Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kanclerza Jana Zamoyskiego
Adres ul. Czapińskiego 8
41-300 Dąbrowa Górnicza
Kontakt
Telefon
(032) 262 37 58  
Fax
(032) 262 27 67
strona internetowa
Psycholog mgr Wioletta Zymek
HARMONOGRAM PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO:
WTOREK - 12.30 - 16.00 (konsultacje dla rodziców)
ŚRODA - 08.00 - 11.30
CZWARTE 8.00 - 12.00
Pedagog HARMONOGRAM PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO:
mgr Anna Chłosta
PONIEDZIAŁEK - 08.00 - 13.00
WTOREK - 11.00 - 16.00 (konsultacje dla rodziców)
ŚRODA - 10.00 - 12.30
CZWARTEK - 08.00 - 13.00
PIĄTEK - 08.30 -  13.00
Opis Wyposażenie:
- dobrze wyposażone sale lekcyjne wraz z telewizorami i zestawami DVD,
- sala informatyczna,
- świetlica z zestawem multimedialnym,
- biblioteka wraz ze stanowiskami komputerowymi do dyspozycji uczniów,
- dwie sale matematyczne z tablicami interaktywnymi,
- laboratorium językowe,
- sala gimnastyczna,
- boisko wielofunkcyjne wraz z boiskiem do tenisa ziemnego,
- siłownia,
- szkolny radiowęzeł,
- sala do zajęć tanecznych,
- sklepik szkolny,
- WiFi,
- dziennik elektroniczny.

Koła zainteresowań i zajęcia pozalekcyjne Szkoła jest współorganizatorem Paraspartakiady Śląska i Zagłębia oraz Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

W szkole funkcjonują koła zainteresowań i zajęcia pozalekcyjne
- koło teatralne, filmowe, debat, przedsiębiorczości, j.hiszpańskiego, taneczno-sportowe, spotkania ze sztuką, szachowe, fotograficzne
siłownia, basen, bilard, lodowisko, nordic walking, rolki, rowery, zajęcia muzyczno-ruchowe w ramach lekcji wychowania fizycznego;
- SKS;
- blog kulturalny "coolturalnie";
- doradztwo zawodowe;
- zajęcia seminaryjne przygotowujące do egzaminu maturalnego i konsultacje dla uczniów z przedmiotów maturalnych.
W szkole prężnie działa szkolny wolontariat.

Szkoła prowadzi liczne wymiany zagraniczne:
- w ramach programu Erasmus+ uczniowie  uczestniczą  w wymianie młodzieży z Belgią, Anglią, Niemcami, Rumunią i Włochami
- w ramach partnerstwa szkół z Gimnazjum im. Alberta Einstein w Gross-Bieberau, Niemcy
- w ramach partnerstwa szkół ze szkołą Rozenberg w Mol w Belgii,
- w ramach partnerstwa szkół ze szkołą w Portugalii
- w ramach współpracy z Youth For Understanding wymiana roczna uczniów do USA, Niemiec, krajów Beneluksu, Finlandii, Holandii, Szwajcarii, Francji i Niemiec. Szkoła rokrocznie gości uczniów obcokrajowców odbywających roczną naukę w Polsce.

Szkoła organizuje wycieczki przedmiotowe, wyjazdy do teatrów i filharmonii, wycieczki turystyczne oraz warsztaty przedmiotowe dla zainteresowanych uczniów.
W szkole prowadzone są zajęcia z etyki.
Kierunki i języki obce V LO prowadzi naukę w klasach na podbudowie gimnazjum

Klasa humanistyczna
I rozszerzenie: język angielski
II rozszerzenie: język polski lub wos
III rozszerzenie: historia lub geografia
Przedmiot uzupełniający: edukacja prawna

Klasa dwujęzyczna
Klasa z wykładowym językiem angielskim. Zajęcia z chemii, biologii, geografii, historii, wiedzy o społeczeństwie, literatury angielskiej są częściowo prowadzone w tym języku.

