Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Spisy podmiotowe

Jednostki organizacyjne / Jednostki pomocy społecznej

Nazwa Dom Pomocy Społecznej
Adres ul. Norwida 1
41-300 Dąbrowa Górnicza
Kontakt
Telefon/ Fax
(0-32) 264 23 92,  (0-32) 264 23 23
Dyrektor Andrzej Pacia
Zadania Dom Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku.

Misją Domu jest wszechstronna i indywidualna pomoc mieszkańcom w godnym przeżywaniu i akceptowaniu starości, zachowaniu samodzielności, rozwoju talentów  i zainteresowań.

INFORMACJE PODSTAWOWE:
Rok powstania placówki           - 1983
Liczba miejsc                          - 110
Przeznaczenie                        - dla ludzi w podeszłym wieku
Średnia wieku mieszkańca        - 80 lat

Budynek Domu Pomocy Społecznej znajduje się niemal w centrum miasta i usytuowany jest w osiedlu mieszkaniowym. Wydzielony teren DPS zajmuje powierzchnię 6 719 m2, znajduje się tu oprócz budynku mieszkalnego także  ogród. Dom zapewnia mieszkania dla 110 mieszkańców. Mieszkania wyposażone są w niezbędne meble i sprzęty. Zdarza się, że mieszkanie na życzenie mieszkańca, wyposażone jest w jego prywatne meble i sprzęt. Każdy mieszkaniec posiada klucz do własnego lokum. Nikt z personelu, nie może przebywać w pokoju mieszkańca bez jego zgody.
Większość mieszkań posiada balkony lub  tarasy.
Budynek DPS wyposażony jest w dwie windy przystosowane dla osób niepełnosprawnych.


Szczegółowy opis prowadzonej działalności znajduje się w załączonym pliku ("INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI w formacie *.pdf").
Struktura organizacyjna Strukturę organizacyjną oraz zadania DPS określa Regulamin Organizacyjny nadany Zarządzeniem nr 1340/08 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 11.12.2008 r.
Charakter prowadzonej działalności Do Domu przyjmowane są osoby na podstawie decyzji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej lub  skierowania z  gminy właściwej dla miejsca zamieszkania osoby kierowanej, po uprzednim uzgodnieniu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej.

Podstawowymi aktami prawnymi, na których opiera się program pracy - jest Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r. (Dz.U. 2008, Nr 115, poz. 728 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 19.10.2005r. (Dz.U. 2005, Nr 217, poz. 1837). Każdy nowo przyjęty mieszkaniec ma możliwość zapoznania się z pełnym tekstem w/w aktów prawnych.

Dom Pomocy Społecznej oferuje mieszkańcom szeroki wachlarz usług począwszy od zabezpieczenia sfery egzystencjalnej (m.in.: pełne wyżywienie z uwzględnieniem indywidualnej diety, pralnia, fryzjer, krawcowa, konsultacje lekarskie, pielęgnacja chorych) po usługi wspomagające (opieka psychologiczna, terapia zajęciowa). Ponadto DPS zapewnia podopiecznym dostęp do kultury oraz rekreacji oferując często wyjścia do kina, teatru, czy wycieczki.
       
Jednym z podstawowych założeń personelu DPS jest umożliwienie mieszkańcowi aktywnego i samodzielnego funkcjonowania poprzez wsparcie emocjonalne, pomoc we wprowadzaniu zmian we własnym życiu i organizację czasu wolnego. Spośród usług wspomagających najistotniejszą rolę pełni terapia zajęciowa.  

Terapie zajęciowe w DPS

Zajęcia plastyczne
Zajęcia odbywają się w pracowni terapii zajęć plastycznych.
Celem zajęć plastycznych jest umożliwienie mieszkańcom wyrażenia przeżyć, które są trudne do przekazania w słowach, tłumione, oraz odreagowania emocji i napięć.
Zajęcia plastyczne prowadzone są grupowo, a także indywidualnie.


Muzykoterapia
Zajęcia odbywają się w przeznaczonej na ten cel pracowni muzykoterapii.
Terapeutka przygotowuje zajęcia dla różnych grup mieszkańców z uwzględnieniem ich stanu psychicznego i możliwości intelektualnych.


Kawiarenki
Stałą formą spędzania wolnego czasu przez mieszkańców są cotygodniowe spotkania przy kawie, herbacie i ciasteczkach. Tematyka tych spotkań jest różnorodna. Jest to czas swoistego dialogu - dyrekcji, pracowników z mieszkańcami dotyczącego bieżących spraw z życia DPS, ważnych wydarzeń, wspólnego omawiania sfer działalności domu istotnych dla mieszkańców. Podczas kawiarenek odbywają się także spotkania z zaproszonymi gośćmi, na których poruszane są  interesujące mieszkańców tematy - przygotowywane przez pracowników, praktykantów lub wolontariuszy. Bardzo częstymi gośćmi podczas spotkań są dzieci i młodzież z placówek oświatowych z terenu miasta.


Kulturoterapia
Wychodząc z założenia, że sztuka wzbogaca przeżycia odbiorcy, pracownicy  organizują dla mieszkańców imprezy kulturalne poza terenem DPS np.: wyjścia do kina, Pałacu Kultury Zagłębia, bibliotek w Dąbrowie Górniczej - na koncerty, przedstawienia teatralne, wystawy, imprezy artystyczne.
Mieszkańcy nie ponoszą z tego tytułu żadnych kosztów, gdyż bilety na imprezy dzięki uprzejmości organizatorów są przeważnie bezpłatne.


Silwoterapia - kontakt z przyrodą, wypoczynek na łonie natury. Organizowanie dla mieszkańców wycieczek do lasu, nad wodę.
Ulubioną, formą spędzania wolnego czasu w okresie wiosenno-letnim, są dla naszych mieszkańców wycieczki do lasu, nad jezioro Pogoria, spacery w Parku Zielona, spacery w naszym ogrodzie.


Ludoterapia - udział w grach i zabawach. Organizowanie konkursów, zabaw ruchowych, turniejów gier planszowych, karcianych itp.


Ergoterapia
Terapia przez pracę, uwzględniająca stan zdrowia mieszkańca  jest bardzo dobrą formą pożytecznego wypełnienia  dnia. Dobrze przemyślana praca uczy współdziałania w grupie, nie pozwala na chorobliwe roztrząsanie swoich dolegliwości, trosk czy kłopotów. W tej formie terapii podstawową zasadą jest dobrowolność i własny wybór mieszkańca co do zakresu prac. Ergoterapia w DPS przejawia się w różnych pracach na rzecz DPS, własnego mieszkania czy otoczenia. Może to być czyszczenie akwarium, pomoc w jadalni, pielęgnacja roślin doniczkowych lub prace ogrodnicze.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2010-03-02 12:25:13
Data utworzenia 2003-06-28
Data udostępnienia 2003-07-09 09:48:39
Osoba odpowiedzialna Magdalena Juroff
Udostępnił Magdalena Chojnacka