Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane podmiotu

Wydziały, Biura

Nazwa Biuro Organizacyjne
Adres ul. Graniczna 21
41-300 Dąbrowa Górnicza

 
Kontakt
Telefon:


e-mail:
32 295 68 71
32 295 67 28
32 295 67 03
 
organizacja@dg.pl
Godziny pracy Biura poniedziałek, wtorek, środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 18.00
piątek: 7.30 -13.00
Kierownik Biura Anetta Sęk
tel.: 32 295 68 71
e-mail: asek@dg.pl
Pracownicy Biura Anna Psuj
Anastazja Wypych
Bogusława Matyja
Magdalena Mossakowska
tel.: 32 295 67 03
tel.: 32 295 67 28
Zadania Biura Do zadań Biura Organizacyjnego należy w szczególności:

1. Wykonywanie  zadań związanych z obsługą kancelaryjno-biurową Kolegium Prezydenta Miasta.

2. Prowadzenie  rejestru i zbioru zarządzeń Prezydenta Miasta oraz przekazywanie zarządzeń do wykonania.

3. Prowadzenie rejestru i zbioru aktów normatywnych własnych - poleceń służbowych, pism okólnych, wytycznych Prezydenta Miasta, Sekretarza Miasta.

4. Prowadzenie zbioru aktów powołania komisji, zespołów, grup roboczych w Urzędzie  Miejskim.

5. Opracowywanie Regulaminów Organizacyjnych Urzędu i ich zmian stosownie do  wymogów ustawowych oraz  decyzji Prezydenta Miasta.

6. Opracowywanie  sprawozdań z działalności Prezydenta Miasta dla Rady Miejskiej.

7. Przekazywanie projektów uchwał do Rady Miejskiej.

8. Prowadzenie  rejestru i zbioru uchwał Rady Miejskiej oraz przekazywanie ich do realizacji.

9. Opracowywanie sprawozdań z realizacji uchwał Rady Miejskiej.

10. Przekazywanie uchwał Komisji Rady Miejskiej, interpelacji i zapytań radnych do realizacji.

11. Czuwanie nad terminowym załatwianiem uchwał Komisji Rady Miejskiej, interpelacji i zapytań radnych.

12. Prowadzenie rejestru i zbioru upoważnień i pełnomocnictw do działania w imieniu Prezydenta Miasta.

13. Prowadzenie zbioru protokołów, zaleceń i wniosków pokontrolnych z kontroli organów zewnętrznych.

14. Nadzór nad stosowaniem instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt.

15. Prowadzenie zbioru statutów i regulaminów organizacyjnych jednostek organizacyjnych miasta.

16. Kontrola komórek organizacyjnych Urzędu w zakresie terminowości załatwiania spraw oraz stosowania instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt.

17. Przekazywanie zarządzeń Prezydenta Miasta do publikacji oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej (z tytułu nadzoru).

18. Prowadzenie zbioru zakresów czynności.

19.Prowadzenie rejestru i zbioru zawartych przez miasto porozumień.

20. Prowadzenie centralnego rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej oraz czuwanie nad terminowym załatwianiem wniosków.

21. Prowadzenie centralnego rejestru petycji wnoszonych do Prezydenta Miasta.

22. Sporządzanie i zamieszczanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej zbiorczej informacji o petycjach rozpatrywanych w roku poprzednim.

23. Przygotowywanie Raportu o stanie Gminy na podstawie informacji przedłożonych przez komórki organizacyjne Urzędu.

24. Protokołowanie spotkań Prezydenta Miasta z Radami Osiedli i mieszkańcami.

25.Wykonywanie zadań związanych z uczestnictwem gminy w cyklach badań "Systemu Analiz Samorządowych" Związku Miast Polskich.  

26. Inicjowanie oraz wdrażanie narzędzi służących doskonaleniu organizacji pracy.

27. Koordynacja pracy komórek Urzędu w obszarze opracowywania kart usług publicznych.

28. Pełnienie funkcji redaktora naczelnego Biuletynu Informacji Publicznej.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2021-09-02 11:07:31
Data utworzenia 2019-07-01
Data udostępnienia 2019-07-02 15:33:02
Osoba odpowiedzialna Anetta Sęk
Udostępnił Anastazja Wypych