Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Zespół Szkół nr 4 im. Królowej Jadwigi
Adres ul. Łęknice 35
41-303 Dąbrowa Górnicza
Kontakt
Przedszkole nr 3 Szkoła Podstawowa nr 34 tel.fax: 32 261 10 22, 32 261 15 03
e-mail: sekretariat@zs4.dg.pl
strona internetowa:  www.zs4-dg.edu.pl
Adres skrzynki na ePUAP: /zs4_dg/skrytka
 
Opis Przedszkole nr 3

Szkoła Podstawowa nr 34
Dyrektor dr Elżbieta Pełka
tel. (32) 261 15 03, (32) 261 10 22
Wicedyrektor mgr Anita Bałdys
tel. (32) 261 15 03
Oferta edukacyjna W skład Zespołu Szkół nr 4 im. Królowej Jadwigi w Dąbrowie Górniczej wchodzi Przedszkole nr 3 w Dąbrowie Górniczej oraz Szkoła Podstawowa nr 34 w Dąbrowie Górniczej.
W roku szkolnym 2023/2024  w Przedszkolu nr 3 w Zespole Szkół nr 4 im. Królowej Jadwigi w Dąbrowie Górniczej działa 5 grup przedszkolnych. Przedszkole dysponuje 150 miejscami dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Szkoła Podstawowa nr 34  liczy 16 oddziałów,  do których uczęszcza 316 uczniów.  
Dzieci przedszkolne oraz uczniowie klas I-VI szkoły podstawowej  uczą się języka obcego - angielskiego.
Uczniowie klas VII-VIII szkoły podstawowej uczą się języka angielskiego i niemieckiego.  W zespole zatrudnionych jest 50 nauczycieli z kwalifikacjami, zgodnymi z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego. Zespół Szkół nr 4 im. Królowej Jadwigi w Dąbrowie Górniczej dysponuje wieloma salami dydaktycznymi, w tym pracownią komputerową z dostępem do Internetu, salą językową,  nowoczesną pracownia do nauk przyrodniczych. Zespół posiada  dużą salę gimnastyczną i dwie mniejsze salki gimnastyczne do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej, pływalnię oraz boiska szkolne.
Przedszkole prowadzi oddziały przedszkolne dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Dzieci 6-letnie odbywają roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne. Przedszkolaki uczestniczą w różnych innowacjach i programach, m.in.: "Szczęśliwy przedszkolak-szczęśliwe dziecko", "Przedszkolaki kodują i programują", "W dębowym świecie", "Odkrywamy Śląsk-Region-Ludzie-Kultura" oraz wiele innych. Przedszkole nr 3 uzyskało certyfikat Przedszkola Daltońskiego i jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Dalton .
Klasy I-III oraz niektóre klasy starsze Szkoły Podstawowej nr 34 pracują zgodnie z zasadami pedagogiki daltońskiej, a nauczyciele: Pani E. Pasamonik- nauczyciel języka polskiego, Pani P. Kopcińska - nauczyciel historii, Pani M. Szczubiał - nauczyciel języka angielskiego oraz Pani M. Rybczyńska- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej otrzymali certyfikat nauczyciela stosującego metody edukacji daltońskiej.
W szkole realizowane są liczne projekty i programy. Szkoła posiada certyfikat uczestnictwa w  projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego "Szkoła kompetencji". Prowadzone są zajęcia rozwijające, jak np. zajęcia rozwijające kompetencje: cyfrowe, nauk ścisłych oraz chór szkolny.
W Zespole  prowadzona jest działalność innowacyjna. W roku szkolnym 2023/24 realizowanych jest 17 innowacji pedagogicznych, a ich nazwy opublikowane są na stronie zespołu w zakładce innowacje. W szkole działa "Klub Wolontariusza". Przedszkole nr 3 oraz Szkoła Podstawowa nr 34 w Zespole Szkół nr 4 im. Królową Jadwigą w Dąbrowie Górniczej są bezpiecznymi i przestronnymi placówkami. Po przeprowadzonej termomodernizacji, również nowoczesnymi placówkami, nie tylko pod względem dydaktycznym, opiekuńczym i wychowawczym, jak również lokalowym. Na stronie internetowej zespołu, w zakładce galeria zarówno w szkole, jak również w przedszkolu, znajdują się filmy nagrane przez uczniów naszej szkoły. Filmy prezentują placówkę po remoncie.
