Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane podmiotu

Wydziały, Biura

Nazwa Wydział Geodezji i Kartografii
Adres ul. Graniczna 21
41-300 Dąbrowa Górnicza
Kontakt
Sekretariat/FAX:
32 295 67 55
   
       
 
  BOK - obsługa klienta
tel.: 32 295 69 68
e-mail: geodezja@dg.pl

BOK - obsługa firm geodezyjnych
tel.: 32 295 69 06
e-mail: operaty@dg.pl
Godziny pracy poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek:          7.30 - 15.30
środa:            7.30 - 15.30
czwartek:       7.30 - 18.00
piątek:           7.30 - 13.00
Naczelnik Wydziału
Geodezji i Kartografii
Arleta Grzesik, tel. 32 295 68 98, e-mail: agrzesik@dg.pl
Kierownik Referatu
Ewidencji i Orzecznictwa
Krystyna Grabias-Mazur, tel. 32 295 96 41 e-mail: kgrabias@dg.pl
Kierownik Referatu
Mapy Numerycznej
Paweł Trzcionka, tel. 32 295 96 33, e-mail: ptrzcionka@dg.pl
Kierownik Referatu
Obsługi Zasobu
Tel. 32 295 68 98, e-mail: agrzesik@dg.pl
Pracownicy
Referatu
Ewidencji
i
Orzecznictwa
Główny Specjalista Klaudia Kaniut-Majewska - 32 295 67 79
Starszy Inspektor Bożena Gregorczyk - 32 295 69 35
Starszy Inspektor Agnieszka Malara - 32 295 68 08
Starszy Inspektor Agnieszka Przybysławska - 32 295 67 79
Starszy Inspektor Ewelina Rak - 32 300 75 50
Inspektor Barbara Białas - 32 295 68 08
Inspektor  Marzena Otok - 32 295 69 07
Inspektor Renata Płazińska - 32 295 69 35
Pracownicy
Referatu
Mapy
Numerycznej
Główny Specjalista Jolanta Elmerych - 32 295 68 99
Starszy Inspektor Aneta Hyc - 32 295 96 59
Podinspektor Aleksandra Dąbek - 32 295 96 59
Młodszy Referent Krystian Moś - 32 295 96 59
Pracownicy
Referatu
Obsługi
Zasobu
Inspektor Monika Grabicka - 32 295 67 55
Inspektor Olga Ludwikowska - 32 295 69 09
Inspektor Dominika Marczyk - 32 295 69 09
Inspektor Krzysztof Nowicki - 32 295 69 07
Inspektor Agnieszka Skutnik - 32 295 67 55
Podinspektor Teresa Lebiejko - 32 295 69 68
Podinspektor Joanna Nowak - 32 295 69 68
Pomoc administracyjna Dagmara Prucia - 32 295 67 55
Zadania Referatu Ewidencji i Orzecznictwa 1 Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujące w szczególności:
a) Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków, w tym bazy danych ewidencji gruntów i budynków dla obszaru miasta, obejmujące:
- orzekanie w sprawach ewidencji gruntów i budynków,
- modernizację ewidencji gruntów i budynków,
- okresową weryfikację danych ewidencyjnych,
- sporządzanie zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków;
b) Prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, w tym orzekanie w sprawach gleboznawczej klasyfikacji gruntów;
c) Tworzenie, prowadzenie bazy danych Rejestru Cen Nieruchomości dla obszaru miasta;
d) Weryfikacja opracowań przyjmowanych do zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz orzekanie w sprawach odmowy przyjęcia w zakresie merytorycznym referatu;
2. Przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości po ustaleniu w tym zakresie regulacji prawnych.
3. Organizowanie i zapewnienie przeprowadzenia prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z zakresem pracy referatu.
4. Przeprowadzanie procedury administracyjnej w sprawach rozgraniczania nieruchomości i orzekanie w tym zakresie.
5. Prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących prostowania w drodze postanowienia błędów pisarskich i rachunkowych oraz innych oczywistych omyłek w Aktach Własności Ziemi oraz dotyczących wyjaśniania w drodze postanowienia wątpliwości co do treści Aktu Własności Ziemi.
6. Ustalanie numerów porządkowych oraz zakładanie i prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów.
7. Prowadzenie spraw związanych z nadawaniem nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych.
8. Przekazywanie danych na potrzeby programów statystyki publicznej, współpraca  z organami statystyki publicznej i organami prowadzącymi część wojewódzką i centralną  państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, współpraca z właściwymi organami przy tworzeniu i utrzymaniu zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach.
Zadania Referatu Mapy Numerycznej 1. Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujące w szczególności:
a) Prowadzenie i udostępnianie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym bazy danych ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla obszaru miasta;
b) Tworzenie, prowadzenie i udostępnianie bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych dla obszaru miasta;
c) Tworzenie i prowadzenie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000;
d) Weryfikacja opracowań przyjmowanych do zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz orzekanie w sprawach odmowy przyjęcia w zakresie merytorycznym referatu.
2. Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, w tym organizacja i przeprowadzanie narad koordynacyjnych.
3. Ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych zlokalizowanych na terenie miasta.
4. Zakładanie osnów szczegółowych.
5. Utrzymywanie w zakresie merytorycznym geoportalu e-usług geodezyjnych.
6. Organizowanie i zapewnienie przeprowadzenia prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z zakresem pracy referatu.
7. Przekazywanie danych na potrzeby programów statystyki publicznej, współpraca  z organami statystyki publicznej i organami prowadzącymi część wojewódzką i centralną  państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz współpraca z właściwymi organami w zakresie merytorycznym referatu.
Zadania Referatu Obsługi Zasobu 1. Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujące w szczególności:
a) Udostępniania danych i informacji gromadzonych w bazach danych prowadzonych w ramach zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
b) Udostępnianie dla obszaru miasta standardowych opracowań kartograficznych, tj. mapy ewidencyjnej i mapy zasadniczej w skalach od 1:500 do 1:5000;
c) Pozyskiwanie, ewidencjonowanie, przechowywanie, udostępnianie oraz zabezpieczanie materiałów zasobu dla obszaru miasta, obejmujące:
- utrzymanie w zakresie merytorycznym systemu pzgik,
- prowadzenie rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych,
- wsparcie i obsługę zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych,
- prowadzenie ewidencji materiałów zasobu, w tym tworzenia metadanych dotyczących tych materiałów,
- prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie materiałów zasobu;
d) Wyłączanie materiałów i zbiorów danych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
2. Organizowanie i zapewnienie przeprowadzenia prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z zakresem pracy referatu.
3. Przekazywanie danych na potrzeby programów statystyki publicznej, współpraca  z organami statystyki publicznej i organami prowadzącymi część wojewódzką i centralną  państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz współpraca z właściwymi organami w zakresie merytorycznym referatu.
Dane wyłączone z Biuletynu Informacji Publicznej
Zakres danych Adres zamieszkania oraz miejsce położenia nieruchomości z części B oświadczeń majątkowych
Podstawa prawna art. 24i. ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2020 poz. 713 /
Osoba wyłączająca Naczelnik Wydziału Kadr i Płac Agata Kemona
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2021-10-27 14:38:44
Data utworzenia 2003-07-14
Data udostępnienia 2003-07-16 13:47:03
Osoba odpowiedzialna Arleta Grzesik
Udostępnił Krzysztof Nowicki