Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Przedszkole nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi
Adres ul. Ludowa 4
41-310 Dąbrowa Górnicza
Kontakt
Telefon/ Fax
(32) 262 22 29
strona internetowa
Podstawa prawna Podstawą działania przedszkola jest Statut.
Dyrektor Dyrektor Przedszkola mgr Beata Frankiewicz pełni funkcję od 01.09.2021r. Ukończyła wyższe studia magisterskie w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie na kierunku pedagogika (2004), a następnie studia podyplomowe na kierunku: pedagogika specjalna -oligofrenopedagogika i studia podyplomowe na kierunku : zarządzanie placówkami oświatowymi
Wicedyrektor Wicedyrektor mgr Marta Wroniszewska- Lech-w przedszkolu pracuje od 2010. Magister Wychowania Technicznego. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie: Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, terapia pedagogiczna z elementami rewalidacji , informatyka oraz zarządzanie placówkami oświatowymi.
Opis Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku, w godzinach dostosowanych do potrzeb środowiska lokalnego - od 5.30 do 16.30

Budynek - wolnostojący, o dużej kubaturze, jednopiętrowy. Dzieci mają do dyspozycji 6 przestronnych i jasnych sal zajęć, wyremontowane, kolorowe łazienki, dużą szatnię. Placówka posiada duży, zadbany ogród, plac zabaw i bogatą bazę dydaktyczną. Wystrój sal i kącików tematycznych umożliwia dzieciom swobodny dostęp do zabawek i pomocy dydaktycznych. W roku 2020 przeprowadzono termomodernizację budynku.

W 1996 roku w Przedszkolu utworzony został oddział integracyjny, do którego razem z dziećmi zdrowymi uczęszczają dzieci niepełnosprawne. Nauczyciele pracujący w oddziale posiadają dodatkowe kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej.
Wszyscy nauczyciele odbyli szkolenie w Szpitalu Klinicznym w Katowicach - Ligocie organizowanym przez Stowarzyszenie Dzieci Chorych na Cukrzycę. Przedszkole uzyskało Certyfikat Przyjaznego Przedszkola Dziecka Chorego Na Cukrzycę.
W roku 2016 placówka została wybrana jako jedyne przedszkole w województwie śląskim do udziału w ogólnopolskiej pilotażowej edycji programu edukacyjnego "Mistrzowie Kodowania Junior" realizowanego we współpracy z firmą Samsung Electronics Polska. Innowacyjny projekt "Mistrzowie Kodowania Junior" ma na celu rozwijanie kompetencji miękkich u dzieci, naukę logicznego myślenia, zachęcenie przedszkolaków do współpracy w grupie, kształtowanie u dzieci dobrych nawyków cyfrowych oraz upowszechnianie wiedzy na temat bezpiecznego korzystania z nowoczesnych technologii. Program łączy zabawę z nauką. Zajęcia prowadzone są na tabletach, z wykorzystaniem aplikacji "Junior Scratch" opracowanej przez Massachusetts Institute of Technology specjalnie z myślą o dzieciach w wieku 3-6 lat.
Obecnie w przedszkolu funkcjonuje  6 grup wiekowych (3,4,5, i 6-latki):
- "KRASNOLUDKI"
- "BIEDRONKI"  
- "PSZCZÓŁKI"
- "ŻABKI"
- "MUCHOMORKI" - grupa integracyjna
- "SMERFY"

Kadra pedagogiczna Nauczyciele - mimo posiadanych już wysokich kwalifikacji zawodowych doskonalą swoje umiejętności na kursach, warsztatach metodycznych, a także studiach podyplomowych. W większości to nauczyciele, którzy uzyskali stopień nauczyciela dyplomowanego. Nauczyciele posiadają dodatkowe kwalifikacje m.in. z zakresu: oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki, logopedii, psychologii, terapii pedagogicznej, itp. W niepełnym wymiarze etatu zatrudniony jest także nauczyciel katecheta.
Od 1.09.2011 r. w placówce jest organizowana i udzielana pomoc psychologiczno - pedagogiczna,  zgodnie z rozporządzeniem MEN. Pomoc jest udzielana dzieciom w formie zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, innych o charakterze terapeutycznym, a rodzicom w formie porad i konsultacji.
W codziennej pracy pedagogicznej nauczyciele stosują innowacyjne metody, zapewniając wychowankom ciekawe zajęcia, zabawy, oraz atrakcje poza przedszkolem - wycieczki, wyjazdy do teatrów, udział w organizowanych na terenie miasta imprezach plenerowych dla dzieci, a także konkursach i festiwalach. Zgodnie z nowymi regulacjami dotyczącymi standaryzacji zatrudniania nauczycieli specjalistów od 1 września utworzono stanowisko pedagoga specjalnego.
Misja Misją naszego przedszkola jest:
- kształtowanie kompetencji kluczowych u dzieci,
- stwarzanie dzieciom możliwości wszechstronnego rozwoju,
- uczenie wiary w siebie, optymizmu, dostrzeganie indywidualnych potrzeb dzieci
- promowanie ekologii i zdrowego trybu życia oraz integrowanie się ze środowiskiem lokalnym
- wyposażenie naszych wychowanków w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą sprostać wymaganiom szkolnym
- twórcza postawa wobec otaczającego świata
- budowanie świadomości przynależności narodowej
- uczenie tolerancji, akceptacji i poszanowania odmienności każdego człowieka - integracja dzieci o różnych możliwościach.
Placówka pełni rolę wspomagającą i integrującą działania wychowawcze, dostarczamy wiedzy pedagogicznej i uwrażliwiamy na potrzeby i możliwości rozwojowe dziecka.

