Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Szkoła Podstawowa nr 29 z Oddziałami Sportowymi
Adres ul. Morcinka 4
41-303 Dąbrowa Górnicza
Kontakt
Telefon/ Fax
(32) 268 86 02, (32) 268 76 67,
 
(32) 261 43 24   sekretariat
strona internetowa
Dyrektor Monika Jagodzińska - nauczyciel języka polskiego
Wicedyrektor Beata Kaczmarzyk - nauczyciel matematyki
Wicedyrektor Andrzej Krowicki - nauczyciel wychowania fizycznego
Pedagog szkolny Izabela Wylężek
                                       
poniedziałek   09.55 - 12.55
wtorek            07.50 - 13.50
środa              10.40 - 14.40
czwartek         07.55 - 13.55
piątek             08.45 - 11.45

Dyżur dla rodziców - poniedziałek 12.55 - 13.45
Po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym
Pedagog szkolny Edyta Matlas
                                       
poniedziałek    09.00 - 13.00
wtorek             08.45 - 14.45
środa               11.00 - 15.00
czwartek          10.00 - 13.00
piątek               09.00 - 12.00

Dyżur dla rodziców: poniedziałek w godz. 08.00 - 09.00
Po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym
Pedagog specjalny Małgorzata Starzyk
                                       
poniedziałek    09.40 - 11.40
wtorek             07.55 - 08.55, 09.45 - 10.45, 11.50 - 13.50,
środa               07.40 - 10.40, 12.45 - 13.40,
czwartek          08.40 - 09.40
piątek              07.45 - 09.45

Dyżur dla rodziców: poniedziałek w godz. 13.40 - 14.40
Po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym
Psycholog szkolny Justyna Opiłka-Buła

poniedziałek     07.55 - 13.25
wtorek              08.00 - 13.30
środa                08.45 - 14.50
czwartek           09.00 - 11.30
piątek               09.00 - 11.25

Dyżur dla rodziców: środa w godz. 15.35 - 16.35
Po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym
Opis Szkoła Podstawowa nr 29 z Oddziałami Sportowymi im. Alfreda Szklarskiego powstała w wyniku przekształcenia Zespołu Szkół nr 3 na mocy art.191 przepisów wprowadzających ustawę Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 poz. 60).

Szkoła Podstawowa nr 29 z Oddziałami Sportowymi posiada:
- Krajowe i Europejskie Odznaki Jakości Programu eTwinning.
- eSafety Label - odznaka bezpieczeństwa w sieci.

W roku szkolnym 2023/2024 Szkoła Podstawowa nr29 z Oddziałami Sportowymi liczy 26 oddziałów, w których uczy się 538 uczniów.
Języki obce Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 29 z Oddziałami Sportowymi uczą się trzech języków obcych:
- język angielski  
- język niemiecki
- język hiszpański

Uczniowie korzystają z multimedialnej pracowni językowej na 18 stanowiskach (laboratorium).
Pracownie komputerowe

Pracownia biologiczno - przyrodnicza
Szkoła posiada pracownię komputerową z dostępem do Internetu szerokopasmowego.

"Klasa pełna lasu" to wyjątkowa pracownia, która jest realizacją zwycięskiego projektu w VI edycji konkursu "Zielona pracownia", zorganizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Obiekty sportowe Szkoła Podstawowa nr 29 z Oddziałami Sportowymi kształci młodzież w oddziałach sportowych (I i II etap edukacyjny klasy I-VIII) w następujących dyscyplinach:
- pływanie dziewcząt i chłopców


Szkoła Podstawowa nr 29 z Oddziałami Sportowymi posiada n/w bazę sportową:
- hala sportowa ze ścianką wspinaczkową
- basen
- sala zabaw "Radosna Szkoła"
- sala gimnastyki korekcyjnej
- sala tenisowa
- kompleks boisk sportowych - "Moje boisko ORLIK 2012"
- bieżnia 60 m
- rzutnia do pchnięcia kulą
- skocznia do skoku w dal
Działalność pozalekcyjna Na terenie szkoły odbywają się zajęcia sportowe z dyscyplin: piłka siatkowa, piłka ręczna, koszykówka, piłka nożna dziewcząt i chłopców, pływanie, LA, szachy, gry i zabawy ruchowe.
Kółka zainteresowań: artystyczne, plastyczne, taneczne, teatralne, sportowe, dydaktyczno-wyrównawcze, integracyjno-wychowawcze oraz przedmiotowe.
Świetlica szkolna Godziny pracy:
poniedziałek- piątek w godzinach 6.30 - 17.00.
Biblioteka Szkoła dysponuje dobrze wyposażoną biblioteką szkolna wraz z czytelnią czynną w godzinach 8.00 - 16.30.
Sekretariat Edyta Bujak, Ilona Ostaszewska, Roksana Tutaj, Izabella Skibińska
Strona internetowa Szkoła Podstawowa nr 29 z Oddziałami Sportowymi w Dąbrowie Górniczej ma swoją stronę internetową, której autorem jest Pan Arkadiusz Pniak - nauczyciel informatyki.

Serdecznie zapraszamy na naszą stronę --> http://www.sp29dg.pl
Sposoby załatwiania spraw Sprawy można załatwiać ustnie lub pisemnie:
- w sekretariacie szkoły (budynek A) od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1600;
- u dyrektora szkoły (budynek A) środa w godzinach od 1500 do 1700;
- u wicedyrektorów szkoły (budynek A) piątek w godzinach od 900 do 1100;
- telefonicznie oraz via fax: 32 268-86-02, 32 264-95-20;
 32 268 76 67
- listownie na adres: ul. Morcinka 4, 41-303 Dąbrowa Górnicza;
- elektronicznie na adres email: sekretariat@sp29.dg.pl.
Sprawy załatwiane są według kolejności ich wpływu i stopnia trudności.
Sprawy związane z odpłatnością za obiady - kierownik świetlicy szkolnej wew.122.

Skargi i wnioski przyjmowane są w środy w godz. 15.00 - 17.00. Skargi i wnioski można również złożyć w formie: pisemnej, pocztą elektroniczną, a także poprzez dziennik elektroniczny.
Archiwa W placówce prowadzone jest archiwum zakładowe, w którym przechowywana jest dokumentacja dotycząca przebiegu nauczania, księgowości i finansów oraz kadr  zawierająca akta zgromadzone lub przejęte ze Szkoły Podstawowej nr 29, Gimnazjum nr 14 , Gimnazjum nr 7,  Zespołu Szkół  nr 3  od 01.09.1985.
Akta przechowywane w archiwum zakładowym są wykorzystywane przez upoważnionych pracowników na miejscu.  W uzasadnionych przypadkach są udostępniane lub wypożyczane pracownikom administracyjnym  bądź pedagogicznym w celu udzielenia informacji lub wydania zaświadczenia osobom zainteresowanym.
Dane wyłączone z Biuletynu Informacji Publicznej
Zakres danych Adres zamieszkania oraz miejsce położenia nieruchomości z części B oświadczeń majątkowych
Podstawa prawna art. 24i ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40),
Osoba wyłączająca Marta Bobrowska-Juroff - NACZELNIK WYDZIAŁU OŚWIATY
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2023-11-30 10:48:39
Data utworzenia 2017-06-02
Data udostępnienia 2003-07-09 09:28:43
Osoba odpowiedzialna Monika Jagodzińska
Udostępnił Anastazja Wypych