Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Zespół Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków
Adres ul. Chopina 34
41-300 Dąbrowa Górnicza

 
Kontakt
Telefon/fax (32) 262 69 68
Telefon (32) 262 24 32
strona www https://www.zssdg.edu.pl/

sekretariat szkoły - Agnieszka Bizior
sekretarz szkoły    - Halina Niebudek
e-mail sekretariat@zss.dg.pl
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30
 
Dyrektor Andrzej Latosik
e-mail dyrektor@zss.dg.pl
Wicedyrektor Jan Podsiadło
e-mail wicedyrektor@zss.dg.pl
Wicedyrektor Czerwiec Anna
e-mail wicedyrektor@zss.dg.pl
Wicedyrektor ds. szkolenia sportowego Dorota Przewieźlik
e-mail wicedyrektorsportowy@zss.dg.pl
Kierownik świetlicy Monika Wielińska
Kierownik Internatu Izabela Banak
Dyżury kierownika internatu :
Poniedziałek: 15.00 - 17.30
Wtorek: 10.00-11.30, 15.00-16.30
Środa: 10.00 - 14.30
Czwartek: 10.00 - 12.00
Piątek: 10.00 - 12.00
Organ prowadzący szkołę Gmina Dąbrowa Górnicza
Akt założycielski szkoły publicznej Uchwała Nr XXV/467/2004 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 28.04.2004 r. w sprawie założenia Zespołu Szkół  Sportowych w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Chopina 34,

Akt Założycielski Szkoły Publicznej z dnia 22.07.2004 r.,
Uchwała Nr LIV/1030/06 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie nadania Zespołowi Szkół Sportowych w Dąbrowie Górniczej imienia Polskich Olimpijczyków.
Obwód DO OBWODU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 33 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NALEŻĄ ULICE:

Chopina, Jana III Sobieskiego, Łukasińskiego, Okrzei, Sienkiewicza, Stanisława Moniuszki.

Podstawa prawna: Załącznik do uchwały Nr X/142/2019 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 15 maja 2019 r.

Rejonizacja do szkoły podstawowej nie dotyczy uczniów klas sportowych.
Dokumenty programowe szkoły  Statut Szkoły,
 Program Wychowawczo-Profilaktyczny,
 Wewnątrzszkolny System Oceniania.
Opis Szkoła Podstawowa nr 33 z Oddziałami Sportowymi:
 klasy ogólne,
 klasy sportowe - dyscypliny:
a) piłka siatkowa dziewcząt,
b) koszykówka chłopców,
c) lekka atletyka,
d) pływanie.

Liceum Ogólnokształcące Sportowe:
 dyscypliny:
a) piłka siatkowa dziewcząt,
b) koszykówka chłopców,
c) lekka atletyka,
d) pływanie,
e) kulturystyka, fitness, trójbój siłowy.
 przedmiot rozszerzony - biologia lub geografia;
 przedmiot rozszerzony - język angielski lub język niemiecki;
 przedmiot uzupełniający - modelowanie matematyczne, elementy teorii literatury,
Rzecznik Praw Ucznia Agnieszka Kieljan-liceum
e-mail rzecznikprawucznia.liceum@zss.dg.pl

Barbara Dybich -szkoła podstawowa
e-mail rzecznikprawucznia.sp33@zss.dg.pl
Biblioteka Ewa Czubat, Iwona Lelonek, Aleksandra Jakubowska
e-mail biblioteka@zssdg.edu.pl
Poniedziałek:  7.00 - 16.00
Wtorek:  7.00 - 16.00
Środa:  7.00 - 16.00
Czwartek:  7.00 - 16.00
Piątek:  7.00 - 15.00
Biblioteka Zespołu Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Dąbrowie Górniczej oferuje czytelnikowi lektury szkolne, literaturę dla dzieci i młodzieży, w tym nowości wydawnicze oraz bogatą ofertę książek popularno-naukowych, słowników, encyklopedii, leksykonów oraz zbiorów multimedialnych. Uczniowie oraz nauczyciele mają bezpośredni wpływ na zakup nowości wydawniczych. Biblioteka pełni również funkcję szkolnego centrum informacji. Posiada nowoczesną pracownię multimedialną. Czytelnicy mają możliwość wyszukiwania informacji i opracowywania własnych prac, prezentacji multimedialnych, dokumentów tekstowych, grafiki, drukowania opracowanych materiałów.
Biblioteka ponadto ściśle współpracuje z placówkami kultury z terenu śląska, organizując dla uczniów konkursy czytelnicze, akcje charytatywne, zajęcia teatralne oraz udział w sztukach i lekcjach teatralnych.
Bardzo mile widzianymi czytelnikami biblioteki są również rodzice uczniów.
Świetlica Poniedziałek:  6.30 - 17.00
Wtorek:  6.30 - 17.00
Środa:  6.30 - 17.00
Czwartek:  6.30 - 17.00
Piątek:  6.30 - 17.00

