Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Spisy podmiotowe

Konsultacje społeczne

2015-11-06
Wydział Urbanistyki i Architektury przekazuje do konsultacji społecznych projekt „Programu Opieki Nad Zabytkami dla Gminy Dąbrowa Górnicza na lata 2016-2019”. - Konsultacje zakończone.
Konsultacje społeczne, o których mowa powyżej skierowane są do wszystkich mieszkańców oraz obejmują swoim obszarem Gminę Dąbrowa Górnicza. Procedura prowadzona jest na podstawie Zarządzenia Nr 591.2015 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 28.10.2015 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. „Programu Opieki Nad Zabytkami dla Gminy Dąbrowa Górnicza na lata 2016-2019”.

Uwagi do dokumentu można przekazać do Biura Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej w:
a) formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej lub listownie na adres: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej - Biuro Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza
b) formie elektronicznej na adres: ngo.dabrowagornicza@gmail.com

Z projektem można zapoznać się także bezpośrednio w Wydziale Urbanistyki i Architektury (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30, tel. 32 295 68 44, tel. 32 295 69 38, pok. 217, e-mail imarek@dabrowa-gornicza.pl, e-mail mcieslik@dabrowa-gornicza.pl).

Dodatkowo, aby ułatwić możliwość uzyskania informacji odnośnie przedmiotowego dokumentu Wydział Urbanistyki i Architektury zorganizował dyżury popołudniowe w następujących terminach:
•16.11.2015 r.
•26.11.2015 r.

Od godz. 15.30 do godz. 17.00 pracownicy Wydziału będą udzielać dodatkowych informacji odnośnie Programu. Dyżury odbywać się będą w pok. 217 Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej,
ul. Graniczna 21.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 09.11.2015 r.
Termin zakończenia konsultacji: 30.11.2015 r.

Po zakończeniu konsultacji sporządzony zostanie raport, który opublikowany zostanie w ciągu 30 dni od dnia zakończenia konsultacji.

Wszelkich dodatkowych informacji odnośnie dokumentu udzielają pracownicy Wydziału Urbanistki i Architektury (osoby odpowiedzialne: Illa Marek – Naczelnik WUA, tel. 32 295 68 44, pok. 219, e-mail imarek@dabrowa-gornicza.pl; Maria Cieślik – Inspektor WUA, tel. 32 295 69 38, pok. 217, e-mail mcieslik@dabrowa-gornicza.pl)
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2016-01-07 15:24:20
Data utworzenia 2015-11-06
Data udostępnienia 2015-11-06 15:00:31
Osoba odpowiedzialna Marcin Dziubek
Udostępnił Krzysztof Nowicki