
- do spraw ogólnokształcących, Agnieszka Wyrodek:
8:00 - 8:45, czwartki 15:00-16:00.
Prowadzone rejestry i ewidencje Rejestr wydanych aktów nauczycieli kontraktowych, rejestr zarządzeń i decyzji dyrektora, rejestr skarg i wniosków, rejestr wydanych legitymacji i duplikatów, księga ewidencji uczniów, ewidencja pracowników.
Składnica akt W składnicy przechowywane są dokumenty przebiegu nauczania: arkusze ocen, księgi ewidencji uczniów, akta osobowe byłych pracowników, dokumenty płacowe byłych pracowników i inne dokumenty związane z organizacją i pracą szkoły.
Osoby zainteresowane informacją stanowiącą informację publiczną zgłaszają taką potrzebę, składając wniosek o udzielenie informacji publicznej. Osoby zainteresowane uzyskaniem duplikatu świadectwa, składają wniosek o wydanie dokumentu szkolnego.
Dane wyłączone z Biuletynu Informacji Publicznej
Zakres danych Adres zamieszkania oraz miejsce położenia nieruchomości z części B oświadczeń majątkowych
Podstawa prawna art. 24i ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40),
Osoba wyłączająca Marta Bobrowska-Juroff - NACZELNIK WYDZIAŁU OŚWIATY
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2024-01-25 14:34:04
Data utworzenia 2017-06-05
Data udostępnienia 2003-07-09 09:28:48
Osoba odpowiedzialna Anna Gołkowska
Udostępnił Anastazja Wypych