Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Zespół Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków
Adres ul. Chopina 34
41-300 Dąbrowa Górnicza

 
Kontakt
Telefon/fax
(32) 262 69 68
Telefon
(32) 262 24 32
strona www
https://www.zssdg.edu.pl/

sekretariat@zssdg.edu.pl  (sekretariat)


sekretariat szkoły
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30
sekretarz szkoły    - Halina Niebudek
 
Dyrektor Andrzej Latosik
e-mail dyrektor@zssdg.edu.pl
Wicedyrektor Anna Mackiewicz
e-mail wicedyrektor@zssdg.edu.pl  
Wicedyrektor Aneta Dresner-Chatys
e-mail wicedyrektor.sp33@zssdg.edu.pl  
Wicedyrektor ds. szkolenia sportowego Dorota Przewieźlik
e-mail wicedyrektorsportowy@zssdg.edu.pl
Kierownik świetlicy Jan Podsiadło
Kierownik Internatu Izabela Banak
Dyżury kierownika internatu :
Poniedziałek: 9.00 - 13.00
Wtorek: 9.00 - 13.00
Czwartek:  10.00 - 13.00
Piątek:  9.00 - 12.00
Organ prowadzący szkołę Gmina Dąbrowa Górnicza
Akt założycielski szkoły publicznej Uchwała Nr XXV/467/2004 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 28.04.2004 r. w sprawie założenia Zespołu Szkół  Sportowych w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Chopina 34,

Akt Założycielski Szkoły Publicznej z dnia 22.07.2004 r.,
Uchwała Nr LIV/1030/06 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie nadania Zespołowi Szkół Sportowych w Dąbrowie Górniczej imienia Polskich Olimpijczyków.
Obwód DO OBWODU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 33 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NALEŻĄ ULICE:

Chopina, Jana III Sobieskiego, Łukasińskiego, Okrzei, Sienkiewicza, Stanisława Moniuszki.

Podstawa prawna: Załącznik do uchwały Nr X/142/2019 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 15 maja 2019 r.

Rejonizacja do szkoły podstawowej nie dotyczy uczniów klas sportowych.
Dokumenty programowe szkoły - Statut Szkoły,
- Program Wychowawczo-Profilaktyczny,
- Wewnątrzszkolny System Oceniania,
- Koncepcja Pracy Szkoły.
Opis Szkoła Podstawowa nr 33 z Oddziałami Sportowymi:
- klasy ogólne,
- klasy sportowe - dyscypliny:
" piłka siatkowa dziewcząt,
" koszykówka chłopców,
" lekka atletyka,
" pływanie.

Liceum Sportowe:
- dyscypliny:
" piłka siatkowa dziewcząt,
" koszykówka chłopców,  
" lekka atletyka,
" pływanie

III-letnie liceum
przedmiot rozszerzony - biologia;
przedmiot uzupełniający - modelowanie matematyczne, elementy chemii, elementy teorii literatury, historia i społeczeństwo;
przedmiot rozszerzony - język angielski lub język niemiecki.

IV-letnie liceum
przedmiot rozszerzony - biologia lub geografia;
przedmiot uzupełniający - modelowanie matematyczne, elementy teorii literatury,
przedmiot rozszerzony - język angielski lub język niemiecki.
Rzecznik Praw Ucznia Anna Czerwiec  -liceum
e-mail  rzecznikprawucznia.liceum@zssdg.edu.pl

Barbara Dybich  -szkoła podstawowa
e-mail rzecznikprawucznia.sp33@zssdg.edu.pl
Biblioteka Sylwia Czarnik, Iwona Lelonek

Poniedziałek:  7.00 - 16.00
Wtorek:  7.00 - 16.00
Środa:  7.00 - 16.00
Czwartek:  7.00 - 16.00
Piątek:  7.00 - 16.00
e-mail biblioteka@zssdg.edu.pl