Odpłatność Usługi świadczone przez przedszkole w zakresie nauczania, wychowania i opieki są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin. Za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu przekraczającą w/w 5 godzin naliczana jest opłata w wysokości 1zł dla dzieci w wieku do 5 lat; od 1 stycznia 2017 r. rodzice dzieci 6 - letnich i starszych, realizujących roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego nie wnoszą opłaty za pobyt.
Opłata za posiłki spożywane przez dziecko w przedszkolu: śniadanie -3,00 zł, obiad - 4,70 zł, podwieczorek - 2,30 zł
Programy realizowane w przedszkolu "Program wych. przedszkolnego" W. Majewska, W. Żaba - Żabińska, R. Paździo, wyd. MAC - program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci
"Tak dla Jezusa" - Ks. dr Karol Zegon, Elżbieta Kondrak, Bogusław Nosek

Programy autorskie nauczycieli Przedszkola 29:
"Program dla grupy integracyjnej" - realizacja programu podczas zajęć grupowych oraz indywidualnych w celu wyrównania deficytów rozwojowych dzieci.
"Bawię się i czytam" - program nauki czytania dzieci przedszkolnych oparty na metodzie dr I. Majchrzak
"Przedszkolak i jego emocje" - program kształtujący inteligencję emocjonalną
Programy ogólnopolskie " Program "Klub zdrowego Przedszkolaka" - PZ PSSE;
" Program ekologiczny "Kubusiowi przyjaciele natury" pod patronatem Ministerstwa Środowiska;
" Ogólnopolska kampania edukacyjna "Mamo, Tato, wolę wodę" pod patronatem Ministerstwa Zdrowia;
"Mistrzowie Kodowania Junior" - nauka programowania
Akcja edukacyjna "Dzieci uczą rodziców" organizowana przez Centrum Rozwoju Lokalnego
Współpraca ze środowiskiem Kontynuowana jest wieloletnia współpraca z:
-Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną
- Szkołą Podstawową Nr 30
- Komendą Miejską Policji
- Miejską Biblioteką Publiczną i Filią nr 18
- Pałacem Kultury Zagłębia
- Ośrodkiem Pracy Twórczej
- Muzeum Miejskim "Sztygarka"
- Szkołą Muzyczną w Dąbrowie Górniczej
- Dziennym Domem "Senior-Wigor" w Dąbrowie Górniczej
- Teatrem "Skrzat" z Krakowa"
- Miejską Państwową Strażą Pożarną
- Filharmonią Śląską w Katowicach
- Społecznością dąbrowskich przedszkoli i szkół

Nasze dzieci uczestniczą w licznych konkursach o różnorodnej tematyce  organizowanych przez instytucje oświatowe na terenie miasta i poza nim.
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli Przedszkole prowadzi książkę kontroli oraz kompletuje protokoły pokontrolne.
Archiwum Przedszkole posiada archiwum w zakresie akt osobowych pracowników, dokumentacji finansowej, dokumentację dotyczącą budowy obiektu. Dokumentacja przechowywana w archiwum może być udostępniona po uprzednim wypełnieniu karty udostępnienia.
Sposoby załatwiania spraw Sprawy można załatwiać  w następujący sposób:
- telefonicznie - 32 262 22 29
- listownie na adres - Przedszkole Nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Ludowa 4,
41-310 Dąbrowa Górnicza
- e-mail - przedszkole29@op.pl
- osobiście u dyrektora -  w każdy wtorek od godz. 9.00 do 15.00.
- osobiście u wychowawców grup i in. nauczycieli zgodnie z harmonogramem dostępności nauczycieli)
Sprawy załatwiane są według kolejności ich wpływu i stopnia trudności.

Sprawy dotyczące odpłatności: intendent, telefon - j.w.
Dane wyłączone z Biuletynu Informacji Publicznej
Zakres danych Adres zamieszkania oraz miejsce położenia nieruchomości z części B oświadczeń majątkowych
Podstawa prawna art. 24i ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40),
Osoba wyłączająca Małgorzata Durbacz - NACZELNIK WYDZIAŁU OŚWIATY
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2023-09-13 14:49:07
Data utworzenia 2017-05-31
Data udostępnienia 2003-07-09 09:28:37
Osoba odpowiedzialna Beata Frankiewicz
Udostępnił Anastazja Wypych