Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

27.10.2021
INFORMACJA O DOSTOSOWANIU BAZY DANYCH EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW DO PRZEPISÓW ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Działając na podstawie §44 ust. 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 1390) Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza informuje o dostosowaniu bazy danych ewidencji gruntów i budynków do wymogów przepisu §44 ust. 5 ww. rozporządzenia, tj. usunięciu z numeracji działek oznaczenia arkusza mapy i ustaleniu nowych identyfikatorów działek w obrębach 0019 – Dabrowa Górnicza I, 0020 – Dąbrowa Górnicza II, 0021 – Dąbrowa Górnicza III (dawny obręb 0003 Dąbrowa Górnicza). Nowe identyfikatory działek ewidencyjnych są obowiązującymi danymi ewidencyjnymi od dnia 2.10.2021 r. Wykaz zmian oznaczenia działek znajduje się pod adresem: https://www.bip.dabrowa-gornicza.pl/5843/dokument/153985 Niniejsza informacja podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej miasta oraz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni.
Pierwszy akapit
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2021-10-28 16:21:37
Data utworzenia 2021-10-27
Data udostępnienia 2021-10-27 15:05:27
Osoba odpowiedzialna Krzysztof Nowicki
Udostępnił Krzysztof Nowicki