Biblioteka Zespołu Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków
w Dąbrowie Górniczej oferuje czytelnikowi lektury szkolne, literaturę
dla dzieci i młodzieży, w tym nowości wydawnicze oraz bogatą ofertę książek popularno-naukowych, słowników, encyklopedii, leksykonów oraz zbiorów multimedialnych. Uczniowie oraz nauczyciele mają bezpośredni wpływ na zakup nowości wydawniczych. Biblioteka pełni również funkcję szkolnego centrum informacji. Posiada nowoczesną pracownię multimedialną. Czytelnicy mają możliwość wyszukiwania informacji
i opracowywania własnych prac, prezentacji multimedialnych, dokumentów tekstowych, grafiki, drukowania opracowanych materiałów.
Biblioteka ponadto ściśle współpracuje z placówkami kultury z terenu śląska, organizując dla uczniów konkursy czytelnicze, akcje charytatywne, zajęcia teatralne oraz udział w sztukach i lekcjach teatralnych.
Bardzo mile widzianymi czytelnikami biblioteki są również rodzice uczniów.
Świetlica Poniedziałek:  6.30 - 17.00
Wtorek:  6.30 - 17.00
Środa:  6.30 - 17.00
Czwartek:  6.30 - 17.00
Piątek:  6.30 - 17.00

Oferta zajęć w świetlicy:
Zajęcia muzyczne i wokalne (nauka gry na pianinie);
Zajęcia plastyczne (witraż, origami, ceramika, decoupage);
Zajęcia wyrównawcze dla uczniów;
Koło inicjatywy kulturalnej.
Zaplecze sportowe dwie sale gimnastyczne;
dwie sale do ćwiczeń korekcyjnych i tanecznych;
basen - po kapitalnym remoncie, 25-metrowy, dostosowany
do potrzeb osób niepełnosprawnych, wyposażony
w najnowocześniejszy system elektronicznego pomiaru czasu
z telebimem, z słupkami startowymi Omega (jedne z najlepszych
w kraju, stosowane w większości specjalistycznych obiektów),
z nowoczesną wygodną widownią;
siłownia;
stadion lekkoatletyczny - posiadający bieżnię poliuretanową 300 m, rzutnię do rzutu dyskiem, rozbieg do rzutu oszczepem, skocznia
do skoku w dal, sektor pchnięcia kulą, boisko do piłki ręcznej wyłożone nawierzchnią ze sztucznej trawy, poliuretanowe boisko
do piłki koszykowej, dwa boiska do piłki siatkowej plażowej.
Pedagog Danuta Sornat
e-mail pedagog@zssdg.edu.pl

Poniedziałek:  9.00 - 13.00
Wtorek:  9.00 - 12.00
Środa: 11.00 - 15.00
Czwartek: 9.00 - 13.00
Piątek: 9.00 - 13.00

Joanna Wola
e-mail pedagog.sp33@zssdg.edu.pl

Poniedziałek: 8.00 - 12.00, 13.00-15.00
Wtorek:  7.50 - 11.50
Środa: 10.00 - 14.00, 15.00 - 16.00
Czwartek: 8.00 - 10.45, 12.45-15.00
Piątek: 8.00 - 13.00
Psycholog Monika Karpiel
e-mail psycholog@zssdg.edu.pl
Poniedziałek:  7.50 - 14.45
Wtorek:  9.00 - 14.10
Środa:  7.50 - 11.30
Czwartek:  7.50 - 12.00
Piątek:  12.15 - 14.20
Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej Ewa Pol, Bożena Giereś
Dyplomowana pielęgniarka

Poniedziałek:  7.30 - 15.05
Wtorek: 7.30 - 15.05
Środa:  7.30 - 15.05
Czwartek: 7.30 - 15.05
Piątek: 7.30 -  15.05
Gabinet fizjoterapeuty Damian Zubel

Gabinet wyposażony w kozetkę oraz artykuły medyczno-terapeutyczne, np.:
kinesiology tape;
maści i kremy
przybory do terapii manualnej.

Gabinet czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00
Sekretariat Uczniowski
Archiwum
Teresa Dzwonek

W szkole obowiązuje system kancelaryjny oparty na jednolitym rzeczowym wykazie akt dla szkół i placówek oświatowych. Wszystkie sprawy uczniowskie można załatwiać w godzinach pracy sekretariatu uczniowskiego:
Poniedziałek:  7.30 - 15.30
Wtorek: 7.30 - 15.30
Środa: 7.30 - 15.30
Czwartek: 7.30 - 15.30
Piątek:  7.30 - 15.30
W celu uzyskania duplikatu świadectwa zainteresowany obowiązany jest:
- złożyć podanie o wydanie duplikatu do sekretariatu szkoły,
- uiścić opłatę  w kwocie 26 zł.
Czas oczekiwania na duplikat świadectwa wynosi 14 dni od daty złożenia podania.
W celu uzyskania duplikatu legitymacji szkolnej należy:
- złożyć podanie o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej wraz ze zdjęciem,
- uiścić opłatę w wysokości 9 zł.
Wzór podania o duplikat świadectwa lub legitymacji szkolnej do pobrania ze strony szkoły.
Inspektor ds. BHP Roman Garbowski

