Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Techniczne Zakłady Naukowe
Adres ul. Emilii Zawidzkiej 10
41-300 Dąbrowa Górnicza
Kontakt
Telefon
(32) 262 43 13   262 53 10
strona internetowa
Dyrektor Robert Karlik
Wicedyrektor Joanna Porębska, Agnieszka Matyjasik
Opis szkoły "TZN - Szkoła sukcesu"


Techniczne Zakłady Naukowe w Dąbrowie Górniczej to szkoła z długotrwałą tradycją i renomą. Naszym uczniom gwarantujemy profesjonalne i rzetelne przygotowanie, zarówno w zakresie przedmiotów zawodowych, jak i ogólnokształcących. Zapewniamy dostęp do nowoczesnej bazy dydaktycznej, kompleksowo wyposażonych pracowni, atrakcyjnych obiektów sportowo-rekreacyjnych.

Dbamy o wszechstronny rozwój naszych uczniów - pracujemy indywidualnie z najzdolniejszymi, umożliwiając im rozwój swoich pasji oraz pełne i efektywne wykorzystanie predyspozycji. Nie zapominamy także o tych, którym należy pomóc, wskazując odpowiednią drogę rozwoju. Techniczne Zakłady Naukowe to gwarancja rzetelnej i efektywnej nauki, przyjaznej atmosfery, szacunku i tolerancji.

Przyjdź - zobacz - zostań naszym uczniem.
Kierunki

TECHNIK ELEKTRYK

Kwalifikacje:
EE.05 - Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.
EE.26 - Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.

Opis dodatkowy:

Wszędzie gdzie mamy do czynienia z elektrycznością, potrzebny jest i będzie fachowiec: e l e k t r y k !!!

Są takie zawody, które zawsze będą cieszyły się dużą popularnością. Do nich bez wątpienia należy technik elektryk. Jest to zawód szerokoprofilowy i obejmuje całościowo wiedzę z różnych dziedzin elektrotechnicznych. Zdobyta wiedza ma charakter trwały.
Zdobyte wykształcenie w zakresie wiedzy podstawowej umożliwia stałe doskonalenie zawodowe wraz z postępującymi zmianami w konstrukcji, technologii i eksploatacji maszyn, urządzeń elektrycznych i energetycznych, zaś posiadana przez technika kompleksowa wiedza z zakresu elektryki, umożliwia szybkie dostosowanie się do zmieniającej się i gwałtownie postępującej myśli technicznej.

Szkoła nasza przygotowuje do studiów na kierunkach elektrycznych, energetycznych, a także innych politechnicznych.

Zawód technika elektryka daje również duże szanse zatrudnienia bezpośrednio po szkole w takich zakładach pracy jak np.:

· zakłady energetyczne, elektrownie i sieci elektroenergetyczne,
· zakłady przemysłu hutniczego, wydobywczego, transportu wodnego i kolejowego,
· przedsiębiorstwa produkujące i eksploatujące maszyny oraz urządzenia elektroenergetyczne,
· zakłady usługowe naprawiające maszyny elektryczne, urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne oraz sprzęt elektryczny powszechnego użytku (w tym zakłady rzemieślnicze),
· biura projektowe, zakłady gospodarki komunalnej.


TECHNIK ELEKTRONIK

Kwalifikacje:

EE.03 - Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych.
EE.22 - Eksploatacja urządzeń elektronicznych.

Opis dodatkowy:
· Jeżeli szukasz zawodu, który pozwoli Ci:
· stać się inteligentnym i kreatywnym człowiekiem
· poznać tajniki nowoczesnej techniki i technologii
· obrać właściwą ze względu na Twoje predyspozycje ścieżkę kariery zawodowej
· rozwinąć i pogłębić swoje zainteresowania
· nauczyć się uczyć
oraz
· nie uronić niczego z uroków młodości to wybierz zawód technika elektronika.

Postęp w dziedzinie elektroniki i technologii elektronicznej oraz nasycenie produktami elektroniki różnych sfer działalności ludzkiej, wymaga istnienia licznej kadry specjalistów, a jednym z nich jest właśnie technik elektronik.

