Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Spisy podmiotowe

Jednostki organizacyjne / Placówki kulturalno- sportowe

Nazwa Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja
Adres ul. T. Kościuszki 25
41-300 Dąbrowa Górnicza
Kontakt
Telefon
(32) 639 03 00
Fax
(32) 639 03 10
Strona internetowa
Dyrektor Paweł Duraj
Zastępca Dyrektora Agnieszka Skwara
Opis Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja jest samorządową instytucją kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Dąbrowa Górnicza pod numerem RIK/1/1992. Biblioteka utworzona została w 1945r. przez Zarząd Miejski w Dąbrowie Górniczej w obrębie struktury organizacyjnej tego Zarządu.
Zadania Celem Biblioteki jest zaspakajanie potrzeb edukacyjnych, informacyjnych i kulturalnych społeczeństwa. Do zadań Biblioteki należy:

- gromadzenie, opracowanie, ochrona i aktualizacja materiałów bibliotecznych utrwalonych w dowolnej formie, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących miasta i jego społeczności;
-pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno - bibliograficznej i publicznej na terenie miasta;
- udostępnianie materiałów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany bibliotecznej z uwzględnieniem potrzeb wszystkich mieszkańców miasta;
- tworzenie i udostępnianie własnych baz danych: faktograficznych, katalogowych, bibliograficznych oraz organizowanie dostępu do baz zewnętrznych;
- organizowanie różnego typu imprez popularyzujących wiedzę, kulturę, książkę i czytelnictwo oraz pożądane formy współżycia społecznego;
- tworzenie, uzupełnianie oraz udostępnianie komputerowej bazy danych o zbiorach bibliotecznych, a także prowadzenie i udostępnianie zbiorów prasowych i naukowych;
- współdziałanie z bibliotekami innych sieci krajowymi i zagranicznymi, instytucjami upowszechniania kultury i organizacjami pozarządowymi dla systematycznego wzrostu poziomu zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa;
- prowadzenie działalności wydawniczej;
- badanie poziomu i stopnia zaspokajania potrzeb mieszkańców Gminy w zakresie działania Biblioteki oraz formułowanie i przedstawianie Prezydentowi Miasta propozycji w tym zakresie;
- inne działania dla zaspokajania potrzeb społeczności miasta i realizacji ogólnokrajowej polityki bibliotecznej.   
Wykaz placówek Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja

DYREKCJA
41-300 Dąbrowa Górnicza
ul. Kościuszki 25
tel. (32)639 03 00
tel./fax. (32) 639 03 10

BIBLIOTEKA GŁÓWNA
41-300 Dąbrowa Górnicza
ul. Kościuszki 25

Wypożyczalnia Centralna            
tel. (32)262 52 80

Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży
tel.  (32)262 49 14

Czytelnia                                        
tel. (32)262 52 81

Czytelnia Multimedialna
tel.  (32)639 03 37

Dział Zbiorów Specjalnych
tel. (32)262 52 81         

Dział Informacyjno-Bibliograficzny
tel. (32)262 52 81              

Centrum Edukacji Regionalnej
tel. (32)262 52 81     

Dział Książki Dawnej
tel. (32)262 52 81                    


Filia nr 1                                Filia nr 2
42-300 Dąbrowa Górnicza                   42-520 Dąbrowa Górnicza-Ząbkowice
ul. Wojska Polskiego 43                   ul. Chemiczna 2
tel.(32)268 24 70                         tel.(32) 260 13 48


Filia nr 3                                 Filia nr 4
41-303 Dąbrowa Górnicza                    41-300 Dąbrowa Górnicza
ul. J. Wybickiego 3a                       ul. Reymonta 14
tel.(32)268 56 74                          tel.(32)262 51 01


Filia nr 5                                 Filia nr 6
41-303 Dąbrowa Górnicza                    41-300 Dąbrowa Górnicza
Al. J. Piłsudskiego 32                     ul. Szpitalna 13 /Szpital Miejski/
tel.(32) 264 31 63                         tel.(32)262 32 75


Filia nr 7                                 Filia nr 8
41-303 Dąbrowa Górnicza                    42-530 Dąbrowa Górnicza
ul. Kasprzaka 46                           ul. Warszawska 77
tel.(32)264 36 71                          tel.(32)262 20 64


Filia nr 9                                 Filia nr 10
42-530 Dąbrowa Górnicza                    42-520 Dąbrowa Górnicza
ul. Główna 61                              al. Zwycięstwa 91
tel.(32)264 69 54                          tel.(32)260 48 87


Filia nr 13                                Filia nr 14
42-523 Dąbrowa Górnicza                    42-523 Dąbrowa Górnicza
ul. Pocztowa 3                             ul. Górna 1
tel.(32)260 72 98                          tel.(32)268 04 91


Filia nr 15                                Filia nr 16
42-525 Dąbrowa Górnicza                    42-522 Dąbrowa Górnicza
ul. Żołnierska 180                         ul. Ks. Stanisława 1
tel.(32)261 90 06                          tel.(32)260 83 49


Filia nr 17                                Filia nr 18
42-520 Dąbrowa Górnicza                    41-310 Dąbrowa Górnicza
ul. Mieszka I 20                           ul. Legionów Polskich 131a
tel.(32)260 62 24                          tel.(32)261 56 06


Filia nr 20
41-303 Dąbrowa Górnicza
ul. Topolowa 32
tel.(32)261 06 49
Dokumenty powiązane
Sprawozdanie finansowe za 2013 r.
Sprawozdanie finansowe za 2012 r.
Sprawozdanie finansowe za 2011 r.
Sprawozdanie finansowe za 2010 r.
Sprawozdanie finansowe za 2009 r.
Sprawozdanie finansowe za 2008 r.
Sprawozdanie finansowe za 2007 r.
Sprawozdanie finansowe za 2006 r.
Sprawozdanie finansowe za 2005 r.
Sprawozdanie finansowe za 2004 r.
Sprawozdanie finansowe za 2003 r.
Sprawozdanie finansowe za 2002 r.
Dane wyłączone z Biuletynu Informacji Publicznej
Zakres danych Adres zamieszkania oraz miejsce położenia nieruchomości z części B oświadczeń majątkowych
Podstawa prawna art. 24i ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2020 poz. 713/
Osoba wyłączająca Naczelnik Wydziału Kadr i Płac Agata Kemona
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-08-03 10:22:56
Data utworzenia 2003-06-26
Data udostępnienia 2003-07-09 09:48:36
Osoba odpowiedzialna Magdalena Chojnacka
Udostępnił Krzysztof Nowicki