Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Skierowanie udzielające schronienia w mieszkaniu interwencyjnym
Opis Podstawa prawna: art. 47 ust. 1, 2, 3 i art. 106 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.), Zarządzenie Nr DKPiO-013-24/2011 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej z dnia 01.06.2011 r. w sprawie: wprowadzenia „Regulaminu mieszkania interwencyjnego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Dąbrowie Górniczej ul. 3 Maja 22".

W ramach interwencji kryzysowej udziela się natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej, a w zależności od potrzeb – poradnictwa socjalnego lub prawnego, w sytuacjach uzasadnionych – schronienia do 3 miesięcy.

Interwencją kryzysową obejmuje się osoby i rodziny bez względu na posiadany dochód.
Miejsce Ośrodek Interwencji Kryzysowej
ul. 3 Maja 22
Informacja  
tel:  32 262 86 31, 571 332 385
email: oikdg@mops.com.pl

Godziny pracy: całodobowo 7 dni w tygodniu
 
   
Wymagane dokumenty Uzależnione od sytuacji kryzysowej.
Wskazane:
- dowód osobisty;
- dokumenty dotyczące aktualnej sytuacji życiowej.
Załączniki Brak
Opłaty Pobyt jest nieodpłatny
Termin załatwienia sprawy Natychmiastowo
Tryb odwoławczy Nie przewiduje się
Uwagi Pomoc w postaci schronienia w mieszkaniu interwencyjnym nie wymaga wydania decyzji administracyjnej, udzielana jest na podstawie skierowania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej lub innej osoby upoważnionej.

Pobyt w mieszkaniu interwencyjnym ma charakter przejściowy, krótkotrwały i może trwać do 3 miesięcy.

Każda osoba ma zapewniony pobyt w pokoju wyposażonym w sprzęty niezbędne do normalnego życia z możliwością korzystania na prawach równego dostępu do pomieszczeń wspólnych, tj.: kuchni, łazienki, toalety i świetlicy.

Osoba, której udziela się schronienia otrzymuje za potwierdzeniem indywidualne wyposażenie: pościel, bieliznę pościelową, naczynia, sztućce itp.

W ramach środków własnych osoba zapewnia sobie żywność, środki czystości oraz higieny osobistej.

Osoby przebywające w mieszkaniu interwencyjnym zobowiązane są do współpracy z kadrą merytoryczną Ośrodka Interwencji Kryzysowej w celu rozwiązywania trudnych sytuacji życiowych np. udziału w treningach, terapiach, grupach wsparcia. Brak współpracy może stanowić podstawę do skrócenia lub odmowy pobytu w ośrodku.
Przetwarzanie danych osobowych 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej z siedzibą w Dąbrowie Górniczej. Adres: Aleja Józefa Piłsudskiego 2, 41-300 Dąbrowa Górnicza, tel. (32) 262 40 40 fax (32) 261 36 94, email: sekretariat@mops.com.pl reprezentowany przez Dyrektora.
2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej: iodo@mops.com.pl, tel. 571 332 339.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub
- wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w granicach dozwolonych przepisami prawa lub za wyrażoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

Obowiązek informacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej w oparciu o art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) znajduje się na stronie internetowej BIP MOPS pod adresem: http://mops-dabrowa-gornicza.nowybip.pl/
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-05-27 14:41:57
Data utworzenia 2013-07-09
Data udostępnienia 2013-07-09 11:31:01
Osoba odpowiedzialna Agata Róg
Udostępnił Anna Lorenc - Fatyga