Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Spisy podmiotowe

Jednostki organizacyjne / Jednostki administracji zespolonej

Nazwa Powiatowy Urząd Pracy
Adres ul. Jana III Sobieskiego 12
41-300 Dąbrowa Górnicza
Kontakt
Telefon
(032) 262 37 39;  262 29 39
Fax
(032) 262 69 51
strona internetowa
Dyrektor Małgorzata Gradzik

Z-ca Dyrektora Joanna Gajowiec

tel. 32 262 37 39 wewn. 203
Zadania Urząd działa na podstawie:
- ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1065, z późniejszymi zmianami),
- ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1868),

Do zakresu działania PUP należy wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1065, z późniejszymi zmianami) oraz innych ustaw, a w szczególności:
- ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 2046, z późniejszymi zmianami),
- ustawy z dnia 19 czerwca 2009 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę (Dz.U. z 2016 r. poz. 734),
- ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1828),
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, z późniejszymi zmianami),
- ustaw z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1047, z późniejszymi zmianami),
- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1257),
- ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579).

Przy realizacji zadań PUP współdziała z publicznymi służbami zatrudnienia, Ochotniczymi Hufcami Pracy, agencjami zatrudnienia, instytucjami szkoleniowymi, instytucjami dialogu społecznego, instytucjami partnerstwa lokalnego oraz innymi instytucjami zajmującymi się promocją zatrudnienia oraz problematyką rynku pracy.
Informacja Informacje nt. bezrobocia i programów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej znajdują się na stronie internetowej jednostki.
Realizacja skarg i wniosków W sprawach skarg i wniosków Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Górniczej przyjmuje w każdą środę od 14:00 do 16:00 oraz - w razie konieczności - w każdy dzień roboczy po godzinach pracy Urzędu, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.
Dane wyłączone z Biuletynu Informacji Publicznej
Zakres danych Adres zamieszkania oraz miejsce położenia nieruchomości z części B oświadczeń majatkowych
Podstawa prawna art. 25d ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /t.j. Dz. U. z 2019 poz. 511 z późn. zm./
Osoba wyłączająca Naczelnik Wydziału Kadr i Płac Agata Kemona
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2022-03-15 13:57:40
Data utworzenia 2003-06-26
Data udostępnienia 2003-07-09 09:48:35
Osoba odpowiedzialna Małgorzata Gradzik
Udostępnił Anastazja Wypych