Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane podmiotu

Wydziały, Biura

Nazwa Biuro Funduszy i Projektów Unijnych
Adres ul. Graniczna 21
41-300 Dąbrowa Górnicza
Kontakt
Telefon
32 295 68 10, 32 295 96 64
Fax
32 262 50 32
Godziny pracy poniedziałek - środa 7.30- 15.30
czwartek 7.30 - 18.00
piątek 7.30 - 13.00
Kierownik Katarzyna Jurczak-Klocek
tel.: 32 295 96 80
e-mail: kjurczak@dg.pl
pok. 114 I piętro
Pracownicy Biura Monika Konieczko
tel.: 32 295 68 10                      
e-mail: mkonieczko@dg.pl           
pok. 114 I piętro                      

Monika Dzikowska
tel.: 32 296 96 64                 
e-mail: mdzikowska@dg.pl              
pok. 114 I piętro                      
Zadania 1. Monitorowanie oraz gromadzenie informacji dotyczących możliwości pozyskiwania przez gminę środków z funduszy Unii Europejskiej i innych zewnętrznych źródeł finansowania projektów.
2. Stała współpraca z instytucjami odpowiedzialnymi za wdrażanie i zarządzanie programami pomocowymi na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym.
3. Współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie integracji działań w celu pozyskania środków zewnętrznych.
4. Koordynacja na szczeblu gminy we współpracy z właściwymi podmiotami działań mających na celu pozyskiwanie środków z funduszy europejskich.
5. Przygotowywanie wniosków do funduszy europejskich oraz kompletowanie niezbędnych załączników związanych z projektami.
6. Rozliczanie i sprawozdawczość (przygotowywanie wniosków o płatność) projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.
7. Koordynacja i nadzór nad wdrażaniem projektów finansowanych ze środków zewnętrznych.
8. Administrowanie systemem informatycznym służącym do aplikowania o dofinansowanie oraz rozliczania projektów realizowanych przez gminę w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódzkiego na lata 2014-2020.
9. Opiniowanie dokumentacji projektowej, studiów wykonalności i innych dokumentów pod względem wymogów programowych.
10. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z przynależnością do stowarzyszenia pod  nazwą "Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego".

Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-10-05 10:12:53
Data utworzenia 2007-07-25
Data udostępnienia 2007-07-25 15:06:36
Osoba odpowiedzialna Katarzyna Jurczak
Udostępnił Krzysztof Nowicki