Oferta zajęć w świetlicy:
Zajęcia muzyczne i wokalne (nauka gry na pianinie);
Zajęcia plastyczne (witraż, origami, ceramika, decoupage);
Zajęcia wyrównawcze dla uczniów;
Koło inicjatywy kulturalnej.
Zaplecze sportowe dwie sale gimnastyczne;
dwie sale do ćwiczeń korekcyjnych i tanecznych;
basen - po kapitalnym remoncie, 25-metrowy, dostosowany
do potrzeb osób niepełnosprawnych, wyposażony
w najnowocześniejszy system elektronicznego pomiaru czasu
z telebimem, z słupkami startowymi Omega (jedne z najlepszych
w kraju, stosowane w większości specjalistycznych obiektów),
z nowoczesną wygodną widownią;
siłownia;
stadion lekkoatletyczny - posiadający bieżnię poliuretanową 300 m, rzutnię do rzutu dyskiem, rozbieg do rzutu oszczepem, skocznia
do skoku w dal, sektor pchnięcia kulą, boisko do piłki ręcznej wyłożone nawierzchnią ze sztucznej trawy, poliuretanowe boisko
do piłki koszykowej, dwa boiska do piłki siatkowej plażowej.
Pedagog Joanna Zub
e-mail pedagog@zss.dg.pl

Poniedziałek:  9.40 - 13.50
Wtorek:  8.45 - 12.45
Środa: 9.40 - 15.30
Czwartek: 8.00 - 12.00
Piątek: 8.00 - 12.00
Joanna Wola
e-mail pedagog.sp33@zss.dg.pl

Poniedziałek: 7.50 - 9.50, 10.45-13.45
Wtorek:  9.50 - 13.50
Środa: 11.00 - 15.30
Czwartek: 9.00 - 12.50, 13.50 - 14.30
Piątek: 9.00 - 11.50, 12.55 - 14.05
Psycholog Monika Karpiel
e-mail psycholog@zssdg.edu.pl

Poniedziałek:  8.00 - 11.00
Wtorek: 8.00 - 12.35
Środa: 8.00-10.30, 13.30-15.30
Czwartek: 7.00-13.55
Piątek: 8.00 - 11.00
Logopeda Katarzyna Kościelniak
e-mail logopeda@zss.dg.pl
Poniedziałek:  12.40 - 15.05
Wtorek:  8.55 - 10.35, 12.40 - 15.05
Środa: 12.40 - 15.05
Czwartek: 10.45 - 11.30, 13.40 - 14.25
Piątek: 12.40 - 14.15

Elżbieta Olszowa
e-mail logopeda@zss.dg.pl
Poniedziałek: 12.55 - 13.40, 13.45 - 14.30
Wtorek: 7.10 - 7.55, 11.50 - 12.35, 13.40 - 14.25
Czwartek: 11.40 - 12.25, 12.30 - 13.15, 13.40 - 14.25
Piątek: 11.50 - 12.35
Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej Ewa Pol, Bożena Giereś
Dyplomowana pielęgniarka

Poniedziałek:  7.30 - 15.05
Wtorek: 7.30 - 15.05
Środa:  7.30 - 15.05
Czwartek: 7.30 - 15.05
Piątek: 7.30 -  15.05
Gabinet fizjoterapeuty Damian Zubel

Gabinet wyposażony w kozetkę oraz artykuły medyczno-terapeutyczne, np.:
kinesiology tape;
maści i kremy
przybory do terapii manualnej.

