Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Zespół Szkół nr 4 im. Królowej Jadwigi
Adres ul. Łęknice 35
41-303 Dąbrowa Górnicza
Kontakt
Przedszkole nr 3

Szkoła Podstawowa nr 34:       
tel./fax: (32) 261 15 03, (32) 261 21 02, tel./fax (32) 261 10 22

Księgowość: tel. (32) 261 31 55

e-mail:zs4@dabrowa-gornicza.pl;

strona internetowa: www.zs4-dg.edu.pl

Adres skrzynki na ePUAP: /zs4_dg/skrytka
 
Opis Przedszkole nr 3

Szkoła Podstawowa nr 34
Dyrektor dr Elżbieta Pełka
tel. (32) 261 15 03, (32) 261 10 22
Wicedyrektor mgr Anita Bałdys
tel. (32) 261 15 03
Oferta edukacyjna W skład Zespołu Szkół nr 4 im. Królowej Jadwigi w Dąbrowie Górniczej wchodzi Przedszkole nr 3 w Dąbrowie Górniczej oraz Szkoła Podstawowa nr 34 w Dąbrowie Górniczej.
       W roku szkolnym 2021/2022  w Zespole działa 6 grup przedszkolnych. Przedszkole dysponuje 150 miejscami dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Szkoła Podstawowa nr 34  liczy 17 oddziałów, do których uczęszcza 342 uczniów.
Dzieci przedszkolne oraz uczniowie klas I-VI szkoły podstawowej  uczą się języka obcego - angielskiego.
W szkole zatrudnionych jest 54 nauczycieli z pełnymi kwalifikacjami kierunkowymi oraz pedagogicznymi.
Uczniowie klas VII-VIII szkoły podstawowej uczą się języka angielskiego i niemieckiego.

     Zespół Szkół nr 4 dysponuje wieloma salami dydaktycznymi, dwiema pracowniami komputerowymi z dostępem do Internetu, salą językową,  nowoczesną salą chemiczną Szkoła posiada  dużą salę gimnastyczną i dwie mniejsze salki gimnastyczne do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej, pływalnię oraz boiska szkolne. Nasi najmłodsi wychowankowie z Przedszkola nr 3 i uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej 34 mają do dyspozycji 2 place zabaw.
     Przedszkole nr 3 prowadzi oddziały przedszkolne dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Dzieci 6-letnie odbywają roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne. Przedszkolaki uczestniczą w różnych innowacjach i programach, m.in.: "Szczęśliwy przedszkolak-szczęśliwe dziecko", "Przedszkolaki kodują i programują", "W dębowym świecie", "Odkrywamy Śląsk-Region-Ludzie-Kultura" oraz wiele innych.
     Przedszkole nr 3 uzyskało certyfikat Przedszkola Daltońskiego i jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Dalton . Klasy I-III oraz niektóre klasy starsze Szkoły Podstawowej nr 34 pracują zgodnie z zasadami pedagogiki daltońskiej, a  nauczyciele: Pani E. Pasamonik- nauczyciel języka polskiego, Pani P. Kopcińska - nauczyciel historii, Pani M. Szczubiał- nauczyciel języka angielskiego oraz Pani M. Rybczyńska- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej otrzymali certyfikat nauczyciela stosującego metody edukacji daltońskiej.
     W szkole realizowane są liczne projekty i programy. Szkoła posiada certyfikat uczestnictwa w  projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego "Szkoła kompetencji". W klasach I-III szkoły podstawowej realizowany jest program autorski z pływania "Małe delfinki.  Prowadzone są zajęcia rozwijające, jak np. zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe.
   W Zespole  prowadzona jest działalność innowacyjna. Realizowane są innowacje m.in.: "Odkrywamy Śląsk- region-ludzie-kultura", "Dziesięć minut z literaturą młodzieżową" , "Tikowanie na Humanie i nie tylko", "Dla kondycji i zdrowia z ruchem, muzyką przygoda". Ponadto w roku szkolnym 2021/2022 zainicjowano oraz wdrożono innowację pedagogiczną w Przedszkolu nr 3 w Zespole Szkół nr 4 w Dąbrowie Górniczej wspólnie z Nauczycielami i Uczniami Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dąbrowie Górniczej "Dotknę, zobaczę i wybiorę…", której przyświeca myśl Konfucjusza "Wybierz sobie zawód, który lubisz, a całe życie nie będziesz musiał pracować". Celem innowacji jest:
 jest wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami;
 kształtowanie prawidłowej postawy pracy w danym zawodzie i motywacji do działania;
 pobudzanie i rozwijanie zainteresowań dzieci;
 pobudzanie ogólnej aktywności oraz poszerzanie wiedzy ogólnej;
 wskazywanie możliwości dokonywania samodzielnych wyborów;
  kształtowanie właściwych postaw umożliwiających współpracę w zespole;
 kształtowanie odpowiedzialności za realizację powierzonego zadania;
 refleksja nad swoimi zainteresowaniami.
 W naszej szkole i przedszkolu prowadzona jest również działalność charytatywna. Wśród wielu akcji pomagamy innym w ramach, "Graj i pomagaj", "Szlachetna Paczka", "Góra Grosza", "Pełna miska dla schroniska" i inne.
       Szkoła jest szkołą bezpieczną, przestronną, w 2007 r. uruchomiono Monitoring Wizyjny.