Pedagog specjalny mgr Anita Bałdys
Pedagog szkolny mgr Anna Rakowiecka
Psycholog mgr Kamila Wajda
Logopeda mgr Paulina Głowacka
Obiekt sportowy Kierownikiem rekreacyjno-sportowym jest mgr Małgorzata Brożek. Kierownik jest osobą koordynującą wszelką działalność związaną ze sportem, rekreacją, wychowaniem fizycznym, gimnastyką korekcyjną w szkole. Kontroluje działanie wszystkich urządzeń sportowych, a także dba o estetykę i bezpieczeństwo na obiekcie sportowym. Na zajęcia gimnastyki korekcyjnej uczęszczają uczniowie Zespołu Szkół nr 4 w Dąbrowie Górniczej, a także uczniowie z innych szkół w mieście.
Przyjęcie na gimnastykę korekcyjną odbywa się na podstawie przedłożenia deklaracji uczestnictwa w gimnastyce korekcyjnej i skierowania od lekarza, zgodnie z obowiązującą procedurą.
Gimnastyka korekcyjna jest prowadzona w systemie 4 godziny w tygodniu.
Tel. Kontaktowy: 32 261 15 03, 32 261 10 22
W miesiącu styczniu 2024 r. została oddana do użytku po termomodernizacji, sala gimnastyczna z nowoczesnym zapleczem sanitarnym.
Biblioteka szkolna Czynna:
poniedziałek, wtorek, środa 7:30 - 16:00, piątek 7:30 - 15:00
W bibliotece znajduje się Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej.
Biblioteką opiekują się nauczyciele bibliotekarze:
-  mgr Jolanta Wróbel
-  mgr Marta Trzebińska
Świetlica szkolna Kierownikiem świetlicy jest  mgr Marta Morawicka.
Świetlica szkolna w szkole podstawowej czynna jest od poniedziałku do piątku  w godz.  6:45 - 16:30
Sekretariat Wszelkich informacji można zasięgnąć w sekretariacie zespołu.
Sekretariat czynny:
-  7:30 do 15:30
Sposoby załatwiania spraw Sposoby załatwiania spraw:
Wszelkich informacji można zasięgnąć w sekretariacie zespołu.
Sekretariat czynny:
-  7:30 do 15:30
Sprawy przedszkola i szkoły podstawowej tel.  
(32) 261 10 22, (32) 261 15 03
1. Wszystkie sprawy załatwiane są w sekretariacie Zespołu od poniedziałku do piątku    w godzinach od 7:30 do 15:30 pokój C-25.
2. Dyrektor Zespołu przyjmuje skargi i wnioski w każdy czwartek w godzinach 14:30 - 15:30, jak również w innym terminie po uprzednim jego ustaleniu.
3. Przy załatwianiu spraw stosuje się najprostsze i najbardziej celowe formy załatwiania, w dostosowaniu do rodzaju sprawy i obowiązujących przepisów prawa.
4. Obowiązuje pisemna forma załatwiania spraw. Załatwianie ustne może być stosowane wtedy, gdy przemawia za tym interes strony, a przepisy się temu nie sprzeciwiają.
5. Przy pisemnym załatwianiu sprawy stosowane są następujące formy:
- odręczna,
- korespondencyjna.
6. Forma odręczna to skrócony sposób załatwienia sprawy polegający na zarejestrowaniu sprawy oraz na sporządzeniu bezpośrednio na otrzymanym piśmie, zwięzłej odpowiedzi załatwiającej sprawę (napisane ręcznie lub komputerowo przy użyciu pieczęci)
7. Forma korespondencyjna polega na sporządzeniu pisma załatwiającego sprawę.
8. Kancelaria szkoły załatwia sprawy według kolejności ich wpływu i stopnia pilności.
Archiwum W szkole znajduje się składnica akt, w której przechowywane są dokumenty związane ze sprawami kadrowymi, uczniowskimi, przedszkolnymi, księgowymi oraz intendenta.
W sekretariacie zespołu przechowywane są akta spraw będących w bieżącym załatwianiu oraz spraw załatwianych w ciągu obowiązującego okresu przed przekazaniem ich do składnicy akt.
Zasady udostępniania danych.
Udostępnianie danych przechowywanych w Zespole następuje zgodnie z przepisami:
- ustawy z dnia 10 maj 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781);
- ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2022 poz. 902).
Dane wyłączone z Biuletynu Informacji Publicznej
Zakres danych Adres zamieszkania oraz miejsce położenia nieruchomości z części B oświadczeń majątkowych
Podstawa prawna art. 24i ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40),
Osoba wyłączająca Marta Bobrowska-Juroff - NACZELNIK WYDZIAŁU OŚWIATY
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2024-05-27 14:07:55
Data utworzenia 2017-06-02
Data udostępnienia 2003-07-09 09:28:43
Osoba odpowiedzialna Elżbieta Pełka
Udostępnił Anastazja Wypych