Gabinet czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00
Sekretariat Uczniowski
Archiwum
Monika Gajzler
e-mail s.uczniowski@zss.dg.pl
W szkole obowiązuje system kancelaryjny oparty na jednolitym rzeczowym wykazie akt dla szkół i placówek oświatowych. Wszystkie sprawy uczniowskie można załatwiać w godzinach pracy sekretariatu uczniowskiego:
Poniedziałek:  7.30 - 15.30
Wtorek: 7.30 - 15.30
Środa: 7.30 - 15.30
Czwartek: 7.30 - 15.30
Piątek:  7.30 - 15.30
W celu uzyskania duplikatu świadectwa zainteresowany obowiązany jest:
 złożyć podanie o wydanie duplikatu do sekretariatu szkoły,
 uiścić opłatę  w kwocie 26 zł.
Czas oczekiwania na duplikat świadectwa wynosi 14 dni  od daty złożenia podania.
W celu uzyskania duplikatu legitymacji szkolnej należy:
 złożyć podanie o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej wraz ze zdjęciem,
 uiścić opłatę w wysokości 9 zł.
Wzór podania o duplikat świadectwa lub legitymacji szkolnej do pobrania ze strony szkoły.
Inspektor ds. BHP Roman Garbowski

Poniedziałek:  8.00 - 12.00
Czwartek: 7.00 - 15.00
Piątek: 7.00 - 15.00
Misja szkoły
i model absolwenta
Jesteśmy szkołą:

zapewniającą wszechstronny rozwój osobowości wychowanków w atmosferze serdeczności i poczucia bezpieczeństwa,
oferującą rzetelną, wiedzę wysoki poziom nauczania i kształcenie dostosowane do możliwości ucznia,
pomagającą wszystkim uczniom w pełnym rozwoju ich talentów,
zapewniającą poszanowanie godności, praw każdego człowieka, równość szans i sprawiedliwość społeczną,
wspierającą partnerstwo między uczniami i pracownikami, między rodzicami i szkołą, między społecznością lokalną i szkołą,
preferującą demokratyczny sposób rozwiązywania problemów,
propagującą edukację regionalną, kulturalną, techniczną, informatyczną, naukę języków obcych oraz wiedzę i umiejętności związane ze zdrowym stylem życia,
" przygotowującą młodych ludzi do:
* świadomego i odpowiedzialnego decydowania o sobie,
* dbałości o swoje zdrowie,
* korzystania ze źródeł informacji,
* wykorzystywania swoich zdolności i zainteresowań,
* poczucia dumy z własnego miejsca zamieszkania i szkoły,
* życia w zjednoczonej Europie,
* pełnienia ról społecznych zgodnie z ogólnie uznanymi w społeczeństwie normami,
wspierającą pogląd, że kształcenie jest procesem trwającym przez całe życie.


Absolwent  ZSS w Dąbrowie Górniczej potrafi:
poprawnie posługiwać się językiem ojczystym i przynajmniej w zakresie podstawowym drugim językiem /obcym/,
uczyć się samodzielnie /planować, organizować i oceniać własną naukę/,
korzystać ze źródeł informacji,
wykorzystywać w praktyce zdobytą wiedzę teoretyczną i umiejętności,
efektywnie współdziałać w zespole w oparciu o obowiązujące normy społeczne,
skutecznie porozumiewać się w różnych sytuacjach i rozwiązywać problemy,
dokonać wyboru dalszej drogi kształcenia,
prezentować własny punkt widzenia i uwzględniać poglądy innych ludzi,
identyfikować się z tradycją i dążeniami rodziny, szkoły, regionu i kraju,
korzystać z dóbr kultury,
dbać o własne bezpieczeństwo, zdrowie i środowisko.

Treść  i istotę wysiłków wychowawczych stanowią wartości:
tolerancja, uczciwość, godność, szacunek, kultura osobista i przestrzeganie zasad uznanych przez społeczność szkolną za szczególnie istotne.

