Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane podmiotu

Wydziały, Biura

Nazwa Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów
Adres  ul. Graniczna 21
41-300 Dąbrowa Górnicza
Kontakt
Telefon
32 295 69 26
e-mail
rzecznicy@dabrowa-gornicza.pl
Godziny pracy poniedziałek, wtorek, środa: 7.30- 15.30
czwartek: 7.30 - 18.00
piątek: 7.30 - 13.00
Rzecznik Małgorzata Jakubczyk  

pok. 113, I piętro
Pracownik Biura Ewelina Włodarczyk  tel. 32 295 69 26

pok. 113, I piętro
Zadania Do zadań Biura Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy w szczególności:

1. Zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie  ochrony ich interesów.
2. Wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie za ich zgodą do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów  konsumentów.    
3. Składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów.
4. Współdziałanie  z  właściwymi  terytorialnie  delegaturami  Urzędu  Ochrony  Konkurencji i Konsumentów, Inspekcji  Handlowej  oraz  organizacjami, do  których  zadań statutowych należy ochrona  interesów  konsumentów.
5. Wnioskowanie  do Prezydenta  Miasta  o  zlecenie  bezpłatnego  poradnictwa  konsumenckiego działającym  na  obszarze  gminy  organizacjom, do  których zadań   statutowych  należy  ochrona interesów  konsumentów.
6.  Występowanie do przedsiębiorców w  sprawach ochrony praw i interesów konsumentów.
7. Występowanie jako oskarżyciel publiczny w  sprawach o wykroczenia na szkodę  konsumentów.
8. Przedkładanie Prezydentowi Miasta do zatwierdzenia rocznego sprawozdania ze swojej działalności w roku poprzednim  oraz przekazanie go właściwej miejscowo delegaturze  Urzędu - w terminie do dnia 31 marca  każdego  roku.
9. Bieżące przekazywanie Delegaturze Urzędu  Ochrony Konkurencji i Konsumentów  w Katowicach wniosków i sygnalizowanie problemów dotyczących ochrony konsumentów, które wymagają podjęcia działań na szczeblach administracji rządowej.
10. Składanie do Sądu Rejonowego wniosków o ukaranie przedsiębiorców, którzy naruszają obowiązek udzielenia wyjaśnień i informacji, będących przedmiotem wystąpienia rzecznika lub obowiązek ustosunkowania się do uwag i opinii rzecznika.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2021-04-29 14:30:23
Data utworzenia 2021-04-29
Data udostępnienia 2021-04-29 09:03:10
Osoba odpowiedzialna Malgorzata Jakubczyk
Udostępnił Anastazja Wypych