I rozszerzenie: język angielski na poziomie dwujęzycznym
II rozszerzenie: język polski lub biologia dwujęzyczna lub matematyka lub WOS dwujęzyczny
III rozszerzenie: geografia dwujęzyczna lub chemia dwujęzyczna lub historia dwujęzyczna
Jedno z rozszerzeń musi być realizowane dwujęzycznie.
Przedmiot uzupełniający: Elementy literatury i kultury krajów anglojęzycznych, nauczany dwujęzycznie

Klasa matematyczna Google classroom (innowacyjne nauczanie z wykorzystaniem aplikacji - zintegrowanych narzędzi od Google pozwalających na działanie nauczyciela i ucznia w sieci społecznościowej)

I rozszerzenie: matematyka
II rozszerzenie język angielski
III rozszerzenie: fizyka lub informatyka lub geografia
Przedmiot uzupełniający: grafika komputerowa

Klasa dwukierunkowa - biologiczno-geograficzna
Przedmioty rozszerzone
I rozszerzenie: j. angielski
II rozszerzenie j. polski lub biologia lub matematyka lub wos
III rozszerzenie: chemia lub geografia
Przedmiot uzupełniający: dietetyka lub język angielski w biznesie

Zajęcia z przedmiotów rozszerzonych prowadzone są w małych grupach międzyoddziałowych.
Drugi język obcy
do wyboru spośród: języka niemieckiego, języka francuskiego, języka włoskiego, języka hiszpańskiego

V LO prowadzi naukę w klasach na podbudowie szkoły podstawowej

Klasa humanistyczna

I rozszerzenie: język angielski
II rozszerzenie: historia
III rozszerzenie: język polski lub wiedza o społeczeństwie
Przedmiot uzupełniający: edukacja prawna

Klasa dwujęzyczna biologiczno-chemiczna
Klasa z wykładowym językiem angielskim. Zajęcia z chemii,  geografii, wiedzy o społeczeństwie, historii na poziomie podstawowym oraz elementy literatury i kultury krajów anglojęzycznych  są częściowo prowadzone w tym języku.
Przedmioty rozszerzone
I rozszerzenie: język angielski na poziomie dwujęzycznym
II rozszerzenie: biologia  
III rozszerzenie: chemia
Przedmiot uzupełniający: Elementy literatury i kultury krajów anglojęzycznych, nauczany dwujęzycznie oraz świat przyrody nauczany dwujęzycznie

Klasa dwujęzyczna społeczno-geograficzna
Klasa z wykładowym językiem angielskim. Zajęcia z biologii, geografii, historii, wiedzy o społeczeństwie na poziomie podstawowym oraz elementy literatury i kultury krajów anglojęzycznych są częściowo prowadzone w tym języku.

I rozszerzenie: język angielski na poziomie dwujęzycznym
II rozszerzenie: geografia
III rozszerzenie: wos lub matematyka
Przedmiot uzupełniający: Elementy literatury i kultury krajów anglojęzycznych, nauczany dwujęzycznie oraz świat przyrody nauczany dwujęzycznie

Klasa matematyczna
I rozszerzenie: matematyka
II rozszerzenie język angielski
III rozszerzenie: informatyka lub fizyka
Przedmiot uzupełniający grafika komputerowa

Zajęcia z przedmiotów rozszerzonych prowadzone są w małych grupach międzyoddziałowych.
Drugi język obcy
do wyboru spośród: języka niemieckiego, języka francuskiego, języka włoskiego, języka hiszpańskiego
Dyrektor Anna Ornat
Wnioski i skargi przyjmuje w każdy poniedziałek od 13.30-15.30 oraz w innym terminie po uprzednim telefonicznym (32 262 37 58) lub e-mailowym zgłoszeniu (aornat@edu.dabrowa-gornicza.pl)
Wicedyrektor Renata Gawrylik
Biblioteka szkolna HARMONOGRAM PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ:

- Jadwiga Chudzik:
poniedziałek - 8.00 - 15.30
wtorek - 8.00 - 15.30
środa - 8.00 - 11.45
czwartek - 8.00 - 11.45
piątek - 8.00 - 15.30

- Aniela Ślipek:
środa - 8.00 - 15.30
czwartek - 8.00 - 15.30.
Dni otwarte Dni Otwarte zostaną zorganizowane w godzinach od 9:00 do 14:00
w dniu 16.03.2022 r. i 17.03.2022 r.
Dla rodziców 17.03.2021 w godzinach 15.00-17.00
Dane wyłączone z Biuletynu Informacji Publicznej
Zakres danych Adres zamieszkania oraz miejsce położenia nieruchomości z części B oświadczeń majątkowych
Podstawa prawna art. 24i ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z poźn.zm.).
Osoba wyłączająca Małgorzata Durbacz - NACZELNIK WYDZIAŁU OŚWIATY
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2022-04-27 15:17:33
Data utworzenia 2017-06-02
Data udostępnienia 2003-07-09 09:28:45
Osoba odpowiedzialna Anna Ornat
Udostępnił Anastazja Wypych