Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Przedszkole nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi
Adres ul. Ludowa 4
41-310 Dąbrowa Górnicza
Kontakt
Telefon/ Fax
(32) 262 22 29
strona internetowa
Podstawa prawna Podstawą działania przedszkola jest Statut.
Dyrektor Dyrektor mgr Urszula Zamarło pełni funkcję od 01.09.2006 r. Ukończyła wyższe studia magisterskie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na kierunku pedagogika przedszkolna (1985), a następnie studia podyplomowe na kierunku: edukacja wczesnoszkolna i studia podyplomowe na kierunku: zarządzanie placówkami oświatowymi. W 2008 r. ukończyła kurs kwalifikacyjny - oligofrenopedagogikę. Nauczyciel dyplomowany.
Opis Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku, w godzinach dostosowanych do potrzeb środowiska lokalnego - od 5.30 do 16.30

Budynek - wolnostojący, o dużej kubaturze, jednopiętrowy. Dzieci mają do dyspozycji 6 przestronnych i jasnych sal zajęć, 4 wyremontowane, kolorowe łazienki, dużą szatnię,  stały dostęp do nowoczesnego placu zabaw. Placówka posiada duży, zadbany ogród, nowy plac zabaw i bogatą bazę dydaktyczną. Wystrój sal i kącików tematycznych umożliwia dzieciom swobodny dostęp do zabawek i pomocy dydaktycznych. W roku 2020 przeprowadzono termomodernizację budynku.

W 1996 roku w Przedszkolu utworzony został oddział integracyjny, do którego razem z dziećmi zdrowymi uczęszczają dzieci niepełnosprawne. Nauczyciele pracujący w oddziale posiadają dodatkowe kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej.
Wszyscy nauczyciele odbyli szkolenie w Szpitalu Klinicznym w Katowicach - Ligocie organizowanym przez Stowarzyszenie Dzieci Chorych na Cukrzycę. Przedszkole uzyskało Certyfikat Przyjaznego Przedszkola Dziecka Chorego Na Cukrzycę.
W roku 2016 placówka została wybrana jako jedyne przedszkole w województwie śląskim do udziału w ogólnopolskiej pilotażowej edycji programu edukacyjnego "Mistrzowie Kodowania Junior" realizowanego we współpracy z firmą Samsung Electronics Polska. Innowacyjny projekt "Mistrzowie Kodowania Junior" ma na celu rozwijanie kompetencji miękkich u dzieci, naukę logicznego myślenia, zachęcenie przedszkolaków do współpracy w grupie, kształtowanie u dzieci dobrych nawyków cyfrowych oraz upowszechnianie wiedzy na temat bezpiecznego korzystania z nowoczesnych technologii. Program łączy zabawę z nauką. W ramach współpracy przedszkole otrzymało oprogramowanie, router i 15 tabletów dla dzieci oraz trzy dla nauczycieli realizujących program. Dodatkowo firma wyposażyła salę w komputer i monitor dotykowy (Samsung), urządzenie wielofunkcyjne, matę edukacyjną i klocki do kodowania, a także stoliki, wykładzinę oraz rolety, zadbała także o wystrój sali. Zajęcia prowadzone na tabletach, z wykorzystaniem aplikacji "Junior Scratch" opracowanej przez Massachusetts Institute of Technology specjalnie z myślą o dzieciach w wieku 3-6 lat są dla nich niezwykle atrakcyjne i przynoszą zaskakujące efekty. Program jest obecnie kontynuowany.
Obecnie w przedszkolu funkcjonuje  6 grup wiekowych (3,4,5, i 6-latki):
" "KRASNOLUDKI"
" "BIEDRONKI"  
" "PSZCZÓŁKI"
" "ŻABKI"
" "MUCHOMORKI" - grupa integracyjna
" "SMERFY"
Kadra pedagogiczna Nauczyciele - mimo posiadanych już wysokich kwalifikacji zawodowych doskonalą swoje umiejętności na kursach, warsztatach metodycznych, a także studiach podyplomowych. W większości to nauczyciele, którzy uzyskali stopień nauczyciela dyplomowanego. Nauczyciele posiadają dodatkowe kwalifikacje m.in. z zakresu: oligofrenopedagogiki, logopedii, psychologii, terapii pedagogicznej, itp. W niepełnym wymiarze etatu zatrudniony jest także nauczyciel katecheta.
Od 1.09.2011 r. w placówce jest organizowana i udzielana pomoc psychologiczno - pedagogiczna,  zgodnie z rozporządzeniem MEN. Pomoc jest udzielana dzieciom w formie zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, innych o charakterze terapeutycznym, a rodzicom w formie porad i konsultacji.
W codziennej pracy pedagogicznej nauczyciele stosują innowacyjne metody, zapewniając wychowankom ciekawe zajęcia, zabawy, oraz atrakcje poza przedszkolem - wycieczki, wyjazdy do teatrów, udział w organizowanych na terenie miasta imprezach plenerowych dla dzieci, a także konkursach i festiwalach.
Misja Misją naszego przedszkola jest:
" stwarzanie dzieciom możliwości wszechstronnego rozwoju
" uczenie wiary w siebie, optymizmu, dostrzeganie indywidualnych potrzeb dzieci
" promowanie ekologii i zdrowego trybu życia oraz integrowanie się ze środowiskiem lokalnym
" wyposażenie naszych wychowanków w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą sprostać wymaganiom szkolnym
" twórcza postawa wobec otaczającego świata
" budowanie świadomości przynależności narodowej
" uczenie tolerancji, akceptacji i poszanowania odmienności każdego człowieka - integracja dzieci o różnych możliwościach.
Placówka pełni rolę wspomagającą i integrującą działania wychowawcze, dostarczamy wiedzy pedagogicznej i uwrażliwiamy na potrzeby i możliwości rozwojowe dziecka.

