Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane podmiotu

Wydziały, Biura

Nazwa Biuro Rady Miejskiej
Adres ul. Graniczna 21
41-300 Dąbrowa Górnicza
Kontakt
Telefon
32 295 67 13, 32 295 68 73, 32 295 68 74
Fax
32 295 69 72
Godziny pracy poniedziałek-środa 7.30-15.30, czwartek 7.30-18.00, piątek 7.30-13.00
Kierownik Katarzyna Halaburda
tel. 32 295 68 75
pok. 426 IV piętro
Pracownicy Biura    
Marzena Nazimek- sekretariat Przewodniczącej Rady Miejskiej
tel. 32 295 67 46
pok. 401 IV piętro

Piotr Kozłowski
tel. 32 295 68 73
pok. 401 A IV piętro

Sandra Podczaszy
tel. 32 295 68 74
pok. 401 A IV piętro

Anna Skuta, Urszula Dydak
tel. 32 295 67 13
pok. 401 A IV piętro
Zadania Biura Do zadań Biura  Rady Miejskiej należy w szczególności:

1.  Obsługa  kancelaryjno - biurowa Rady Miejskiej:
- wykonywanie  prac  przygotowawczych i organizacyjnych związanych z posiedzeniami  komisji  i  sesji,
- egzekwowanie terminowego i prawidłowego opracowywania materiałów na posiedzenia  komisji oraz  sesji,
- protokołowanie przebiegu posiedzeń komisji i sesji.
2. Współdziałanie z radnymi w zakresie przygotowywania  projektów uchwał Rady Miejskiej  na  podstawie  wniosku:  komisji, grupy radnych, klubu radnych.
3.  Prowadzenie rejestrów i zbiorów:
- uchwał  Rady  Miejskiej,
- uchwał Komisji Rady Miejskiej,
- interpelacji i zapytań radnych,
- petycji kierowanych do Rady Miejskiej.
4. Gromadzenie i prowadzenie w formie elektronicznej zbioru aktów prawa miejscowego stanowionych przez Radę Miejską.
5. Przekazywanie  podjętych uchwał Rady Miejskiej do organów nadzoru oraz do  publikacji.
6. Organizowanie seminariów, szkoleń radnych  na  wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej.
7. Organizowanie i obsługa  narad, konferencji zwoływanych przez Przewodniczącego Rady  Miejskiej.
8. Przygotowywanie i sporządzanie list miesięcznych wypłat  diet dla radnych i  przewodniczących  zarządów jednostek  pomocniczych gminy.
9. Ewidencjonowanie delegacji służbowych radnych.
10. Obsługa kancelaryjno - biurowa jednostek pomocniczych gminy.
11. Obsługa Młodzieżowej Rady Miasta.
12. Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem materiałów do projektu uchwały w   sprawie wyborów ławników.
13. Sporządzanie wniosków w/s reklamowania radnych od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny oraz zawiadomień o ustaniu przyczyn reklamowania.
14. Obsługa kancelaryjno-biurowa Przewodniczącego Rady Miejskiej.
15.Prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi składanymi przez radnych.
16. Wykonywanie  innych  czynności  wynikających z ustaw oraz aktów wykonawczych dotyczących działalności Rady Miejskiej.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2021-05-06 17:52:21
Data utworzenia 2003-07-18
Data udostępnienia 2003-07-18 14:44:43
Osoba odpowiedzialna Katarzyna Halaburda
Udostępnił Anastazja Wypych