Podstawowym założeniem systemu wychowawczego naszej szkoły jest wszechstronny rozwój intelektualny, emocjonalny i fizyczny wychowanka.
W związku z powyższym w działaniu wychowawczym, zmierzamy do osiągnięcia następujących celów:
wszechstronnego rozwoju osobowości ucznia uwzględniającego jego predyspozycje psychiczne, emocjonalne, intelektualne, środowisko rodzinne i kulturowe,
ukształtowania jego postaw społecznych i obywatelskich w duchu poszanowania wartości uniwersalnych, narodowych, państwowych i lokalnych,
współczesna cywilizacja stawia wymóg rozszerzenia tradycyjnych celów wychowawczych o nowe cele wynikające z zachodzących wokół nas dynamicznych zmian cywilizacyjnych, ekologicznych, edukacji prozdrowotnej, świata mediów, itp.
Inne informacje o szkole Zespół Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Dąbrowie Górniczej to jedna z niewielu tego typu placówek w naszym regionie. Jest jedną z najnowocześniejszych szkół sportowych w Polsce.
Nasi uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności, a także uczestniczą w szkoleniu sportowym z zakresu:
 pływania,
 lekkiej atletyki,
 piłki siatkowej dziewcząt,
 koszykówki chłopców,
 kulturystyki, fitnessu, trójboju siłowego (liceum).
Uczniowie uczestniczą w bezpłatnych obozach sportowych, które finansowane są ze środków miasta. Ponadto najlepsi zawodnicy powoływani są do Kadry Śląska oraz Kadry Narodowej. Dodatkowym atutem naszej placówki jest nowoczesny internat, co z pewnością wpływa na komfortowe połączenie treningów i nauki.
Oprócz zajęć sportowych oferujemy uczniom szereg zajęć pozalekcyjnych, które rozwijają ich zainteresowania. Dużą popularnością cieszy się działający w szkole klub ekologiczny 4H, który otrzymał tytuł Mecenasa Polskiej Ekologii. Opiekunowie wraz z uczniami organizują projekty ekologiczne oraz sesje, włączają się w cykliczne akcje "Sprzątanie Świata", "Segregujesz świat ratujesz",  uczestniczą w proekologicznych konkursach. Ponadto szeroką gamę zajęć oferuje Świetlica szkolna.
Szkoła systematycznie współpracuje m.in. z:
 Centrum Sportu i Rekreacji Dąbrowa Górnicza,
 Miejskim Klubem Sportowym w Dąbrowie Górniczej,
 Urzędem Miejskim Dąbrowie Górniczej,
 Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym w Dąbrowie Górniczej,
 Szkolnym Związkiem Sportowym,
 Akademią Wychowania Fizycznego w Katowicach,
 Śląskimi Związkami Sportowymi,
 SOS - Siatkarskie Ośrodki Szkolne,
 Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym w Katowicach "WOM".
Otrzymane certyfikaty i tytuły:
 Krajowy Certyfikat Szkół Promujących Zdrowie otrzymany z rąk urzędującego  Ministra Oświaty oraz przynależność do europejskiej sieci School for Health,
 Tytuł Szkoły Odkrywców Talentów - tytuł i wpisanie szkoły na ogólnopolską mapę szkół wspierających uzdolnienia dzieci i młodzieży. Tytuł nadany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach obchodów Roku Odkrywania Talentów,
 Tytuł  Szkoły w Ruchu - umieszczenie szkoły na  Ogólnopolskiej Mapie Szkół i Przedszkoli w Ruchu w ramach ogólnopolskiej akcji Ministra Edukacji Narodowej "Ćwiczyć każdy może" w związku kampanią "Rok Szkoły w Ruchu",
 Tytuł Biblioteki Przyjaznej Uczniowi przyznany w ogólnopolskim konkursie,
 Tytuł Zaczytanej szkoły przyznany w ogólnopolskim konkursie.
 Dyplom "Szkoła dla ASA".

Zapraszamy młodzież do rozpoczęcia nauki w naszej szkole. Aktywność fizyczna oraz możliwości rozwoju jakie daje nasza placówka w przyszłości zaowocują sukcesami, a przede wszystkim pozytywnie wpłyną na rozwój młodego człowieka.
Dane wyłączone z Biuletynu Informacji Publicznej
Zakres danych Adres zamieszkania oraz miejsce położenia nieruchomości z części B oświadczeń majątkowych
Podstawa prawna art. 24i ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40),
Osoba wyłączająca Marta Bobrowska-Juroff - NACZELNIK WYDZIAŁU OŚWIATY
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2024-02-13 15:20:30
Data utworzenia 2020-06-03
Data udostępnienia 2020-06-03 14:37:28
Osoba odpowiedzialna Andrzej Latosik
Udostępnił Anastazja Wypych