Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Adres Ulica  nr domu
Kod pocztowy  Miejscowość
Kontakt
Telefon
32 262-31-37
 
32 262-43-27
E-mail: ckziu@edu.dabrowa-gornicza.pl
www: www.ckziu.dg.pl
Dyrektor Tomasz Woźniak
Wicedyrektor Izabela Babiarz
Irmina Szmer
Dorota Lenartowicz
Kierownik Praktycznej Nauki Zawodu Mariola Nowak
Andrzej Wojciechowski
Kierownik zajęć sportowo-rekreacyjno - turystycznych Edward Kaleta
Opis W związku z rozwiązaniem z dniem 31 sierpnia 2022r. Zespołu Szkół Ekonomicznych oraz  Zespołu   Szkół Zawodowych ,,Sztygarka" w Dąbrowie Górniczej z dniem 1 września 2022r. zostało utworzone Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Dąbrowie Górniczej .

W skład Centrum wchodzą:
Technikm nr 1
Technikum nr 3
Branżowa Szkoła I stopnia nr 3
Branżowa Szkoła I stopnia nr 5
Branżowa Szkoła II stopnia
Centrum Kształcenia Zawodowego
CKZiU gwarantuje uczniom przygotowanie do wykonywania zawodu na różnych kierunkach kształcenia. Nauka w Technikum trwa 5 lat, w Branżowej Szkole I stopnia 3 lata. Program nauczania obejmuje przedmioty ogólnokształcące, zawodowe, kształcenie praktyczne oraz praktyki zawodowe realizowane          w zakładach pracy na terenie kraju jak również podczas stażów zagranicznych. W czasie trwania nauki uczeń przystępuje do egzaminów potwierdzających dwie kwalifikacje zawodowe. Po ukończeniu szkoły absolwent uzyskuje tytuł Technika i przystępuje do egzaminu maturalnego. Może kontynuować naukę na różnych kierunkach studiów wyższych lub podjąć pracę zgodnie z wyuczonym zawodem.
Każdy kierunek kształcenia poszerzony jest o innowacje pedagogiczną, która dodatkowo uatrakcyjnia daną specjalizację a także daje możliwość poszerzenia wiedzy o dodatkową wiedzę i umiejętności.

Oferujemy następujące kierunki kształcenia:

TECHNIKUM nr 1
Technik fotografii i multimediów
Technik spawalnictwa
Technik spedytor
Technik teleinformatyk

TECHNIKUM nr 3
Technik rachunkowości
Technik architektury krajobrazu
Technik przemysłu mody
Technik logistyk
Technik hotelarstwa
Technik żywienia i usług gastronomicznych
Technik organizacji turystyki
Technik usług fryzjerskich
   
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA nr 3
Elektromechanik pojazdów samochodowych
Kierowca mechanik
Magazynier logistyk
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA nr 5
Kucharz
Fryzjer
     

W CKZiU istnieje również możliwość kształcenia w Branżowej Szkole II stopnia, gdzie cykl kształcenia trwa 2 lata. Po ukończeniu szkoły absolwent uzyskuje tytuł Technika i ma możliwosć przystąpienia do egzaminu maturalnego.
Kierunki kształcenia w BS II stopnia to:
Technik usług fryzjerskich
Technik żywienia i usług gastronomicznych
Technik pojazdów samochodowych
Technik logistyk

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego zapewnia swoim uczniom dostęp do nowoczesnej bazy dydaktycznej, kompleksowo wyposażonych pracowni, atrakcyjnego obiektu sportowo-rekreacyjnego. Dba o wszechstronny rozwój uczniów, przyjaznę atmosferę , szacunek i tolerancję. Wspomaga wszechstronny rozwój ucznia, wspiera samokształcenie, organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów wymagających wsparcia.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2022-11-10 08:04:06
Data utworzenia 2022-09-13
Data udostępnienia 2022-09-14 14:32:02
Osoba odpowiedzialna Tomasz Woźniak
Udostępnił Anna Psuj