Pedagog szkolny mgr Izabela Majchrzak
mgr Anita Bałdys
mgr Anna Rakowiecka
Obiekt sportowy Kierownikiem rekreacyjno-sportowym jest mgr Małgorzata Brożek. Kierownik jest osobą koordynującą wszelką działalność związaną ze sportem, rekreacją, wychowaniem fizycznym, gimnastyką korekcyjną w szkole. Kontroluje działanie wszystkich urządzeń sportowych, a także dba o estetykę i bezpieczeństwo na obiekcie sportowym. Po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły tworzy grafiki użytkowania sal gimnastycznych, fitnessu i pływalni.
Aktualny grafik działania pływalni jest udostępniany na stronie internetowej Zespołu Szkół nr 4. Istnieje możliwość skorzystania z pływalni indywidualnie.
Cennik biletów wstępu na pływalnię: dzieci i młodzież szkolna (za okazaniem legitymacji) - 5 zł, dorośli - 7 zł.
Z pływalni, sali gimnastycznej  czy małych sal, po południu  korzystają podmioty zewnętrzne.
Na zajęcia gimnastyki korekcyjnej uczęszczają uczniowie Zespołu Szkół nr 4 w Dąbrowie Górniczej, a także uczniowie z pozostałych szkół w mieście.
Przyjęcie na gimnastykę korekcyjną odbywa się na podstawie przedłożenia deklaracji uczestnictwa w gimnastyce korekcyjnej i skierowania od lekarza, zgodnie z obowiązującą procedurą.
Gimnastyka korekcyjna jest prowadzona w systemie 4 godziny w tygodniu (2 godziny na sali gimnastycznej i dwie na pływalni).
Tel. Kontaktowy: 32 261 15 03, 32 261 21 02
Biblioteka szkolna Czynna:
poniedziałek, wtorek, środa 7:30 - 15:30
czwartek, piątek 7:30 - 15:00

W bibliotece znajduje się Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej.
Biblioteką opiekują się nauczyciele bibliotekarze:
- mgr Grażyna Białach
- mgr Jolanta Wróbel.
Świetlica szkolna Kierownikiem świetlicy jest  mgr Marta Morawicka.
Świetlica szkolna w szkole podstawowej czynna jest od poniedziałku do piątku  w godz.  6:45 - 16:30
Świetlica szkolna w gimnazjum: poniedziałek i wtorek 7:30 - 15:10; środa, czwartek i piątek 7:30 - 14:20.
Sekretariat Wszelkich informacji można zasięgnąć w sekretariacie szkoły.
Sekretariat czynny:
- poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od godz. 7:30 do 15:30
- środa w godz. od 7:30 do 17:00.

Sprawy przedszkola i szkoły podstawowej tel.  (32) 261 15 03
Sposoby załatwiania spraw 1. Wszystkie sprawy załatwiane są w sekretariacie Zespołu w dniach:
- poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. od 7:30 do 15:30
- środa w godz. od 7:30 do 17:00.
2. Dyrektor Zespołu przyjmuje skargi i wnioski w każdą środę w godzinach 15:30 – 16:30 i czwartek w godzinach 9.00 – 11:00.
3. Przy załatwianiu spraw stosuje się najprostsze i najbardziej celowe formy załatwiania, w dostosowaniu do rodzaju sprawy i obowiązujących przepisów.
4. Obowiązuje pisemna forma załatwiania spraw. Załatwianie ustne może być stosowane wtedy, gdy przemawia za tym interes strony, a przepisy się temu nie sprzeciwiają.
5. Przy pisemnym załatwianiu sprawy stosowane są następujące formy:
- odręczna,
- korespondencyjna.
6. Forma odręczna to skrócony sposób załatwienia sprawy polegający na zarejestrowaniu sprawy oraz na sporządzeniu bezpośrednio na otrzymanym piśmie, zwięzłej odpowiedzi załatwiającej sprawę (napisane ręcznie lub komputerowo przy użyciu pieczęci)
7. Forma korespondencyjna polega na sporządzeniu pisma załatwiającego sprawę.
8. Kancelaria szkoły załatwia sprawy według kolejności ich wpływu i stopnia pilności.
Archiwum W szkole znajduje się składnica akt, w której przechowywane są dokumenty związane ze sprawami kadrowymi, uczniowskimi, przedszkolnymi, księgowymi oraz intendenta.
W sekretariatach szkoły i księgowości przechowywane są akta spraw będących w bieżącym załatwianiu oraz spraw załatwianych w ciągu obowiązującego okresu przed przekazaniem ich do składnicy akt.
Zasady udostępniania danych.
Udostępnianie danych przechowywanych w Zespole następuje zgodnie z przepisami:
- ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. 2016 poz. 922.);
- ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2016 poz. 1764)
Dane wyłączone z Biuletynu Informacji Publicznej
Zakres danych Adres zamieszkania oraz miejsce położenia nieruchomości z części B oświadczeń majątkowych
Podstawa prawna art. 24i ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z poźn.zm.).
Osoba wyłączająca Małgorzata Durbacz - NACZELNIK WYDZIAŁU OŚWIATY
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2022-11-15 14:06:01
Data utworzenia 2017-06-02
Data udostępnienia 2003-07-09 09:28:43
Osoba odpowiedzialna Elżbieta Pełka
Udostępnił Anastazja Wypych