Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane podmiotu

Wydziały, Biura

Nazwa Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej
Adres ul. Sienkiewicza 6a
41-300 Dąbrowa Górnicza
Kontakt
telefon
fax
e-mail
602 502 478, 668 573 952, 518 270 597

cao@dg.pl twojadabrowa@dg.pl bo@dg.pl
Godziny pracy poniedziałek- piątek w godzinach 8:00 - 18:00
Naczelnik Wydziału Piotr Drygała
nr telefonu 662 138 280
email pdrygala@dg.pl
Zastępcy Naczelnika Wydziału Magdalena Mike
nr telefonu 668 573 952
email mmike@dg.pl

Agnieszka Sienkiewicz - Ćwik
nr telefonu 518 270 597
email asienkiewicz@dg.pl
Pracownicy Wydziału
Zespół ds. organizacji pozarządowych

Aneta Dors
nr telefonu 668 573 952
email adors@dg.pl

Karolina Ogłódek
nr telefonu 668 573 952
email koglodek@dg.pl

Alicja Zaburda
nr telefonu 668 573 952
email azaburda@dg.pl

Zespół ds. partycypacji i konsultacji

Filip Parulski
nr telefonu 518 270 597
email fparulski@dg.pl

Dominika Dubiel
nr telefonu 518 270 597
email ddubiel@dg.pl


Sekretariat
Aleksandra Nadolna
nr telefonu 602 502 478
anadolna@dg.pl
Zadania Do zadań Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej należy w szczególności:

Zadania w obszarze strategicznym (horyzontalnym) rozwoju miasta opartego
o społeczeństwo obywatelskie.

1. Opracowywanie dokumentów strategicznych i operacyjnych dotyczących społeczeństwa obywatelskiego.

2. Monitoring i analiza przemian, zjawisk i procesów zachodzących w obszarze i dziedzinach realizacji polityk horyzontalnych odnoszący się do społeczeństwa obywatelskiego.

3. Tworzenie i prowadzenie bazy danych z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi, ruchów nie formalnych rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i wolontariatu oraz procesów partycypacji i konsultacji.

4. Prowadzenie polityki informacyjnej dotyczącej NGO oraz szerzenie idei społeczeństwa obywatelskiego wśród mieszkańców miasta.

5. Uczestnictwo w konferencjach, seminariach, szkoleniach dotyczących III sektora oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

6. Organizacja konferencji, seminariów, szkoleń dotyczących III sektora, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i wolontariatu.

7. Współpraca z instytucjami, organizacjami zewnętrznymi w dziedzinie planowania perspektywicznego i rozwoju miasta.

8. Prowadzenie i wspieranie projektów oraz procesów mających na celu zwiększanie aktywności obywatelskiej i partycypacji społecznej.

Zadania dotyczące procesów współpracy z organizacjami pozarządowymi.

9. Koordynacja współpracy między organizacjami pozarządowymi a komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi miasta.

10. Rozwój systemu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w Dąbrowie Górniczej oraz wdrażanie nowych rozwiązań wynikających z przepisów prawa i stosowania dobrych praktyk.

11. Prowadzenie konsultacji dokumentów strategicznych, programów i aktów prawnych dotyczących działalności organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej i sfery działalności pożytku, w tym prowadzenie konsultacji aktów prawa miejscowego w zakresie działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

12. Kreowanie Partnerstwa pomiędzy Urzędem Miejskim a organizacjami pozarządowymi dla realizacji zadań pożytku publicznego.

13. Organizacja posiedzeń Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza oraz Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych.

14. Współpraca z merytorycznymi wydziałami przy organizowaniu konkursów ofert na dotacje.

15. Prowadzenie Centrum Aktywności Obywatelskiej świadczącego bezpłatne usługi doradcze, szkoleniowe dla organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej oraz mieszkańców zainteresowanych wolontariatem lub podjęciem działalności w trzecim sektorze oraz działaniach obywatelskich.

16. Wspieranie NGO w pozyskiwaniu na działalność środków pochodzących spoza budżetu miasta.

17. Przyjmowanie ofert organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
tzw. małego grantu.

18. Koordynowanie i wspieranie ciał opiniująco - doradczych Prezydenta (w szczególności:  Rady Seniorów Miasta Dąbrowa Górnicza, Młodzieżowej Rady Miasta Dąbrowa Górnicza) oraz jego Pełnomocników.

19. Współpraca przy realizacji projektu "Fabryka pełna życia - rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej", w tym: prowadzenie badań, ekspertyz, konsultacji i animacji społecznych dotyczących rewitalizacji śródmieścia Dąbrowy Górniczej.

Zadania dotyczące procesów partycypacji i konsultacji.

20. Przyjmowanie wniosków o realizację zadania publicznego w zakresie inicjatywy lokalnej oraz organizacja prac Zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych.

21. Organizacja i koordynacja konsultacji z mieszkańcami miasta oraz z organizacjami pozarządowymi, przedstawicielami administracji samorządowej.

22. Organizacja i koordynacja procedury wyboru priorytetowych działań i inwestycji w osiedlach (budżetu partycypacyjny).

23. Organizacja i koordynacja procedury budżetu obywatelskiego (ogólnomiejskiego).

24. Prowadzenie i wspieranie oraz animacja działań jednostek pomocniczych.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2023-09-01 09:31:04
Data utworzenia 2008-01-02
Data udostępnienia 2008-01-02 14:32:37
Osoba odpowiedzialna Piotr Drygała
Udostępnił Anastazja Wypych