Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Adres Aleja Józefa Piłsudskiego 5
41-300 Dąbrowa Górnicza
Kontakt
Telefon
32 262-31-37
 
32 262-43-27
E-mail: sekretariat@ckziu.dg.pl
www: www.ckziu.dg.pl
Dyrektor mgr Tomasz Woźniak
Wicedyrektor mgr Izabela Babiarz
mgr Irmina Szmer
mgr Dorota Lenartowicz
mgr Monika Stankiewicz
Kierownik Praktycznej Nauki Zawodu mgr inż. Mariola Nowak
mgr Andrzej Wojciechowski
Kierownik zajęć sportowo-rekreacyjno - turystycznych mgr Edward Kaleta
Opis W związku z rozwiązaniem z dniem 31 sierpnia 2022r. Zespołu Szkół Ekonomicznych oraz  Zespołu   Szkół Zawodowych ,,Sztygarka" w Dąbrowie Górniczej z dniem 1 września 2022r. zostało utworzone Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Dąbrowie Górniczej .

W skład Centrum wchodzą:
Technikm nr 1
Technikum nr 3
Branżowa Szkoła I stopnia nr 3
Branżowa Szkoła I stopnia nr 5
Branżowa Szkoła II stopnia
Centrum Kształcenia Zawodowego
CKZiU gwarantuje uczniom przygotowanie do wykonywania zawodu na różnych kierunkach kształcenia. Nauka w Technikum trwa 5 lat, w Branżowej Szkole I stopnia 3 lata. Program nauczania obejmuje przedmioty ogólnokształcące, zawodowe, kształcenie praktyczne oraz praktyki zawodowe realizowane          w zakładach pracy na terenie kraju jak również podczas stażów zagranicznych. W czasie trwania nauki uczeń przystępuje do egzaminów potwierdzających dwie kwalifikacje zawodowe. Po ukończeniu szkoły absolwent uzyskuje tytuł Technika i przystępuje do egzaminu maturalnego. Może kontynuować naukę na różnych kierunkach studiów wyższych lub podjąć pracę zgodnie z wyuczonym zawodem.
Każdy kierunek kształcenia poszerzony jest o innowacje pedagogiczną, która dodatkowo uatrakcyjnia daną specjalizację a także daje możliwość poszerzenia wiedzy o dodatkową wiedzę i umiejętności.

Oferujemy następujące kierunki kształcenia:

TECHNIKUM nr 1
Technik fotografii i multimediów
Technik spawalnictwa
Technik spedytor
Technik teleinformatyk

TECHNIKUM nr 3
Technik rachunkowości
Technik architektury krajobrazu
Technik przemysłu mody
Technik logistyk
Technik hotelarstwa
Technik żywienia i usług gastronomicznych
Technik organizacji turystyki
Technik usług fryzjerskich
   
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA nr 3
Elektromechanik pojazdów samochodowych
Kierowca mechanik
Magazynier logistyk
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA nr 5
Kucharz
Fryzjer
     

W CKZiU istnieje również możliwość kształcenia w Branżowej Szkole II stopnia, gdzie cykl kształcenia trwa 2 lata. Po ukończeniu szkoły absolwent uzyskuje tytuł Technika i ma możliwosć przystąpienia do egzaminu maturalnego.
Kierunki kształcenia w BS II stopnia to:
Technik usług fryzjerskich
Technik żywienia i usług gastronomicznych
Technik pojazdów samochodowych
Technik logistyk

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego zapewnia swoim uczniom dostęp do nowoczesnej bazy dydaktycznej, kompleksowo wyposażonych pracowni, atrakcyjnego obiektu sportowo-rekreacyjnego. Dba o wszechstronny rozwój uczniów, przyjaznę atmosferę , szacunek i tolerancję. Wspomaga wszechstronny rozwój ucznia, wspiera samokształcenie, organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów wymagających wsparcia.
Dane wyłączone z Biuletynu Informacji Publicznej
Zakres danych Adres zamieszkania oraz miejsce położenia nieruchomości z części B oświadczeń majątkowych
Podstawa prawna art. 24i ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40),
Osoba wyłączająca Marta Bobrowska-Juroff - NACZELNIK WYDZIAŁU OŚWIATY
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2023-10-23 13:57:38
Data utworzenia 2022-09-13
Data udostępnienia 2022-09-14 14:32:02
Osoba odpowiedzialna Tomasz Woźniak
Udostępnił Anastazja Wypych