Zmieniają się technologie i nie ma już dziedziny przemysłu, która nie opierałaby się na elektronice. Podstawowe znaczenie ma ona w telekomunikacji, informatyce, automatyce, astronomii, medycynie… Dlatego też zawód technik elektronik jest zawodem przyszłości.
Elektronik jest potrzebny jako serwisant, sprzedawca, konstruktor czy kontroler jakości. Specjaliści z branży elektroniczno-elektrycznej są i będą zawsze poszukiwani na rynku pracy w wielu krajach Unii Europejskiej.

Absolwenci naszego technikum wyróżniają się otwartością, wyobraźnią, gotowością do podejmowania nowych wyzwań, zdolnością do ciągłego kształcenia i doskonalenia się oraz umiejętnością oceny swoich możliwości.
Technik elektronik to przede wszystkim wysokiej klasy profesjonalista o renomowanej pozycji społecznej. Uzyskana w naszej szkole wiedza ogólna oraz umiejętności zawodowe pozwolą Ci nie tylko podjąć pracę zawodową, ale również z powodzeniem kontynuować kształcenie na uczelniach wyższych.


TECHNIK MECHANIK

Kwalifikacje:
MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.
MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.

Opis dodatkowy:

Interesujesz się techniką? Masz wyobraźnię przestrzenną? Chciałbyś w przyszłości pracować przy wytwarzaniu lub naprawie maszyn i urządzeń? Nauka w zawodzie technik mechanik to dla Ciebie strzał w dziesiątkę.
Nauczymy Cię między innymi, jak organizować i nadzorować przebieg procesów wytwarzania maszyn i urządzeń . Dowiesz się, jak przeprowadzić kontrolę jakości wykonywania wyrobów i usług. Nauczymy Cię metod konserwacji maszyn i urządzeń oraz umiejętności oceniania ich stanu technicznego z wykorzystaniem diagnostyki technicznej. Zaopatrzymy Cię także w wiedzę i umiejętności z zakresu projektowanie obiektów mechanicznych wraz ze sporządzeniem ich dokumentacji konstrukcyjnej i technologicznej. Jako technik mechanik będziesz mógł podejmować pracę w różnych gałęziach przemysłu o różnym stopniu organizacji produkcji i usług, w branży mechanicznej, w przemyśle maszynowym, budownictwie, transporcie. Możesz być zatrudniony w sferze produkcyjnej i usługowej, głównie na stanowiskach średniego nadzoru technicznego.
Zdobyte wiadomości i umiejętności również otwierają przed Tobą możliwość studiowania na wydziałach wyższych uczelni technicznych.


TECHNIK INFORMATYK

Kwalifikacje:
INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami internetowymi oraz bazami danych

Opis dodatkowy:

Informatyka to dzisiaj jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin. W Technicznych Zakładach Naukowych nauczymy Cię wszystkiego, co sami wiemy na ten temat. Posługiwania się komputerami typu PC oraz oprogramowaniem użytkowym i narzędziowym, poznasz zasady montażu i eksploatacji komputera oraz urządzeń peryferyjnych. Dowiesz się, jak zaprojektować, wykonać i zarządzać sieciami komputerowymi. Nasi specjaliści przekażą Ci swoją wiedzę z zakresu posługiwania się językami programowania. Nauczą Cię tworzenia stron www oraz aplikacji internetowych. Pokażą Ci także, jak zaprojektować i administrować bazami danych. Z nami poznasz język angielski w stopniu umożliwiającym korzystanie z pisanej po angielsku dokumentacji dotyczących oprogramowania i sprzętu.

Możliwości pracy masz niemal nieograniczone. Zatrudnienie znajdziesz w każdej firmie, w której pracuje się z wykorzystaniem komputerów. Pracować możesz również w firmach produkujących komputery lub w punktach ich serwisowania i naprawy. Twoje kwalifikacje i umiejętności pozwolą Ci także założyć własną firmę, zajmującą się na przykład tworzeniem stron WWW, serwisowaniem sprzętu oraz doradztwem w zakresie efektywnego wykorzystania komputerów w pracy danej firmy.


