Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Spisy podmiotowe

Spółki prawa handlowego

Nazwa Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL Spółka Akcyjna
Adres Aleja Józefa Piłsudskiego 74
41-303 dąbrowa górnicza
Kontakt
Sekretariat
Tel/Fax   (32) 268 90 22
E-mail
strona www
Godziny pracy
poniedziałek - piątek  7.00- 15.00
Prezes Zarządu Tomasz Sołtysik
Rada Nadzorcza Marek Piotrowski - Przewodniczący
Marcin Szulik - Zastępca Przewodniczącego
Zbigniew Błaszczyk - Sekretarz
Maciej Fazan - Członek
Biuro Zarządu
tel. (32) 268 90 22 wew. 14
Główny Księgowy
tel. (32) 268 90 22  wew. 20
Dyrektor ds. Centrum Administracji
tel. (32) 260 71 90
Dyrektor Kontraktów Budowlanych
tel. (32) 268 90 22 wew. 93
Dział Rozliczeń Kontraktów Budowlanych
tel. (32) 268 90 22 wewn. 91
Dział Administracji Dróg
tel. (32) 268 85 70; 268 85 41
Dział Wykonawstwa tel. (32) 262 31 45; 262 31 52
Dział Techniczny

ul. Graniczna 21
41-300 Dąbrowa Górnicza

tel. (32) 260 71 91   295 96 16
Fax (32) 260 68 63
e-mail: pc@mzum.pl

Godziny pracy: poniedziałek- piątek 7.30- 15.30
Zadania Podstawowym zadaniem Przedsiębiorstwa Miejskiego MZUM.PL S.A. jest:
1. Administrowanie siecią dróg i ulic, w tym:
- przygotowywanie projektów zezwoleń na roboty wykonywane w pasie drogowym,
- przygotowywanie projektów zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych wraz z wytyczeniem ich tras przejazdów,
- przygotowywanie projektów zezwoleń na umieszczenie
w pasie drogowym reklam oraz obiektów handlowych
i usługowych.

2. Robót inwestycyjnych i remontów:
- dróg kołowych,
- chodników, placów, boisk,
- wjazdów do posesji itp. na zlecenie osób fizycznych.

3. Bieżącego utrzymania oznakowania dróg i ulic:
- pionowego
- poziomego


4. Badanie zagęszczenia gruntu przy pomocy płyty VSS (stosuje się w trakcie wykonywania robót ziemnych w celu kontroli stopnia zagęszczenia warstw podłoża).

5. Nadzoru branżowego przy wykonawstwie robót drogowych.

6. Usług transportowych (zezwolenie na przewóz odpadów)
- odśnieżanie
- najem sprzętu drogowego.

7. Prowadzenie ewidencji dróg, ulic i obiektów mostowych.

8. Zarządzanie nieruchomościami nie mieszkalnymi(parkingi strzeżone i niestrzeżone).

9. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni.

10. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, roboty ziemne.

11. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych; rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych.

12.Wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych.

13.Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych.

14. Roboty nawierzchniowe dla potrzeb budowy obiektów sportowych.

15. Wykonywanie robót budowlanych murarskich i budowlanych izolacyjnych.

16. Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli.

17.Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych.

18. Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych, wodno-kanalizacyjnych, gazowych oraz pozostałych instalacji budowlanych.

19. Malowanie, tynkowanie.

20. Zakładanie stolarki budowlanej.

21. Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian.

22. Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską.

23.Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą.

24. Działalność wspomagająca transport lądowy, pozostała.

25. Wynajem nieruchomości na własny rachunek.

26. Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie.

27. Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego,technologicznego.

28. Działalność geodezyjna i kartograficzna.

29. Badanie i analizy techniczne.

30. Reklama.

31. Sprzątanie i czyszczenie obiektów.

32. Działalność pomocnicza na rzecz administracji publicznej.

33. Działalność sanitarna i pokrewna.
Historia spółki Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL powstało 1 marca 1977 roku zgodnie z zarządzeniem ówczesnego Prezydenta Miasta  Dąbrowa Górnicza.
 W dniu  1 maja 1992 roku przekształcono go w zakład budżetowy. Po likwidacji zakładu budżetowego powołano dnia  1 kwietnia 1996 roku spółkę z o. o., gdzie jedynym udziałowcem jest gmina Dąbrowa Górnicza.
 Celem przeprowadzenia komercjalizacji firmy była potrzeba dostosowania się do warunków gospodarki rynkowej.
Firma jako zakład z wieloletnimi tradycjami posiada dostateczne środki techniczne i kadrowe do wykonywania powierzonych mu zadań w szczególności w zakresie zarządu dróg i zarządu ruchem drogowym.
Spółka zatrudnia stale około 82 osoby, w tym wysoko wykwalifikowaną kadrę specjalistów w dziedzinie budownictwa drogowego i inżynierii ruchu.
MZUM.PL S.A. administruje układem drogowo-ulicznym o ogólnej długości 373 838 m.  Od momentu  powstania wykonuje zadania techniczne, formalno-prawne  oraz  pomocnicze czynności publiczno-prawne z zakresu zarządu dróg w Dąbrowie Górniczej, w zakresie powierzonym jej  przez organ wykonawczy gminy Dąbrowa Górnicza.
MZUM.PL S.A. jako jednostka interdyscyplinarna wykonuje swoje zadania dając solidną podstawę do systemowego planowania przez decydentów wydatków na inwestycje drogowe.
Działania MZUM.PL S.A. pozwalają sprawniej zarządzać drogami co służy bezpośrednio poprawie jakości ruchu oraz bezpieczeństwa na drogach miasta Dąbrowa Górnicza.
Od stycznia 2005 roku zarządza kompleksowo obiektem Centrum Administracji w Dąbrowie Górniczej.
Dane wyłączone z Biuletynu Informacji Publicznej
Zakres danych Adres zamieszkania oraz miejsce położenia nieruchomości z części B oświadczeń majątkowych
Podstawa prawna art. 24i ust.1 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 506 ze. zm.).
Osoba wyłączająca Patryk Kuzior- Naczelnik Wydziału Nadzoru i Kontroli
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2019-11-12 08:19:51
Data utworzenia 2003-10-14
Data udostępnienia 2003-10-14 09:19:07
Osoba odpowiedzialna Tomasz Sołtysik
Udostępnił Krzysztof Nowicki