Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Spisy podmiotowe

Jednostki organizacyjne

Nazwa Zespół Szkół Technicznych
Adres ul. Królowej Jadwigi 12
41-300 Dąbrowa Górnicza
Kontakt
Telefon/ Fax
32 262 29 01/ 32 261 00 17
strona internetowa
Dyrektor dr Marek Czerwiec
Wicedyrektor mgr Agnieszka Gola - Nowak
Kierownik praktycznej nauki zawodu oraz Koordynator ds. dostępności mgr inż. Iwona Piętka - Topolska
Pedagog szkolny oraz Koordynator ds. Bezpieczeństwa mgr Anna Jabłońska Trzebska
(harmonogram pracy w sekretariacie szkoły i na stronie www szkoły)
Pedagog specjalny mgr Katarzyna Rodak (harmonogram pracy w sekretariacie szkoły i na stronie www szkoły)
Psycholog szkolny mgr Anna  Oleksy
(harmonogram pracy w sekretariacie szkoły i na stronie www szkoły)
Rzecznik Praw Ucznia mgr Agnieszka Mucha
Koordynator ds. Bezpieczeństwa mgr Anna Jabłońska Trzebska
Opis i oferta dydaktyczna W szkole kształci się 588 uczniów w 23 oddziałach. Placówka zatrudnia 63 pracowników pedagogicznych.

W skład Zespołu Szkół Technicznych wchodzi:

TECHNIKUM NR 4
okres nauki 4 lata; egzamin maturalny; egzamin zawodowy - dyplom technika;
okres nauki 5 lat; egzamin maturalny; egzamin zawodowy - dyplom technika;
2 języki obce: język angielski i język niemiecki

Kształci w zawodach:

TECHNIK MECHATRONIK

Mechatronika jest interdyscyplinarną dziedziną nauki i techniki łączącą w sobie zagadnienia mechaniki, elektroniki oraz informatyki. Układy mechatroniczne znajduje się we wszystkich nowoczesnych maszynach i urządzeniach np. sprzęcie AGD, aparaturze medycznej, samochodach, obrabiarkach, automatach przemysłowych, samolotach.

TECHNIK MECHANIK

Technik mechanik to specjalista posiadający wiedzę i umiejętności z zakresu budowy, zasad działania  i projektowania maszyn i urządzeń mechanicznych. W swojej pracy w pełni wykorzystuje współczesne technologie komputerowe. Zadaniem technika mechanika jest tworzenie wielofunkcyjnych produktów o złożonej budowie, z zastosowaniem najnowocześniejszych metod i technologii wytwarzania części maszyn. Zawód technik mechanik jest zawodem szerokoprofilowym. Duża rozmaitość zadań zawodowych, szeroki asortyment maszyn występujących w poszczególnych miejscach pracy, specyfika różnych procesów technologicznych i organizacyjnych nakłada na technika mechanika wymóg posiadania kwalifikacji o pewnej uniwersalności. Zdobyta wiedza podstawowa ma mu umożliwić szybkie dostosowanie się do zmieniającej sytuacji na rynku pracy.

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Technik pojazdów samochodowych to zawód związany z obsługą pojazdów samochodowych. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny, naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej. Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji współczesnych pojazdów samochodowych, które są wyposażone w elektronikę i nowoczesne technologie.
Technik pojazdów samochodowych to zawód z przyszłością.

TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI

Kształcenie w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali obejmuje organizację pracy
w terminalach przeładunkowych, dozór nad składowaniem, sortowaniem i etykietowaniem towarów oraz nadzorowanie urządzeń przeładunkowych, dbałość o właściwy stan jakościowy i ilościowy przemieszczanych ładunków. W zakresie umiejętności techniki eksploatacji portów znajduje się także organizacja prac pomocniczych na rzecz transportu dalekiego i koordynowanie logistyki przewozów wewnątrz portów i terminali. Zawód jest przydatny we wszelkich portach i terminalach samochodowych, lotniczych, kolejowych, rzecznych i morskich, również w strefach ekonomicznych i wolnocłowych.

TECHNIK ROBOTYK
Technik robotyk jest jednym z najbardziej poszukiwanych zawodów w przemyśle. W erze cyfryzacji pracodawcy inwestują w automatyzację i robotyzację. Specjaliści z zakresu robotyki poszukiwani są do obsługi, instalowania i programowania procesów produkcji z wykorzystaniem robotów i układów automatyki przemysłowej. Robotyka jest interdyscyplinarną dziedziną wiedzy na styku mechaniki, automatyki, elektroniki oraz informatyki. Robotyk to specjalista o wielofunkcyjnych kwalifikacjach zawodowych. Przedmiotem jego pracy są roboty, a dokładnie ich układy sterowania, czyli ukryte mechanizmy, za pomocą których wprawiane są w ruch i samoczynnie wykonują szereg operacji. Rozwój robotyki sprawia, że roboty znajdują zastosowanie w życiu człowieka przyczyniając się do poprawy jego jakości.

Organizacją zajęć praktycznych i praktyk zawodowych zajmuje się szkoła.
SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA NR 4
okres nauki 3 lata (na podbudowie gimnazjum); egzamin z przygotowania zawodowego; język angielski.
okres nauki 3 lata (na podbudowie szkoły podstawowej); egzamin zawodowy; język angielski.