Odpłatność " opłata za nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu ponad czas niezbędny na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego (od 8.00 do 13.00), tj. powyżej 5 godzin dziennie, w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę dla dzieci w wieku do 5 lat; od 1 stycznia 2017 r. rodzice dzieci 6 - letnich i starszych, realizujących roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego nie wnoszą opłaty za pobyt.
" opłata za posiłki spożywane przez dziecko w przedszkolu: śniadanie -1,80 zł, obiad - 3,20 zł, podwieczorek - 1,50 zł
Programy realizowane w przedszkolu "Nasze przedszkole" M. Kwaśniewska, W. Żaba - Żabińska, wyd. MAC - program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci
"W radości dzieci bożych" - ks. T. Śmiech

Programy autorskie nauczycieli Przedszkola 29:
"Program dla grupy integracyjnej" - realizacja programu podczas zajęć grupowych oraz indywidualnych w celu wyrównania deficytów rozwojowych dzieci.
"W świecie komputerów"- celem programu jest zapoznanie dzieci z podstawami obsługi komputera oraz posługiwanie się prostymi programami dla dzieci.
"Bawię się i czytam" - program nauki czytania dzieci przedszkolnych oparty na metodzie dr
I. Majchrzak "Przedszkolak i jego emocje" - program kształtujący inteligencję emocjonalną
Programy ogólnopolskie " program "Klub zdrowego Przedszkolaka" - PZ PSSE;
" program ekologiczny "Kubusiowi przyjaciele natury" pod patronatem Ministerstwa Środowiska;
" ogólnopolska kampania edukacyjna "Mamo, Tato, wolę wodę" pod patronatem Ministerstwa Zdrowia;
"Mistrzowie Kodowania Junior" - nauka programowania
akcja edukacyjna "Dzieci uczą rodziców" organizowana przez Centrum Rozwoju Lokalnego
Współpraca ze środowiskiem Kontynuowana jest wieloletnia współpraca z:
" Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną
" Szkołą Podstawową Nr 30
" Komendą Miejską Policji
" Miejską Biblioteką Publiczną i Filią nr 18
" Pałacem Kultury Zagłębia
" Ośrodkiem Pracy Twórczej
" Muzeum Miejskim "Sztygarka"
" Szkołą Muzyczną w Dąbrowie Górniczej
" CESiR w Dąbrowie Górniczej
" Teatrem "Skrzat" z Krakowa"
" Miejską Państwową Strażą Pożarną
" Filharmonią Śląską w Katowicach
" Społecznością dąbrowskich przedszkoli i szkół

Nasze dzieci uczestniczą w licznych konkursach o różnorodnej tematyce  organizowanych przez instytucje oświatowe na terenie miasta i poza nim.
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli Przedszkole prowadzi książkę kontroli oraz kompletuje protokoły pokontrolne.
Archiwum Przedszkole posiada archiwum w zakresie akt osobowych pracowników, dokumentacji finansowej, dokumentację dotyczącą budowy obiektu. Dokumentacja przechowywana w archiwum może być udostępniona po uprzednim wypełnieniu karty udostępnienia.
Sposoby załatwiania spraw Sprawy można załatwiać  w następujący sposób:
- telefonicznie - 32 262 22 29
- listownie na adres - Przedszkole Nr 29, ul. Ludowa 4, 41-310 Dąbrowa Górnicza
- e-mail - przedszkole29@op.pl
- osobiście u dyrektora -  w każdy wtorek od godz. 9.00 do 15.00.
- osobiście u wychowawców grup i in. nauczycieli (zalecane wcześniejsze ustalenie terminu)
Sprawy załatwiane są według kolejności ich wpływu i stopnia trudności.

Sprawy dotyczące odpłatności: intendent, telefon - j.w.
Sprawy płacowo - księgowe: główna księgowa,  telefon - j.w.
Dane wyłączone z Biuletynu Informacji Publicznej
Zakres danych Adres zamieszkania oraz miejsce położenia nieruchomości z części B oświadczeń majątkowych
Podstawa prawna art. 24i ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713).
Osoba wyłączająca Małgorzata Durbacz - NACZELNIK WYDZIAŁU OŚWIATY
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-07-20 11:04:24
Data utworzenia 2017-05-31
Data udostępnienia 2003-07-09 09:28:37
Osoba odpowiedzialna Urszula Zamarło
Udostępnił Anna Lorenc - Fatyga