Poniedziałek:  8.00 - 12.00
Czwartek: 7.30 - 15.30
Piątek: 7.30 - 15.30
Misja szkoły
i model absolwenta
Jesteśmy szkołą:

zapewniającą wszechstronny rozwój osobowości wychowanków w atmosferze serdeczności i poczucia bezpieczeństwa,
oferującą rzetelną, wiedzę wysoki poziom nauczania i kształcenie dostosowane do możliwości ucznia,
pomagającą wszystkim uczniom w pełnym rozwoju ich talentów,
zapewniającą poszanowanie godności, praw każdego człowieka, równość szans i sprawiedliwość społeczną,
wspierającą partnerstwo między uczniami i pracownikami, między rodzicami i szkołą, między społecznością lokalną i szkołą,
preferującą demokratyczny sposób rozwiązywania problemów,
propagującą edukację regionalną, kulturalną, techniczną, informatyczną, naukę języków obcych oraz wiedzę i umiejętności związane ze zdrowym stylem życia,
" przygotowującą młodych ludzi do:
* świadomego i odpowiedzialnego decydowania o sobie,
* dbałości o swoje zdrowie,
* korzystania ze źródeł informacji,
* wykorzystywania swoich zdolności i zainteresowań,
* poczucia dumy z własnego miejsca zamieszkania i szkoły,
* życia w zjednoczonej Europie,
* pełnienia ról społecznych zgodnie z ogólnie uznanymi w społeczeństwie normami,
wspierającą pogląd, że kształcenie jest procesem trwającym przez całe życie.


Absolwent  ZSS w Dąbrowie Górniczej potrafi:
poprawnie posługiwać się językiem ojczystym i przynajmniej w zakresie podstawowym drugim językiem /obcym/,
uczyć się samodzielnie /planować, organizować i oceniać własną naukę/,
korzystać ze źródeł informacji,
wykorzystywać w praktyce zdobytą wiedzę teoretyczną i umiejętności,
efektywnie współdziałać w zespole w oparciu o obowiązujące normy społeczne,
skutecznie porozumiewać się w różnych sytuacjach i rozwiązywać problemy,
dokonać wyboru dalszej drogi kształcenia,
prezentować własny punkt widzenia i uwzględniać poglądy innych ludzi,
identyfikować się z tradycją i dążeniami rodziny, szkoły, regionu i kraju,
korzystać z dóbr kultury,
dbać o własne bezpieczeństwo, zdrowie i środowisko.

Treść  i istotę wysiłków wychowawczych stanowią wartości:
tolerancja, uczciwość, godność, szacunek, kultura osobista i przestrzeganie zasad uznanych przez społeczność szkolną za szczególnie istotne.