TECHNIK REKLAMY

Kwalifikacje:

PGF.07 Wykonywanie przekazu reklamowego.
PGF.08 Zarządzanie kampanią reklamową.

Opis dodatkowy:

Kreatywność, oryginalność, pomysłowość to Twoje cechy, a praca w reklamie, mediach, marketingu to Twoje marzenie. Zapraszamy do nas, my pomożemy Ci je spełnić. W Technicznych Zakładach Naukowych nauczymy Cię jak twórczo i w pełni rozwinąć, wykorzystać swoje predyspozycje. Dzięki zdobytej u nas wiedzy rzetelnemu wykształceniu kierunkowemu z pewnością łatwo podbijesz świat reklamy, marketingu czy produkcji filmowej. W procesie dydaktycznym kładziemy nacisk na kształtowanie takich cech jak: komunikatywność, odpowiedzialność, systematyczność w działaniu, umiejętność prowadzenia negocjacji ,kształtowanie prawidłowych stosunków interpersonalnych. Absolwent klasy reklamowej będzie mógł podjąć pracę w specjalistycznych agencjach reklamowych(public relations), w działach marketingu i reklamy, w działach promocji środków masowego przekazu, agencjach scenariuszowych i studiach graficznych, a także na stanowisku administratora produkcji filmowej. Nie czekaj, wykorzystaj swoje predyspozycje, pomysły, kreatywność, skorzystaj z szansy, którą Ci dajemy i zaplanuj atrakcyjną ścieżkę swojego rozwoju zawodowego. Technik reklamy to zawód z przyszłością!!!
TECHNIK AUTOMATYK

Kwalifikacje:

ELM.01. Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej
ELM.04. Eksploatacja układów automatyki przemysłowej

Opis dodatkowy:
Synonimem słowa sukces stała się praca, która pozwala łączyć rozwój osobisty
i pasję z gromadzeniem dóbr materialnych. Jeżeli interesujesz się nowoczesnymi technologiami, jeśli pasjonuje Cię automatyka i  elektronika, jeśli świata nie widzisz poza robotyką, chcesz zdobyć nowoczesny zawód, dający wiele możliwości zatrudnienia, to kierunek technik automatyk jest stworzony dla Ciebie.
Aktywność to pierwszy krok do sukcesu, aktywnie i świadomie wybierz szkołę średnią.
Wybierając ten zawód w naszej szkole zyskujesz pewność, że Twój wybór jest najlepszym z możliwych !!!
Już teraz pracodawcy zabiegają o naszych absolwentów, oferując im pracę "od zaraz" po skończeniu szkoły.
Nasi nauczyciele przekażą Ci fachową wiedzę i umiejętności z dziedziny "automatyki".
Z nami poznasz język angielski w stopniu umożliwiającym korzystanie z  dokumentacji technicznej. Specjaliści z tej branży są i będą zawsze poszukiwani na rynku pracy w wielu krajach Unii Europejskiej.
Technik automatyk zdecydowanie należy do przyszłościowych zawodów.
Automatycy mogą znaleźć zatrudnienie praktycznie każdej firmie regionu, która stawia na nowoczesne rozwiązania technologiczne, gdyż trudno sobie wyobrazić konkurencyjny zakład, który nie posiada zautomatyzowanych linii produkcyjnych wyposażonych np. w roboty spawalnicze.
Miejscem pracy automatyka są także:
biura technologiczne i konstrukcyjne
laboratoria dużych zakładów przemysłowych
hale produkcyjne
ośrodki badawczo-rozwojowe
instytuty naukowe oraz szkoły wyższe.
Jego podstawowe narzędzie pracy to komputer ze specjalistycznymi programami komputerowymi, dzięki któremu opracowuje nowe konstrukcje i realizuje pomysły.
Uzyskanie tytułu technika automatyka stanowi solidną podbudowę do rozpoczęcia studiów na politechnikach na wielu kierunkach, do których m.in. należą:
automatyka, automatyka i robotyka, elektronika, elektryka, mechatronika, informatyka.
Zaletą zawodu automatyka jest możliwość pięcia się po szczeblach kariery zawodowej.
Możliwości podjęcia pracy w zawodzie technik automatyk masz nieograniczone.

