Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Spisy podmiotowe

Jednostki organizacyjne

Nazwa Zespół Szkół Technicznych
Adres ul. Królowej Jadwigi 12
41-300 Dąbrowa Górnicza
Kontakt
Telefon/ Fax
32 262 29 01/ 32 261 00 17
strona internetowa
Dyrektor dr Marek Czerwiec
Wicedyrektor mgr Agnieszka Nowak-Gola
Kierownik szkolenia praktycznego mgr inż. Iwona Piętka - Topolska
Pedagog szkolny oraz Koordynator ds. Bezpieczeństwa mgr Anna Jabłońska Trzebska
(harmonogram pracy w sekretariacie szkoły i na stronie www szkoły)
Psycholog szkolny mgr Anna  Oleksy
(harmonogram pracy w sekretariacie szkoły i na stronie www szkoły)
Rzecznik Praw Ucznia mgr Agnieszka Mucha
Koordynator ds. Bezpieczeństwa mgr Anna Jabłońska Trzebska
Opis i oferta dydaktyczna W szkole kształci się 576 uczniów w 23 oddziałach. Placówka zatrudnia 58 pracowników pedagogicznych.

W skład Zespołu Szkół Technicznych wchodzi:

TECHNIKUM NR 4
Kształci w zawodach:

TECHNIK MECHATRONIK

" programowanie robotów przemysłowych
" projektowanie wspomagane komputerowo
" sterowniki PLC
" automatyka linii produkcyjnych
" obsługa i programowanie obrabiarek CNC
" projektowanie inteligentnych domówTECHNIK MECHANIK
" obsługa i programowanie obrabiarek CNC
" organizacja procesu produkcji
" projektowanie wspomagane komputerowo
" wytwarzanie części maszyn
" obsługa cyfrowej aparatury pomiarowej
" tworzenie dokumentacji technicznej


TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

" mechanika samochodowa
" diagnostyka elektryczna i elektroniczna
" tuning samochodów
" ocena stanu technicznego pojazdów
" organizacja pracy stacji obsługi pojazdów
" wycena napraw samochodów


Organizacją zajęć praktycznych i praktyk zawodowych zajmuje się szkoła.

TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI

" logistyka
" spedycja
" obsługa podróżnych
" magazynowanie i przeładunek towarów
" eksploatacja środków transportu
" organizacja pracy portów i terminali

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 4

Kształci w zawodach:

OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH
" obsługa i programowanie obrabiarek CNC
" obsługa obrabiarek konwencjonalnych
" projektowanie wspomagane komputerowo
" wytwarzanie części maszyn


MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
" mechanika samochodowa
" diagnostyka elektryczna i elektroniczna
" tuning samochodów
" ocena stanu technicznego pojazdów


MECHATRONIK
" obsługa robotów przemysłowych
" montaż układów domów inteligentnych
" konserwacja urządzeń automatyki przemysłowej
" uruchamianie sterowania automatycznegoSZKOŁA PODSTAWOWA DLA DOROSŁYCH
klasa 7
klasa 8
Współpraca
Szkoła współpracuje z:

- Hutą Bankową Sp. z o. o. w Dąbrowie Górniczej
- Serwis Samochodowy  Renault Tandem Sp. z o.o.
- Serwis samochodowy  Mazda Boroń  Sp z o.o. - Dąbrowa Górnicza
- Autoryzowany Dealer Opla  - MuchaAuto  Sp. z o.o. - Sosnowiec
- Międzynarodowy Port Lotniczy "Katowice" w Pyrzowicach
- Zakład Napraw Lokomotyw i Wagonów - Kuźnica Warężyńska, Dąbrowa Górnicza
- ArcelorMittal w Dąbrowie Górniczej
- Hutrem Serwis SA w Dąbrowie Górniczej
- P.P.H.U. PEGAS S.C w Dąbrowie Górniczej