Podstawowym założeniem systemu wychowawczego naszej szkoły jest wszechstronny rozwój intelektualny, emocjonalny i fizyczny wychowanka.
W związku z powyższym w działaniu wychowawczym, zmierzamy do osiągnięcia następujących celów:
wszechstronnego rozwoju osobowości ucznia uwzględniającego jego predyspozycje psychiczne, emocjonalne, intelektualne, środowisko rodzinne i kulturowe,
ukształtowania jego postaw społecznych i obywatelskich w duchu poszanowania wartości uniwersalnych, narodowych, państwowych i lokalnych,
współczesna cywilizacja stawia wymóg rozszerzenia tradycyjnych celów wychowawczych o nowe cele wynikające z zachodzących wokół nas dynamicznych zmian cywilizacyjnych, ekologicznych, edukacji prozdrowotnej, świata mediów, itp.
Inne informacje o szkole Zespół Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Dąbrowie Górniczej to jedna z niewielu tego typu placówek w naszym regionie.
W szkole prowadzona jest obecnie termomodernizacja, a po jej zakończeniu będziemy jedną z najnowocześniejszych szkół sportowych
w Polsce.
Nasi uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności, a także uczestniczą
w szkoleniu sportowym z zakresu:
" pływania,
" lekkiej atletyki,
" piłki siatkowej dziewcząt,
" koszykówki chłopców.
Uczniowie uczestniczą w bezpłatnych obozach sportowych, które finansowane są ze środków miasta. Ponadto najlepsi zawodnicy powoływani są do Kadry Śląska oraz Kadry Narodowej, mają możliwość realizowania Indywidualnego Toku Nauczania.
Dodatkowym atutem naszej placówki jest nowoczesny internat na terenie miasta, z którego korzystają uczniowie. W ramach przeprowadzanej termomodernizacji przygotowywany jest internat w budynku naszej szkoły, co z pewnością wpłynie na komfortowe połączenie treningów i nauki.
Oprócz zajęć sportowych oferujemy uczniom szereg zajęć pozalekcyjnych, które rozwijają ich zainteresowania. Dużą popularnością cieszy się działający w szkole klub ekologiczny 4H, który otrzymał tytuł Mecenasa Polskiej Ekologii. Opiekunowie wraz z uczniami organizują projekty ekologiczne oraz sesje, włączają się w cykliczne akcje "Sprzątanie Świata", "Segregujesz świat ratujesz",  uczestniczą w proekologicznych konkursach. Ponadto szeroką gamę zajęć oferuje Centrum Zajęć Pozalekcyjnych.


Szkoła systematycznie współpracuje z:
" Centrum Sportu i Rekreacji Dąbrowa Górnicza,
" Miejski Klub Sportowy Dąbrowa Górnicza,
" Urząd Miejski Dąbrowa Górnicza
(Wydział Strategii Promocji i Komunikacji Społecznej,
Wydział Ekologii i Rolnictwa),
" Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Dąbrowa Górnicza,
" Szkolnym Związkiem Sportowym,
" Akademia Wychowania Fizycznego Katowice,
" Portal internetowy "Sportowa Dąbrowa",
" SOS - Siatkarskie Ośrodki Szkolne,
(program Siatkarskich Ośrodków Szkolnych  pod patronatem Ministra Sportu i Turystyki oraz Polskiego Związku Siatkówki),
" GOSSM - Gimnazjalne Ośrodki Szkolenia Sportu Młodzieżowego, (programu pod patronatem Ministra Sportu i Turystyki oraz Polskiego Związku Koszykówki),
" Wojewódzki Ośrodek Metodyczny Katowice "WOM".

Otrzymane certyfikaty i tytuły:    
Krajowy Certyfikat Szkół Promujących Zdrowie otrzymany z rąk urzędującego  Ministra Oświaty oraz przynależność do europejskiej sieci School for Health,                            
Tytuł Szkoły Odkrywców Talentów - tytuł i wpisanie szkoły na ogólnopolską mapę szkół wspierających uzdolnienia dzieci i młodzieży. Tytuł nadany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach obchodów Roku Odkrywania Talentów,
Tytuł  Szkoły w Ruchu - umieszczenie szkoły na  Ogólnopolskiej Mapie Szkół i Przedszkoli w Ruchu w ramach ogólnopolskiej akcji Ministra Edukacji Narodowej "Ćwiczyć każdy może" w związku kampanią "Rok Szkoły w Ruchu",
Tytuł Biblioteki Przyjaznej Uczniowi przyznany w ogólnopolskim konkursie,
Tytuł Zaczytanej szkoły przyznany w ogólnopolskim konkursie.

Zapraszamy młodzież do rozpoczęcia nauki w naszej szkole. Aktywność fizyczna oraz możliwości rozwoju jakie daje nasza placówka
w przyszłości zaowocują sukcesami, a przede wszystkim pozytywnie wpłyną na rozwój młodego człowieka.
Dane wyłączone z Biuletynu Informacji Publicznej
Zakres danych Adres zamieszkania oraz miejsce położenia nieruchomości z części B oświadczeń majątkowych
Podstawa prawna art. 24i ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z poźn.zm.).
Osoba wyłączająca Małgorzata Durbacz - NACZELNIK WYDZIAŁU OŚWIATY
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2022-05-18 14:57:47
Data utworzenia 2020-06-03
Data udostępnienia 2020-06-03 14:37:28
Osoba odpowiedzialna Andrzej Latosik
Udostępnił Anastazja Wypych