Kształci w zawodach:

OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH
Operator obrabiarek skrawających powinien posiadać uniwersalne kwalifikacje zawodowe, umożliwiające pracę na stanowiskach roboczych o zróżnicowanym stopniu automatyzacji. Współcześnie poszukiwani specjaliści winni posiadać szeroki zasób kwalifikacji, które umożliwią szybkie przystosowanie się do obsługi oraz nowocześniejszych maszyn w ramach swojego obszaru zawodowego. Dlatego operator obrabiarek skrawających jest zawodem szerokoprofilowym, łączącym w sobie umiejętności właściwe dla tokarza, frezera, szlifierza oraz operatora centrów obróbkowych. Operator obrabiarek skrawających obsługuje i nadzoruje uniwersalne, półautomatyczne i automatyczne obrabiarki skrawające, takie jak: tokarki, frezarki, wytaczarki, szlifierki w tym obrabiarki sterowane numerycznie. W ostatnim okresie kształcenia przewiduje się specjalizację: operator obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC).

Możliwość kontynuacji nauki w zawodzie: Technik mechanik.

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
Wykonuje prace konserwacyjne i naprawcze samochodów osobowych i zespołów samochodowych; kontroluje stan techniczny zespołów i układów samochodowych oraz reguluje i sprawdza działanie pojazdu jako całości za pomocą urządzeń diagnostycznych na uniwersalnych i specjalizowanych stanowiskach obsługowo-naprawczych, z użyciem narzędzi ślusarskich i monterskich.

Możliwość kontynuacji nauki w zawodzie: Technik pojazdów samochodowych.

Uczniowie szkoły branżowej realizują zajęcia praktyczne w charakterze pracowników młodocianych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.


SZKOŁA PODSTAWOWA DLA DOROSŁYCH
klasa 7
klasa 8
Współpraca Współpraca:

W szkole powstała klasa patronacka. Uczniowie klasy pierwszej kształcący się w zawodzie technik mechatronik zostali objęci patronatem  SK hi-tech battery materials Poland Sp. z o.o. W ramach współpracy firma doposażyła pracownie specjalistyczne w sprzęt i materiały dydaktyczne, a uczniów wyposażyła w przybory szkolne oraz podręczniki do kształcenia zawodowego. Planowane działania obejmować będą organizację zajęć praktycznych, praktyk zawodowych, staży wakacyjnych, wizyt studyjnych oraz seminariów dla uczniów i nauczycieli.

- Serwis samochodowy  Renault Tandem w Będzinie,
- Serwis samochodowy  Mazda Mirai Motors  w Sosnowcu,
- Serwis samochodowy BMW Gazda Group w Dąbrowie
Górniczej,
- DHL Express oddział w Pyrzowicach,
- Dąbrowska Fabryka Maszyn Elektrycznych DAMEL S.A.,
- ArcelorMittal w Dąbrowie Górniczej,
- Hutrem Serwis S.A. w Dąbrowie Górniczej,
- Pegas Engineering w Dąbrowie Górniczej,
- Astor w Krakowie.

Możliwość rozwoju i wymiany doświadczeń stanowi dla szkoły współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami:

- Stowarzyszeniem Absolwentów Zespołu Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej,
- Uniwersytet Śląski w Katowicach,
- Stowarzyszenie Civitas w Dąbrowie Górniczej,
- Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej,
- Fundacja Godne życie,
- Fundacja Siepomaga,
- Fundacja Wiosna,
- Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
- Dąbrowskie Stowarzyszenie Rodzin w Kryzysie,
- Fundacja Małych Stópek,
- Schronisko dla zwierząt Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu.
Języki obce - język angielski
- język niemiecki
Pracownia komputerowa W szkole znajdują się trzy pracownie komputerowe do zajęć z technologii informacyjnej, pracujących w sieci, mających stałe łącze z Internetem i posiadających profesjonalne oprogramowanie:
- systemowe
- pakiety biurowe
- języki programowania
- wspomagania projektowania technicznego
- programowania technologicznego obróbki
- wspomagania nauki języków obcych
- wspomagania innych zajęć edukacyjnych

Szkoła posiada swoją stroną internetową: www.zst-dg.pl
Zajęcia pozalekcyjne - Szkolne Kluby Sportowe: sekcje
- koła zainteresowań: elektroniczne, informatyczne Mech@maniacy, języka angielskiego, Szkolne Koło Teatralne, Klub Wolontariusza, Szkolne Koło Caritas, Szkolne Koło Strzeleckie, PCK.
Biblioteka Nauczyciel - bibliotekarz: mgr Laura Gurgul, mgr Joanna Gumuła.

Godziny pracy:
Od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00,
Multimedialne centrum informacji znajduje się w czytelni biblioteki szkolnej, wyposażone w stałe łącze internetowe oraz oprogramowanie użytkowe.
Budżet W zakresie finansowej obsługi szkoły jednostka dysponuje budżetem zgodnie z założonym planem finansowym na 2022 r.
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw Sekretariat szkoły czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30-15.30
Skargi i wnioski przyjmowane są przez Dyrektora Szkoły w dniach:
wtorek od godz. 10.00 do godz. 12.00
czwartek od godz. 15.00 do godz.16.00
Informacja o prowadzonych rejestrach, ewidencjach, archiwach oraz sposobach i zasadach udostepniania danych w nich zawartych Informację w zakładce Plik "Sposoby załatwiania spraw, rejestry i archiwa"
Dane wyłączone z Biuletynu Informacji Publicznej
Zakres danych Adres zamieszkania oraz miejsce położenia nieruchomości z części B oświadczeń majątkowych
Podstawa prawna art. 24i ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z poźn.zm.).
Osoba wyłączająca Małgorzata Durbacz - NACZELNIK WYDZIAŁU OŚWIATY
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2022-11-10 09:42:07
Data utworzenia 2017-06-02
Data udostępnienia 2003-07-09 09:28:45
Osoba odpowiedzialna Marek Czerwiec
Udostępnił Anna Psuj