Ogólne zasady elektronicznej rekrutacji
1. Planowane kierunki kształcenia w TZN

Technikum Nr 2 zawód:
·technik automatyk
·technik elektronik
·technik elektryk
·technik informatyk
·technik mechanik
·technik organizacji reklamy


2. Rekrutacja przebiega od maja do lipca danego roku, natomiast od lipca do końca sierpnia odbywa się rekrutacja uzupełniająca.

3. Podczas rekrutacji bierze się pod uwagę oceny z egzaminu zewnętrznego oraz takich przedmiotów jak:

- język polski,
- język obcy,
- matematyka,
- fizyka,
- informatyka
- technika,
- plastyka

4. Kandydaci są przyjmowani do wybranego oddziału szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc.

5. Wymagane dokumenty:

·3 zdjęcia podpisane (data ur., imię i nazwisko, adres),
·Zgłoszenie absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej,
·Świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
·Udokumentowane osiągnięcia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.

Szczegółowe zasady rekrutacji na dany rok szkolny są umieszczane na stronie www szkoły: www.tzndg.edu.pl
Ogólne zasady elektronicznej rekrutacji 1. Planowane kierunki kształcenia w TZN

Technikum Nr 2 zawód:
·technik elektronik
        technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej
·technik elektryk
·technik informatyk
·technik mechanik
·technik organizacji reklamy

2. Rekrutacja przebiega od maja do lipca danego roku, natomiast od lipca do końca sierpnia odbywa się rekrutacja uzupełniająca.

3. Podczas rekrutacji bierze się pod uwagę oceny z egzaminu gimnazjalnego oraz takich przedmiotów jak:

- język polski,
- język obcy,
- matematyka,
- fizyka,
- informatyka
- technika,
- plastyka

4. Kandydaci są przyjmowani do wybranego oddziału szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc.

5. Wymagane dokumenty:

·3 zdjęcia podpisane (data ur., imię i nazwisko, adres),
·Zgłoszenie absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej,
·Świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
·Udokumentowane osiągnięcia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.

Szczegółowe zasady rekrutacji na dany rok szkolny są umieszczane na stronie www szkoły: www.tzndg.edu.pl
Projekty unijne Od 2011 roku TZN realizuje projekty mobilnościowe. Naszą przygodę rozpoczęliśmy od aplikacji w Programie Leonardo da Vinci, teraz realizujemy projekty w ramach programu Erasmus + oraz POWER. Nasi uczniowie realizowali 4-tygodniowe staże zagraniczne w Irlandii Północnej, Hiszpanii, Portugalii oraz Irlandii. Projekty były skierowane do uczniów kształcących się w zawodach technik informatyk, elektryk, elektronik i reklamy. W ramach projektów mobilnościowych doskonalenia zawodowego dokonało 56 nauczycieli zarówno przedmiotów zawodowych jak i ogólnokształcących.
We współpracy z krajami europejskim (Niemcy, Turcja, Rumunia, Czechy, Dania, Szwecja, Hiszpania) realizujemy ponadto projekty partnerskie.

Szczegółowe informacje dot. Projektów Unijnych są umieszczane na stronie www szkoły: www.tzndg.edu.pl
Koła Naukowe ·Matematyka              
·Geografia                  
·Język Niemiecki                    
·Język Angielski                    
·Język Polski              
·koło muzyczne                      
·koło informatyczne - programowanie                      
·Egzamin zawodowy informatyka                
·Historia                    
·PCK                          
·koło wolontarialne "Razem"
Dane wyłączone z Biuletynu Informacji Publicznej
Zakres danych Adres zamieszkania oraz miejsce położenia nieruchomości z części B oświadczeń majątkowych
Podstawa prawna art. 24i ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z poźn.zm.).
Osoba wyłączająca Małgorzata Durbacz - NACZELNIK WYDZIAŁU OŚWIATY
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-12-22 09:53:07
Data utworzenia 2017-06-02
Data udostępnienia 2003-07-09 09:28:47
Osoba odpowiedzialna Robert Karlik
Udostępnił Anna Lorenc - Fatyga