Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Spisy podmiotowe

Jednostki organizacyjne / Placówki kulturalno- sportowe

Nazwa Pałac Kultury Zagłębia
Adres Plac Wolności 1
41-300 Dąbrowa Górnicza
Kontakt
Telefon
(32) 733 88 00
Fax
(32) 733 87 87
Strona internetowa
Dyrektor Małgorzata Majewska
Zastępca Dyrektora Grzegorz Drygała
Opis Pałac Kultury Zagłębia jest samorządową instytucją kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Dąbrowa Górnicza pod numerem RIK/3/2008. Misją PKZ jest realizacja zbiorowych i indywidualnych potrzeb mieszkańców Dąbrowy Górniczej w zakresie kultury.
Zakres działalności Do zakresu działań PKZ należy:
1.Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę
2. Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowanie kulturą i sztuką
3. Tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego
4. Rozpoznawanie, rozbudzanie i zapokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych
5. Prowadzenie sekcji świetlic środowiskowych i sekcji osiedlowego ruchu artystycznego
6. Organizowanie koncertów, spektakli, wystaw i odczytów
7. Działalność wydawnicza
8. Działalność w zakresie:
a) prowadzenie kółek artystycznych, zajęć zespołów tanecznych i muzycznych oraz chórów wspierając oddolny amatorski ruch artystyczny
b) działalność w zakresie kinematografii
c) prowadzenia wypożyczalni kostiumów i rekwizytów
d) pośrednictwa w sprzedaży i sprzedaż dzieł sztuk plastycznych i rękodzieła, wytworzonych w ramach działalności PKZ
e)sprzedaży i pośrednictwa w zakresie sprzedaży biletów
f) usługi w zakresie impresariatu artystycznego
g) prowadzenia nauki języków obcych
h) prowadzenia usług marketingowych, promocyjnych, reklamowych, dekoracyjnych
i) produkcja wydarzeń artystycznych, w tym koncertów, spektakli, widowisk
j)organizowania koncertów własnych zespołów na zlecenie innych podmiotów
k) współpracy międzynarodowej w zakresie promocji kultury, prowadzenia działalności na rzecz integracji europejkiej
l)działalności na rzecz integracji osób niepełnosprawnych
ł)działalności na rzecz integracji osób oraz środowisk wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem
m) prowadzenia kawiarni
n)wynajmu sali i powierzchni
o)świadczenia innych usług
9. Utrzymanie, administrowanie, modernizacja obiektów kultury
10. Pozyskiwanie pozabudżetowych środków z przeznaczeniem na rozwój kultury w mieście
Placówki Pałacu Kultury Zagłębia Dom Kultury Ząbkowice
ul. Chemiczna 2
42-520 Dąbrowa Górnicza
tel. 32 733 87 90
   

Kluby Osiedlowe

- Helikon - ul. Wojska Polskiego 45, tel. 32 733 87 95

- Krąg - ul. Ludowa 19a, tel. 32 733 87 96

- Senior - ul. Sobieskiego 3/31

- Unikat - ul. Kasprzaka 46, tel. +48 606 877 785

- Zodiak - ul. Tysiąclecia 10, tel. 32 733 87 97


Świetlice Środowiskowe PKZ

- Antoniów - ul. Spacerowa 4, tel. 32 733 87 80

- Błędów - ul. Żołnierska 180, tel. 32 733 87 81

- Kuźniczka Nowa - ul. Kuźniczka Nowa 48, tel. 32 733 87 82

- Łęka - ul. Przelotowa 185A, tel. 32 733 87 83

- Łosień - ul. Przedziałowa 1, tel. 32 733 87 84

- Okradzionów - ul. Białej Przemszy 23, tel. 32 733 87 85

- Rudy - ul. Rudy13a, tel. 32 733 87 86

- Strzemieszyce Małe - ul. Główna 61, tel. 32 733 87 88

- Tucznawa - ul. Ks. Stanisława 1, tel. 32 733 87 89
Dokumenty powiązane
Sprawozdanie finansowe za 2014 r.
Sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Sprawozdanie finansowe za 2012 r.
Sprawozdanie finansowe za 2011 r.
Sprawozdanie finansowe za 2010 r.
Sprawozdanie finansowe za 2009 r.
Sprawozdanie finansowe za 2008 r.
Sprawozdanie finansowe za 2007 r.
Sprawozdanie finansowe za 2006 r.
Sprawozdanie finansowe za 2005 r.
Sprawozdanie finansowe za 2004 r.
Sprawozdanie finansowe za 2003 r.
Sprawozdanie finansowe za 2002 r.
Dane wyłączone z Biuletynu Informacji Publicznej
Zakres danych Adres zamieszkania oraz miejsce położenia nieruchomości z części B oświadczeń majątkowych
Podstawa prawna art. 24i ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2020 poz. 713/
Osoba wyłączająca Naczelnik Wydziału Kadr i Płac Agata Kemona
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2021-06-30 12:38:00
Data utworzenia 2003-07-21
Data udostępnienia 2003-07-21 11:15:52
Osoba odpowiedzialna Małgorzata Majewska
Udostępnił Anastazja Wypych