Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Szkoła Podstawowa nr 13 im. Adama Piwowara
Adres Aleja Józefa Piłsudskiego 24
41 - 303 Dąbrowa Górnicza
Kontakt
Sekretariat główny  
Sekretariat ds. uczniowskich  
e-mail:  
strona internetowa:    
 
 
 
 
Dyrektor mgr Aneta Dresner-Chatys
Wicedyrektor mgr Iwona Łabędzka        
Opis Szkoła Podstawowa nr 13 im. Adama Piwowara powstała w wyniku przekształcenia Zespołu Szkół nr 2 na mocy art.191 przepisów wprowadzających ustawę Prawo oświatowe ((t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.)
Sprawy kancelaryjno-administracyjne, kadrowo-płacowe oraz uczniowskie Prace kancelaryjne w Szkole Podstawowej nr 13 im. Adama Piwowara w Dąbrowie Górniczej wykonują sekretariaty:

sekretariat główny- obsługiwany przez sekretarza szkoły Pani mgr Justyna Brończyk, tel. 32 264-27-95, pok. nr 1(sprawy kancelaryjne i kadrowe)
sekretariat ds. uczniowskich - obsługiwany przez referentów
Panią mgr Barbarę Kądziela, Panią Jolantę Januszek  tel. 32 260-00-74 .
Sekretariaty obsługują interesantów w godz.8.00 - 15.00
Obsługę księgowo-finansową , a także utrzymanie
czystości i prace remontowo-naprawcze od 1 sierpnia 2021r. prowadzi Centrum
Usług Wspólnych
Pedagodzy mgr Beata Frączek
Psycholog mgr Agnieszka Myca
Logopeda mgr Ariana Bejma-Woźniczka
Kierownik zajęć sportowo- rekreacyjno-turystycznych mgr Norbert Podoręcki
Pracownia komputerowa Szkoła posiada pracownię komputerową. Uczniowie mają dostęp do Internetu.
Zajęcia pozalekcyjne Zajęcia sportowo-rekreacyjne prowadzone są w sekcjach: piłka koszykowa, piłka siatkowa, piłka ręczna, piłka nożna.
Szkoła Podstawowa nr 13 im. Adama Piwowara jest miejskim ośrodkiem gimnastyki korekcyjnej skupiającym dzieci i młodzież z okolicznych szkół. Zajęcia prowadzone są w 11-grupach wiekowych.
Wszystkie zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz gimnastyki korekcyjnej są prowadzone przez wykwalifikowanych nauczycieli i instruktorów.
Doradztwem zawodowym zajmuje się zespół
wychowawczy i pedagog szkolny oraz Pani mgr Karolina Janczulewicz.
Organizacją wycieczek szkolnych turystyczno-rekreacyjnych jak i profilowych zajmuje się kierownik zajęć sportowo-rekreacyjno-turystycznych.
Świetlica szkolna Kierownik świetlicy- Pani mgr Beata Cieślik
Godziny pracy od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 17.00
Biblioteka i czytelnia Nauczyciele- bibliotekarze
mgr Teresa Makuch
mgr Aneta Limanowska-Kreczko                    
Koordynator ds. bezpieczeństwa w szkole mgr Łukasz Więckowski
Sposoby załatwiania spraw Sprawy można załatwiać ustnie lub pisemnie:
- w sekretariatach szkoły ( sekretariat główny i sekretariat ds. uczniowskich):
 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00;
- u dyrektora szkoły po uzgodnieniu terminu spotkania w sekretariacie
  głównym
- u wicedyrektora od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 - 15.00;
- telefonicznie oraz przez fax:
     sekretariat główny:                  32 2642795
     sekretariat ds. uczniowskich:  32 2600074
- listownie na adres: Aleja Józefa Piłsudskiego 24 , 41-303 Dąbrowa
 Górnicza;
- elektronicznie na adres email: sekretariat@sp13.dg.pl
Sprawy załatwiane są według kolejności ich wpływu i stopnia trudności.
Sprawy związane z odpłatnością za obiady - kierownik świetlicy szkolnej wew.16
Składnica akt W placówce prowadzona jest składnica akt, w której przechowywana jest dokumentacja dotycząca przebiegu nauczania, księgowości i finansów oraz kadr zawierająca akta zgromadzone lub przejęte ze Szkoły Podstawowej nr 13 im. A. Piwowara, Gimnazjum nr 5 im. Legionów Polskich,  Zespołu Szkół  nr 2.
Akta przechowywane w składnicy akt są wykorzystywane przez upoważnionych pracowników na miejscu.  W uzasadnionych przypadkach są udostępniane lub wypożyczane pracownikom administracyjnym  bądź pedagogicznym w celu udzielenia informacji lub wydania zaświadczenia osobom zainteresowanym.
Dane wyłączone z Biuletynu Informacji Publicznej
Zakres danych Adres zamieszkania oraz miejsce położenia nieruchomości z części B oświadczeń majątkowych
Podstawa prawna art. 24i ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40),
Osoba wyłączająca Marta Bobrowska-Juroff – Naczelnik Wydziału Oświaty
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2023-10-19 12:30:55
Data utworzenia 2017-09-25
Data udostępnienia 2017-09-25 13:52:36
Osoba odpowiedzialna Aneta Dresner-Chatys
Udostępnił Anna Psuj