Możliwość rozwoju i wymiany doświadczeń stanowi dla szkoły współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami:
- Stowarzyszeniem Absolwentów Zespołu Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej.
- Uniwersytet Śląski w Katowicach
- Akademia Języków Obcych POLIGLOTA" w Będzinie
- Stowarzyszenie Civitas w Dąbrowie Górniczej
- Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
- Fundacja "Godne życie"
- Dąbrowskie Stowarzyszenie Rodzin w Kryzysie
- Schronisko dla zwierząt Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu
Języki obce - język angielski
- język niemiecki
Pracownia komputerowa W szkole znajdują się trzy pracownie komputerowe do zajęć z technologii informacyjnej, pracujących w sieci, mających stałe łącze z Internetem i posiadających profesjonalne oprogramowanie:
- systemowe
- pakiety biurowe
- języki programowania
- wspomagania projektowania technicznego
- programowania technologicznego obróbki
- wspomagania nauki języków obcych
- wspomagania innych zajęć edukacyjnych

Szkoła posiada swoją stroną internetową: www.zst-dg.pl
Zajęcia pozalekcyjne Szkolny Klub Sportowy
- Szkolne Koło Teatralno - Literackie
- Szkolne Koło Caritas
- Szkolne Koło Strzeleckie
- PCK
- koła zainteresowań: chemiczne, elektroniczne, fizyczne, informatyczne, mechatroniczne, języka niemieckiego, języka angielskiego
W Zespole Szkół Technicznych wydawana jest gazetka szkolna "Zeteściak"
Biblioteka Nauczyciel - bibliotekarz: mgr Laura Gurgul, mgr Joanna Gumuła.

Godziny pracy:
Od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00,
Multimedialne centrum informacji znajduje się w czytelni biblioteki szkolnej, wyposażone w stałe łącze internetowe oraz oprogramowanie użytkowe.
Budżet w zakresie finansowej obsługi szkoły jednostka dysponuje zgodnie z założonym planem finansowym na 2019 r. budżetem w wysokości 3 824 101,00
- wykonanie budżetu do dnia 31 sierpień 2019 r. - 75%.  
Jednostka z wykonanych wydatków rozlicza się miesięcznie składając do Wydziału Budżetu Urzędu Miejskiego sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków oraz Rb-27S z wykonania planu dochodów.
Na dzień 31 grudnia danego roku jednostka sporządza roczne sprawozdanie finansowe - bilans.

Jednostka dodatkowo prowadzi działalność gospodarczą wynajmując pomieszczenia szkolne do prowadzenia działalności edukacyjnej, handlowo -usługowej oraz udostępnia powierzchnie do umieszczenia tablic reklamowych. Pozyskiwane środki zasilają konto dochodów własnych z przeznaczeniem na potrzeby jednostki.

Planowane w ramach środków specjalnych dochody na 2019 r. wynoszą: 150.000 zł
Na dzień 30 czerwca i 31 grudnia danego roku jednostka składa w Wydziale Budżetu sprawozdanie Rb-34 natomiast na 31 grudnia roczne sprawozdanie finansowe - bilans.  
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw Sekretariat szkoły czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30-15.30
Skargi i wnioski przyjmowane są przez Dyrektora Szkoły w dniach:
wtorek od godz. 10.00 do godz. 12.00
czwartek od godz. 15.00 do godz.16.00
Informacja o prowadzonych rejestrach, ewidencjach, archiwach oraz sposobach i zasadach udostepniania danych w nich zawartych Informację w zakładce Plik "Sposoby załatwiania spraw, rejestry i archiwa"
Dane wyłączone z Biuletynu Informacji Publicznej
Zakres danych Adres zamieszkania oraz miejsce położenia nieruchomości z części B oświadczeń majątkowych
Podstawa prawna art. 24i ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713).
Osoba wyłączająca Małgorzata Durbacz - NACZELNIK WYDZIAŁU OŚWIATY
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-07-20 15:29:50
Data utworzenia 2017-06-02
Data udostępnienia 2003-07-09 09:28:45
Osoba odpowiedzialna Marek Czerwiec
Udostępnił Krzysztof Nowicki